תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 352 תוצאות לחיפוש שבוצע

7608-06-08 פורטונטו כהן ואח' נגד שיכון עובדים בע"מ ואח'

12 ספטמבר, 2010 |
בית משפט השלום
ערעור [באתר 196] | מומחה ביהמ"ש [באתר 197] | מהנדס [באתר 352] | מומחה מוסכם [באתר 19] | שער [באתר 53] | פסילת מומחה [באתר 26] | החלטה [באתר 218]

בית המשפט תומך בהגדלת הפער בין דיירים לקבלנים

8 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעסקת רכישה של דירת מגורים, אין שוויון בין המוכר לקונה. בעוד שהמוכר מיוצג על ידי עורכי דין ומרופד ביועצים, ניצב מולו הקונה בגפו, וחותם על כל מסמך נדרש.
ערעור [באתר 196] | מומחה ביהמ"ש [באתר 197] | מהנדס [באתר 352] | אדריכל [באתר 130] | דירה [באתר 413] | יסודות [באתר 188] | עמודים [באתר 182] | גדר [באתר 199] | פסק דין [באתר 384] | החלטה [באתר 218]

איך מתקנים ריצוף פגום?

3 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כשהאריחים פגומים פה ושם, ואין להשיג אריחים תואמים - מה עושים? האם בית המשפט יקבל פתרון של החלפה כוללת של הריצוף? ... ומעשה במומחה, שאמד את תיקוני הליקויים בדירה בסך של 200 ₪ בלבד - פי כמה מאות (פחות) ממה שנפסק...
מומחה ביהמ"ש [באתר 197] | מומחה צד לדיון [באתר 107] | סלון [באתר 35] | מטבח [באתר 36] | ריצוף וחיפוי [באתר 136] | מהנדס [באתר 352] | דירה [באתר 413] | גובה [באתר 166] | רצפה [באתר 72]

פרשנות שסופה הלכה פסוקה

3 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ההשלכות של הלכת בית המשפט העליון שכוונה נגד מגורשי גוש קטיף, אינן צטמצמות לזכויותיהם בלבד, אלא הן חובקות את כל שדה התכנון והרישוי בישראל, והמשמעות הינה כי הלובי במלון בן 2 הקומות שבמרכז רוב בתי המלון בישראל - לא ייחשב כשטח בנוי ולא יילקח בחשבון בחישוב אחוזי הבנייה, כמו גם לא ישולמו מיסי ארנונה בגינו, וכך גם כל שטח בן שתי קומות מקומת הקרקע מעלה, שסביבו חלל ולא קירות, בדיוק כמו שקיים בבית עוזי כהן לקמן.
ערעור [באתר 196] | רום ושלח [באתר 283] | סלון [באתר 35] | מבואה [באתר 3] | ועדה מקומית [באתר 71] | ועדת ערר [באתר 32] | מהנדס [באתר 352] | אדריכל [באתר 130] | שטח שירות [באתר 5] | שטח [באתר 277] | גובה [באתר 166] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 44] | קורות [באתר 241] | גדר [באתר 199] | החלטה [באתר 218]

שטחו של חלון בדירת מגורים

15 אוגוסט, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת מצומצמת זו, מצאתי לנכון להעמיד נושאים שבמחלוקת בהנדסה אזרחית ובאדריכלות, על דיוקם לאור גישות מוטעות הפוגעות באיכות המגורים בישראל דרך פגיעתן הקשה באיכות התכנון.
חלון [באתר 131] | אוורור [באתר 48] | מרפסת [באתר 76] | חדר שרות [באתר 27] | חוק המכר (דירות) [באתר 100] | תריס [באתר 33] | מהנדס [באתר 352] | אדריכל [באתר 130] | דירה [באתר 413] | חצר [באתר 34] | רוחב [באתר 64] | שטח [באתר 277] | מידות [באתר 92] | רצפה [באתר 72] | גדר [באתר 199] | פסק דין [באתר 384] | מדרגות [באתר 81]

ת''א 288-03-09 נציגות הבית המשותף חלמיש 8 רמת ואח' נ' שיכון עובדים בע''מ ואח'

25 יולי, 2010
עד מומחה [באתר 29] | מומחה צד לדיון [באתר 107] | חלון [באתר 131] | מהנדס [באתר 352] | גובה [באתר 166] | בית משותף [באתר 52] | רכוש משותף [באתר 38] | פסק דין [באתר 384] | החלטה [באתר 218]

מעקה תקני אינו בהכרח מעקה בטיחותי

16 יולי, 2010 |
אינג' יואל בן עזרא
הצורך במעקה נובע מטעמים בטיחותיים, אשר עולים על כל דרישות התקן הישראלי 1142. מעקה שאינו בטיחותי, גם אם הוא מתאים בתכונותיו לדרוש בתקן- הוא מעקה פסול.
מעקה [באתר 74] | מרפסת [באתר 76] | מהנדס [באתר 352] | תקן ישראלי [באתר 53] | גובה [באתר 166] | פרשת השבוע [באתר 94] | החלטה [באתר 218]

בר"מ 8745/09 מנהלת הארנונה בעיריית חיפה נ' יחיאל הראל

23 פברואר, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 196] | מהנדס [באתר 352] | ערר [באתר 44] | יסודות [באתר 188] | גדר [באתר 199] | פסק דין [באתר 384] | החלטה [באתר 218]

ת"א 13236/04 תמיר נ' שיכון עובדים

14 ינואר, 2010 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 67] | תקופת בדק [באתר 21] | רום ושלח [באתר 283] | מהנדס [באתר 352] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | דירה [באתר 413] | שטח [באתר 277] | רטיבות [באתר 101] | עמודים [באתר 182] | פסק דין [באתר 384]

ע"א 8949/07 י. ר. אחים עזרא חברה לבנין בע"מ נ' משה זאב ואח'

18 נובמבר, 2009 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 196] | מומחה ביהמ"ש [באתר 197] | מהנדס [באתר 352] | הזדמנות לתקן [באתר 8] | דירה [באתר 413] | שטח [באתר 277] | קורות [באתר 241] | פסק דין [באתר 384]

אדני חלונות

10 אוגוסט, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בקביעת מבנה אדן החלון ובבחינתו - האם הפריט תקין או שמא נפל בו פגם, אין צורך לראות את הנזק ורק אז לקבוע קיומו. על המומחה לראות פני עתיד, ולבחון את טיב הבנייה גם באין כל סימני רטיבות. וראה דבר בית המשפט בעניין אדני חלונות.
רום ושלח [באתר 283] | חלון [באתר 131] | אוורור [באתר 48] | סלון [באתר 35] | חדר שינה [באתר 14] | תריס [באתר 33] | מהנדס [באתר 352] | אדן חלון [באתר 10] | דירה [באתר 413] | שטח [באתר 277] | רטיבות [באתר 101] | חידות [באתר 78] | סדקים [באתר 64] | פסק דין [באתר 384]

רע"א 10957/08 ש.ח.ן כרמלי עבודות קבלניות בע"מ נ' החברה לפיתוח פתח תקווה

2 אפריל, 2009 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 196] | מומחה ביהמ"ש [באתר 197] | אתיקה [באתר 48] | מהנדס [באתר 352] | מומחה מוסכם [באתר 19] | פסילת מומחה [באתר 26] | גדר [באתר 199] | החלטה [באתר 218]

ת"א 5038/02 אוסטרובסקי ילנה נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

13 נובמבר, 2008 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 67] | מהנדס [באתר 352] | חידות [באתר 78] | שקיעת יסודות [באתר 15] | יסודות [באתר 188] | עמודים [באתר 182] | החלטה [באתר 218]

שמ ב' - 6081/08 זוהאדי אבו ג'אמע נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ב'

29 אוקטובר, 2008
רום ושלח [באתר 283] | חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | ועדה מקומית [באתר 71] | ועדה מחוזית [באתר 11] | ועדת ערר [באתר 32] | מהנדס [באתר 352] | אדריכל [באתר 130] | קו בניין [באתר 8] | ערר [באתר 44] | החלטה [באתר 218]

הוכחת בנייה ללא היתר ושימוש שלא כדין

5 מרץ, 2008 |
ד"ר אברהם בן עזרא
היעדרו של היתר אינו ראיה לבנייה ללא היתר.
ערעור [באתר 196] | ועדה מקומית [באתר 71] | ועדה מחוזית [באתר 11] | מהנדס [באתר 352] | שטח [באתר 277] | היתר בנייה [באתר 30] | חידות [באתר 78] | עמודים [באתר 182] | פסק דין [באתר 384]

ת"א 16325/04 מוזש עודד ודורית נ' מטאנס מיכאל חברה לבניין ועבודות אבן בע"מ

30 אוגוסט, 2006 |
בית משפט השלום
חקירת מומחה [באתר 19] | עד מומחה [באתר 29] | מהנדס [באתר 352] | אדריכל [באתר 130] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | מומחה מוסכם [באתר 19] | דירה [באתר 413] | פסק דין [באתר 384] | פרוטוקול המסירה [באתר 9]

ת"א 48122/04 רייטר נ' ו.א.קבלני בניין בע"מ

23 ינואר, 2006 |
בית משפט השלום
מומחה צד לדיון [באתר 107] | חלון [באתר 131] | חדר שינה [באתר 14] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מהנדס [באתר 352] | אדריכל [באתר 130] | דירה [באתר 413] | אורך [באתר 103] | שטח [באתר 277] | תקרה [באתר 27] | מינוי מומחה [באתר 28] | יסודות [באתר 188] | פסק דין [באתר 384]

תעודת עניות לבית המשפט בפרק: מומחים

1 ינואר, 2006 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שאלות הבהרה [באתר 67] | חקירת מומחה [באתר 19] | מומחה ביהמ"ש [באתר 197] | אי התאמה [באתר 122] | ועדה מקומית [באתר 71] | מהנדס [באתר 352] | מידות [באתר 92] | היתר בנייה [באתר 30] | סדקים [באתר 64] | שברים [באתר 77] | קורות [באתר 241] | פסק דין [באתר 384]

ת"א 10756/99 מנדלוביץ מיכל ואח' נ' אלי יוחנן

13 דצמבר, 2005 |
בית משפט השלום
תקופת בדק [באתר 21] | אי התאמה [באתר 122] | מטבח [באתר 36] | חוק המכר (דירות) [באתר 100] | ריצוף וחיפוי [באתר 136] | מהנדס [באתר 352] | חניה [באתר 40] | דירה [באתר 413] | גינה [באתר 31] | שטח [באתר 277] | רטיבות [באתר 101] | קורות [באתר 241] | החלטה [באתר 218]

ע"א 1128/05 קליימן מרצלו נ' אחים שרבט חברה לבניין בע"מ

8 דצמבר, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 196] | מפרט מכר [באתר 28] | ריצוף וחיפוי [באתר 136] | מהנדס [באתר 352] | 79א' [באתר 6] | דירה [באתר 413] | רטיבות [באתר 101] | פסק דין [באתר 384]

ע"א 2242/03 אורה אברהם נ' עדנאן רשאד

18 יולי, 2005 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 196] | ועדה מקומית [באתר 71] | מהנדס [באתר 352] | שטח [באתר 277] | התיישנות [באתר 21] | סדקים [באתר 64] | יסודות [באתר 188] | פסק דין [באתר 384]

ת"א 22962/04 שוהם נ' זלינגר

31 מאי, 2005
שאלות הבהרה [באתר 67] | סלון [באתר 35] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מהנדס [באתר 352] | דירה [באתר 413] | רטיבות [באתר 101] | פסק דין [באתר 384]

קבלת מידע בהליך תכנוני

25 מאי, 2005 |
עו"ד סמדר בן-דור
הארה חשובה של עו"ד סמדר בן-דור לגבי קבלת מידע מהוועדה המקומית לתכנון ולבניה וממשרדי מהנדס המועצה/העיר - זכות האזרח לקבל וחובת הרשות לתת.
ועדה מקומית [באתר 71] | מהנדס [באתר 352] | ערר [באתר 44] | יסודות [באתר 188] | עמודים [באתר 182]

ת"א 11062/02 סבן נ' אפריקה ישראל

20 מרץ, 2005 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 67] | חלון [באתר 131] | אוורור [באתר 48] | מטבח [באתר 36] | מהנדס [באתר 352] | דירה [באתר 413] | גובה [באתר 166] | יסודות [באתר 188] | עמודים [באתר 182] | גדר [באתר 199] | פסק דין [באתר 384]

ת"א 5088/03 קט גילית נ' ע.ל. פיתוח ובינוי בע"מ

2 מרץ, 2005
חוק המכר (דירות) [באתר 100] | ריצוף וחיפוי [באתר 136] | מהנדס [באתר 352] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | חניה [באתר 40] | בית משותף [באתר 52] | רכוש משותף [באתר 38] | רטיבות [באתר 101] | גדר [באתר 199] | פסק דין [באתר 384]

ת"א 27349/99 סטארובין נ' שו"פ

27 פברואר, 2005 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 67] | חקירת מומחה [באתר 19] | רום ושלח [באתר 283] | אי התאמה [באתר 122] | מטבח [באתר 36] | חוק המכר (דירות) [באתר 100] | מהנדס [באתר 352] | דירה [באתר 413] | שטח [באתר 277] | יסודות [באתר 188]

בש"א 192257/04 בן עזרא אליהו נ' פסגות זכרון שותפות ואח'

2 ינואר, 2005 |
בית משפט השלום
מומחה ביהמ"ש [באתר 197] | אתיקה [באתר 48] | מהנדס [באתר 352] | שער [באתר 53] | קורות [באתר 241] | החלטה [באתר 218]

ת"א 2035/01 אשרוב נ' מדינת ישראל

29 נובמבר, 2004 |
בית משפט השלום
פרוזדור [באתר 28] | תקן ישראלי [באתר 49] | ריצוף וחיפוי [באתר 136] | מהנדס [באתר 352] | תקן ישראלי [באתר 53] | אורך [באתר 103] | שטח [באתר 277] | גובה [באתר 166] | רצפה [באתר 72] | חידות [באתר 78] | שברים [באתר 77] | יסודות [באתר 188] | פסק דין [באתר 384] | מדרגות [באתר 81]

ת"א 676/00 שקולניק גרש וגלינה נ' א.ש. רהט הנדסה בע"מ

7 יוני, 2004 |
בית המשפט המחוזי
רום ושלח [באתר 283] | חלון [באתר 131] | קבועות שרברבות [באתר 47] | ריצוף וחיפוי [באתר 136] | מהנדס [באתר 352] | אדריכל [באתר 130] | פסק דין [באתר 384]

ת"א 1494/97 אלי סרביה ואח' נ' ע.ר.מ רעננה לבניה והשכרה בע"מ

24 אוגוסט, 2003 |
בית המשפט המחוזי
מהנדס [באתר 352] | דירה [באתר 413] | גדר [באתר 199] | פסק דין [באתר 384]

בש"א 6791/03 ויינר יוסף ובלה נ' יובל הנדסה בע"מ

19 יוני, 2003 |
בית משפט השלום
מהנדס [באתר 352] | דירה [באתר 413] | פסילת מומחה [באתר 26] | החלטה [באתר 218]

ע"א 5432/98 גוכמן נ' היבנר

16 דצמבר, 2002 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 196] | רום ושלח [באתר 283] | מהנדס [באתר 352] | גדר [באתר 199] | פסק דין [באתר 384]

ת"א 1183/95 מלכה יוסף נ' שיכון עובדים

21 אוגוסט, 2002 |
בית המשפט המחוזי
שאלות הבהרה [באתר 67] | רום ושלח [באתר 283] | מהנדס [באתר 352] | דירה [באתר 413] | שטח [באתר 277] | רכוש משותף [באתר 38] | מינוי מומחה [באתר 28] | שברים [באתר 77] | קורות [באתר 241] | פסק דין [באתר 384] | החלטה [באתר 218]

מומחי בית המשפט: האכזבה הגדולה

22 יוני, 2002 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דוגמאות קשות לקריאה על מעלליהם של מומחי בית המשפט בתחום ליקויי הבניה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 197] | מומחה צד לדיון [באתר 107] | חלון [באתר 131] | חוק המכר (דירות) [באתר 100] | מהנדס [באתר 352] | אדריכל [באתר 130] | רכוש משותף [באתר 38] | סדקים [באתר 64] | קורות [באתר 241] | החלטה [באתר 218]

ת"א 1107/95 אלקיים ואח' נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

17 פברואר, 2002 |
בית המשפט המחוזי
חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | מהנדס [באתר 352] | חצר [באתר 34] | שטח [באתר 277] | שער [באתר 53] | רצפה [באתר 72] | גדר [באתר 199] | פסק דין [באתר 384]

ע"א 2299/99 שפייר נ' דיור לעולה

4 יוני, 2001 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 196] | ריצוף וחיפוי [באתר 136] | מהנדס [באתר 352] | מומחה מוסכם [באתר 19] | פרשת השבוע [באתר 94] | קורות [באתר 241] | פסק דין [באתר 384] | החלטה [באתר 218]

ת"א 10374/96 שטרית אברהם ואח' נ' אחים שרבט חב' לבניין בע"מ

30 אוקטובר, 2000 |
בית המשפט המחוזי
שאלות הבהרה [באתר 67] | חקירת מומחה [באתר 19] | רום ושלח [באתר 283] | מהנדס [באתר 352] | דירה [באתר 413] | אורך [באתר 103] | רכוש משותף [באתר 38] | פסק דין [באתר 384] | החלטה [באתר 218]

ת"א 1098/98 בר נ' עובד לוי

24 יולי, 2000 |
בית משפט השלום
חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | מהנדס [באתר 352] | דירה [באתר 413] | שטח [באתר 277] | יסודות [באתר 188] | גדר [באתר 199] | פסק דין [באתר 384] | פרוטוקול המסירה [באתר 9]

מדינת ישראל נ' מיכה בר אילן

17 אפריל, 2000 |
בית משפט השלום
רום ושלח [באתר 283] | מהנדס [באתר 352] | שטח [באתר 277]

ע"א 1684/98 נחום פרמינגר נ' אזולאי איציק ואח'

12 אפריל, 1999 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 196] | שאלות הבהרה [באתר 67] | עד מומחה [באתר 29] | מהנדס [באתר 352] | גינה [באתר 31] | שברים [באתר 77] | פסק דין [באתר 384] | החלטה [באתר 218]

ת"א 19207 דיין רפאל נ' דנגור השקעות בע"מ

18 נובמבר, 1998 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 67] | רום ושלח [באתר 283] | מרפסת [באתר 76] | מהנדס [באתר 352] | דירה [באתר 413] | שטח [באתר 277] | פסק דין [באתר 384]

ת"א 1512/94 אלקיים ואח' נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

4 ינואר, 1998 |
בית המשפט המחוזי
שאלות הבהרה [באתר 67] | רום ושלח [באתר 283] | מהנדס [באתר 352] | אדריכל [באתר 130] | דירה [באתר 413] | אורך [באתר 103] | החלטה [באתר 218]

ת"א 782/93 פרץ שלמה ואח' נ' יפרח בנין ופיתוח בע"מ ואח'

11 ספטמבר, 1997 |
בית המשפט המחוזי
שאלות הבהרה [באתר 67] | ריצוף וחיפוי [באתר 136] | מהנדס [באתר 352] | אדריכל [באתר 130] | מינוי מומחה [באתר 28] | פסק דין [באתר 384]

ת"א 5343/96 לייבוביץ יוסף נ' מילבר בניה ופתוח בע"מ

9 דצמבר, 1996 |
בית משפט השלום
מהנדס [באתר 352] | דירה [באתר 413] | שטח [באתר 277] | עמודים [באתר 182] | פסק דין [באתר 384]

בר"ע 8148/96 בנוס קבלני בניין בע"מ נ' זכריה דולמן

17 ספטמבר, 1996 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 196] | אתיקה [באתר 48] | מהנדס [באתר 352] | דירה [באתר 413] | אורך [באתר 103] | מינוי מומחה [באתר 28] | עמודים [באתר 182] | גדר [באתר 199] | החלטה [באתר 218]

ע"א 680/94 אשר מנחם נ' א' לוי קבלני בניין בע"מ

27 פברואר, 1996 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 196] | מומחה ביהמ"ש [באתר 197] | חלון [באתר 131] | חדר מגורים [באתר 15] | מטבח [באתר 36] | מחסן [באתר 25] | ריצוף וחיפוי [באתר 136] | מהנדס [באתר 352] | חניה [באתר 40] | דירה [באתר 413] | גובה [באתר 166] | רטיבות [באתר 101] | רצפה [באתר 72] | שברים [באתר 77] | עמודים [באתר 182] | פסק דין [באתר 384] | מדרגות [באתר 81]

ע"א 4445/90 עמיגור נ' מאיוסט

17 אפריל, 1994 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 196] | חלון [באתר 131] | ריצוף וחיפוי [באתר 136] | מהנדס [באתר 352] | פגם אסתטי [באתר 12] | דירה [באתר 413] | רטיבות [באתר 101] | סדקים [באתר 64] | קורות [באתר 241] | פסק דין [באתר 384] | החלטה [באתר 218]

ע"א 25-38/90 אברהם אלברט נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

28 מאי, 1992 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 196] | אי התאמה [באתר 122] | ריצוף וחיפוי [באתר 136] | מהנדס [באתר 352] | מישוריות [באתר 4] | דירה [באתר 413] | שטח [באתר 277] | רצפה [באתר 72] | סדקים [באתר 64] | קורות [באתר 241] | עמודים [באתר 182] | פסק דין [באתר 384]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner