תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 330 תוצאות לחיפוש שבוצע

ע"א 2242/03 אורה אברהם נ' עדנאן רשאד

18 יולי, 2005 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 190] | ועדה מקומית [באתר 68] | מהנדס [באתר 330] | שטח [באתר 265] | התיישנות [באתר 20] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 183] | פסק דין [באתר 368]

ת"א 22962/04 שוהם נ' זלינגר

31 מאי, 2005
שאלות הבהרה [באתר 61] | סלון [באתר 33] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | רטיבות [באתר 100] | פסק דין [באתר 368]

קבלת מידע בהליך תכנוני

25 מאי, 2005 |
עו"ד סמדר בן-דור
הארה חשובה של עו"ד סמדר בן-דור לגבי קבלת מידע מהוועדה המקומית לתכנון ולבניה וממשרדי מהנדס המועצה/העיר - זכות האזרח לקבל וחובת הרשות לתת.
ועדה מקומית [באתר 68] | מהנדס [באתר 330] | ערר [באתר 43] | יסודות [באתר 183] | עמודים [באתר 174]

ת"א 11062/02 סבן נ' אפריקה ישראל

20 מרץ, 2005 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 61] | חלון [באתר 125] | אוורור [באתר 46] | מטבח [באתר 35] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | גובה [באתר 157] | יסודות [באתר 183] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 368]

ת"א 5088/03 קט גילית נ' ע.ל. פיתוח ובינוי בע"מ

2 מרץ, 2005
חוק המכר (דירות) [באתר 97] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | חניה [באתר 38] | בית משותף [באתר 52] | רכוש משותף [באתר 37] | רטיבות [באתר 100] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 368]

ת"א 27349/99 סטארובין נ' שו"פ

27 פברואר, 2005 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 61] | חקירת מומחה [באתר 18] | רום ושלח [באתר 271] | אי התאמה [באתר 113] | מטבח [באתר 35] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | יסודות [באתר 183]

בש"א 192257/04 בן עזרא אליהו נ' פסגות זכרון שותפות ואח'

2 ינואר, 2005 |
בית משפט השלום
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | אתיקה [באתר 45] | מהנדס [באתר 330] | שער [באתר 52] | קורות [באתר 228] | החלטה [באתר 205]

ת"א 2035/01 אשרוב נ' מדינת ישראל

29 נובמבר, 2004 |
בית משפט השלום
פרוזדור [באתר 27] | תקן ישראלי [באתר 41] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | תקן ישראלי [באתר 45] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 265] | גובה [באתר 157] | רצפה [באתר 66] | חידות [באתר 77] | שברים [באתר 74] | יסודות [באתר 183] | פסק דין [באתר 368] | מדרגות [באתר 77]

ת"א 676/00 שקולניק גרש וגלינה נ' א.ש. רהט הנדסה בע"מ

7 יוני, 2004 |
בית המשפט המחוזי
רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 125] | קבועות שרברבות [באתר 47] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | פסק דין [באתר 368]

ת"א 1494/97 אלי סרביה ואח' נ' ע.ר.מ רעננה לבניה והשכרה בע"מ

24 אוגוסט, 2003 |
בית המשפט המחוזי
מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 368]

בש"א 6791/03 ויינר יוסף ובלה נ' יובל הנדסה בע"מ

19 יוני, 2003 |
בית משפט השלום
מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | פסילת מומחה [באתר 23] | החלטה [באתר 205]

ע"א 5432/98 גוכמן נ' היבנר

16 דצמבר, 2002 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 190] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 368]

ת"א 1183/95 מלכה יוסף נ' שיכון עובדים

21 אוגוסט, 2002 |
בית המשפט המחוזי
שאלות הבהרה [באתר 61] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | רכוש משותף [באתר 37] | מינוי מומחה [באתר 26] | שברים [באתר 74] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

מומחי בית המשפט: האכזבה הגדולה

22 יוני, 2002 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דוגמאות קשות לקריאה על מעלליהם של מומחי בית המשפט בתחום ליקויי הבניה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 99] | חלון [באתר 125] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | רכוש משותף [באתר 37] | סדקים [באתר 61] | קורות [באתר 228] | החלטה [באתר 205]

ת"א 1107/95 אלקיים ואח' נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

17 פברואר, 2002 |
בית המשפט המחוזי
חוק התכנון והבנייה [באתר 41] | מהנדס [באתר 330] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 265] | שער [באתר 52] | רצפה [באתר 66] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 368]

ע"א 2299/99 שפייר נ' דיור לעולה

4 יוני, 2001 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 190] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | מומחה מוסכם [באתר 17] | פרשת השבוע [באתר 92] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

ת"א 10374/96 שטרית אברהם ואח' נ' אחים שרבט חב' לבניין בע"מ

30 אוקטובר, 2000 |
בית המשפט המחוזי
שאלות הבהרה [באתר 61] | חקירת מומחה [באתר 18] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | אורך [באתר 98] | רכוש משותף [באתר 37] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

ת"א 1098/98 בר נ' עובד לוי

24 יולי, 2000 |
בית משפט השלום
חוק התכנון והבנייה [באתר 41] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | יסודות [באתר 183] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 368] | פרוטוקול המסירה [באתר 7]

מדינת ישראל נ' מיכה בר אילן

17 אפריל, 2000 |
בית משפט השלום
רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | שטח [באתר 265]

ע"א 1684/98 נחום פרמינגר נ' אזולאי איציק ואח'

12 אפריל, 1999 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 190] | שאלות הבהרה [באתר 61] | עד מומחה [באתר 29] | מהנדס [באתר 330] | גינה [באתר 29] | שברים [באתר 74] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

ת"א 19207 דיין רפאל נ' דנגור השקעות בע"מ

18 נובמבר, 1998 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 61] | רום ושלח [באתר 271] | מרפסת [באתר 73] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | פסק דין [באתר 368]

ת"א 1512/94 אלקיים ואח' נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

4 ינואר, 1998 |
בית המשפט המחוזי
שאלות הבהרה [באתר 61] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 390] | אורך [באתר 98] | החלטה [באתר 205]

ת"א 782/93 פרץ שלמה ואח' נ' יפרח בנין ופיתוח בע"מ ואח'

11 ספטמבר, 1997 |
בית המשפט המחוזי
שאלות הבהרה [באתר 61] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | מינוי מומחה [באתר 26] | פסק דין [באתר 368]

ת"א 5343/96 לייבוביץ יוסף נ' מילבר בניה ופתוח בע"מ

9 דצמבר, 1996 |
בית משפט השלום
מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 368]

בר"ע 8148/96 בנוס קבלני בניין בע"מ נ' זכריה דולמן

17 ספטמבר, 1996 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 190] | אתיקה [באתר 45] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | אורך [באתר 98] | מינוי מומחה [באתר 26] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

ע"א 680/94 אשר מנחם נ' א' לוי קבלני בניין בע"מ

27 פברואר, 1996 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 190] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | חלון [באתר 125] | חדר מגורים [באתר 15] | מטבח [באתר 35] | מחסן [באתר 25] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | חניה [באתר 38] | דירה [באתר 390] | גובה [באתר 157] | רטיבות [באתר 100] | רצפה [באתר 66] | שברים [באתר 74] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 368] | מדרגות [באתר 77]

ע"א 4445/90 עמיגור נ' מאיוסט

17 אפריל, 1994 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 190] | חלון [באתר 125] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | פגם אסתטי [באתר 12] | דירה [באתר 390] | רטיבות [באתר 100] | סדקים [באתר 61] | קורות [באתר 228] | פסק דין [באתר 368] | החלטה [באתר 205]

ע"א 25-38/90 אברהם אלברט נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

28 מאי, 1992 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 190] | אי התאמה [באתר 113] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | מישוריות [באתר 4] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | רצפה [באתר 66] | סדקים [באתר 61] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 368]

אברהם אלברט נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

28 מאי, 1992 |
בית המשפט המחוזי
קבוצה של 14 ערעורים על פסקי-דין של בית משפט השלום בנהריה (כב' השופט קיטאי) ו-14 תיקים מיום 30.11.89, ובסמוך לו. המדובר ב- 14 זוגות נשואים, שרכשו לעצמם דירה לכל זוג מהמשיבה 1, חב' שכון ופיתוח. הדירות נבנו עבור חברת שכון ופיתוח בע"מ המשיבה השניה. מודול בטון, כקבלן.
ערעור [באתר 190] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | מישוריות [באתר 4] | דירה [באתר 390] | שטח [באתר 265] | רצפה [באתר 66] | סדקים [באתר 61] | קורות [באתר 228] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 368]

ע"א 86/86 שפירא נ' לשם

4 מרץ, 1987 |
בית המשפט המחוזי
מפרט מכר [באתר 25] | תקופת אחריות [באתר 17] | אי התאמה [באתר 113] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | ריצוף וחיפוי [באתר 127] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 390] | בית משותף [באתר 52] | פסק דין [באתר 368]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner