תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 131 תוצאות לחיפוש שבוצע

ייחוד פעולות בתכנון עירוני

23 נובמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מוזר ותמוה מדוע לא הוסדר עד כה נושא הרישוי וייחוד הפעולות למתכנני ערים, ובתחום זה בוחשים בעלי מקצוע שונים בהתאם להחלטות אקראיות ומקריות של רשויות הרישוי מבלי שיהיו בתחום זה חוק ותקנות.
רום ושלח [באתר 286] | ועדה מקומית [באתר 72] | ועדת ערר [באתר 32] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | תכנית היתר [באתר 17] | תכנית מתאר [באתר 22] | תכנית בינוי [באתר 3] | שטח [באתר 280] | ערר [באתר 44] | יסודות [באתר 190] | גדר [באתר 203] | החלטה [באתר 220]

אין הנחתום מעיד על עיסתו

26 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הרישום הפורמאלי בפנקס המהנדסים, המעיד על מהנדס כאילו הוא מוסמך לתכנן מבנים ללא הגבלה לאור השכלתו וכישוריו – אינו מספיק, ולעתים אינו נכון ולא משקף את המציאות על אודות הכשרתו והתאמתו של המהנדס, שעלול להיות בעל מקצוע אחר – ובכל מקרה, לא קונסטרוקטור.
ערעור [באתר 197] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | עמודים [באתר 183] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220]

הכן בקיץ ביתך לחורף

16 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהי העונה האופטימאלית לטפל בתיקוני בדק-בית לקראת החורף?
חלון [באתר 134] | אוורור [באתר 49] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | גינה [באתר 31] | אורך [באתר 103] | רטיבות [באתר 101]

ערר 2/12 נסי צור נ' הועדה המקומית לתו"ב ראשל"צ

3 דצמבר, 2012 |
ועדת ערר מחוזית
מרפסת [באתר 77] | ועדה מקומית [באתר 72] | ועדת ערר [באתר 32] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | חצר [באתר 34] | שטח [באתר 280] | בית משותף [באתר 52] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 44] | יסודות [באתר 190] | קורות [באתר 242] | החלטה [באתר 220]

מהנדסים ללא הכשרה

21 ספטמבר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש מהנדסים שנרשמו במדור מבנים כמהנדסים רשומים או כמהנדסים רשויים, ולא שעו לפניית הרשם לעדכן רישומם. זאת אף זאת, אני מכיר מהנדסים כאלה הרשומים במהנדסים רשויים במדור מבנים ואף מנצלים פרצה זו ובחסות רישומם/רישויים השגוי - טוענים שהם קונסטרוקטורים, אף שברקע המקצועי שלהם אין שום מבנה שהם תכננו... הנזק הנגרם לציבור בעניין זה - רב.
מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | תחזוקה [באתר 23] | שברים [באתר 78]

לא בכל מקרה נדרש דיוק

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לעתים נזקק מומחה בתחום ליקויי הבניה לקבוע מהו שטחה של הדירה, או לקבוע האם המרווח הצדדי בין הבניין לגבול החלקה הוא בהתאם לתוכנית אם לא, ועוד קביעות שעניינן מדידה. כאשר הדבר נדרש, יש מומחים המדירים את מומחיותם ושכלם הישר מהנושא, מגלגלים עיניים לחסדי שמיים כצדיקים גמורים, ושולפים את פתרון הקסם - "צריך מודד מוסמך", ולא היא.
חלון [באתר 134] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | אורך [באתר 103] | שטח [באתר 280] | רטיבות [באתר 101] | שער [באתר 53] | רצפה [באתר 72] | יסודות [באתר 190] | קורות [באתר 242]

אחריות הקבלן לשינויי דיירים

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במהלך בניית הדירה שרכשתי מקבלן - התאפשר לי ליזום שינויים אותם ביצעו קבלני המשנה באתר, בהסכמת הקבלן הראשי אשר איתו חתמתי על הסכם רכישת הדירה. כיום, לאחר קבלת הדירה, הקבלן מתנער מאחריותו לגבי ליקויים שאותם כביכול אני יצרתי באמצעות שדרוגים ושינויים. האומנם הקבלן פטור מאחריות?
חלון [באתר 134] | אי התאמה [באתר 123] | פרוזדור [באתר 28] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | רוחב [באתר 64] | שטח [באתר 280] | יסודות [באתר 190] | קורות [באתר 242] | פסק דין [באתר 389]

נערץ ומוכפש

6 יולי, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המומחה השלם עם עצמו מגיע להישגים גבוהים מהבחינה המקצועית ומעצבן את מערכת בית המשפט, בה הוא מפריע לרבים ממחליטי ההחלטות [לרבות שופטים] ומקלקל להם את השורה. כדי לשאת חן בעיני בית המשפט, המומחה נדרש לזנוח את האמת המקצועית ולנסות לקלוע למה שיתקבל טוב בעיני השופט, ויהיה סביר בעיני הדיוט.
ערעור [באתר 197] | אתיקה [באתר 49] | חלון [באתר 134] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | מכשול [באתר 37] | קורות [באתר 242] | פסק דין [באתר 389]

מומחה אינו מוסמך לקבוע שיעורו של פיצוי

25 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים רבים כוללים בחוות דעתם המקצועית גובה פיצוי כספי לגבי פריטים שהם בבחינת ליקויי בניה או אי התאמות, אך לדעתם לא סביר לתקנם. האם מומחה להנדסה אזרחית, לאדריכלות, או שמאי מקרקעין - מוסמך לפסוק פיצוי?
אי התאמה [באתר 123] | מרפסת [באתר 77] | תריס [באתר 33] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | מידות [באתר 93] | קורות [באתר 242] | גדר [באתר 203]

תכנון – תוך מבט קדימה

25 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המילה "תכנון" מתחברת לאמרה: "סוף מעשה במחשבה תחילה", שכן, לעולם בא התכנון לפני הביצוע, ומבחינה זו התכנון מקביל למחשבה, והביצוע מקביל למעשה.
רום ושלח [באתר 286] | ועדה מקומית [באתר 72] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | תכנית מתאר [באתר 22] | תכנית מפורטת [באתר 3] | פודסט [באתר 4] | מכשול [באתר 37] | אורך [באתר 103] | רוחב [באתר 64] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | שיקולי הוועדה [באתר 14] | רצפה [באתר 72] | יסודות [באתר 190] | עמודים [באתר 183] | מדרגות [באתר 82]

ת"א 22958-06-10 אבי טורג'מן חברה לבנין בע"מ ואח' נ' עתיד חדש לשרותי אנוש בע"מ ואח'

6 מרץ, 2012 |
בית משפט השלום
אדריכל [באתר 131] | מינוי מומחה [באתר 28] | החלטה [באתר 220]

יישום ובדיקות של חיפויי אבן בבניינים

12 ינואר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ביצוע חיפויי אבן בבניין יכול להיות מוקד אטרקטיבי מהבחינה האדריכלית אך גם יכול להיות מוקד לצרות צרורות לדיירי הבית. כאשר לא מקפידים על ביצוע נכון של אבני החיפוי, תוך המצאת "בדיקות משולבות" או רעיונות אחרים שכל מטרתם להיפטר מקיום הוראות התקנים החלים, עלולות אבני חיפוי להתנתק ממקומן ולגרום לפגיעה בגוף וברכוש, וכן גם לצבור כתמי רטיבות וקורוזיה כהים בפני האבנים, דבר שהוא לא רק מכוער אלא גם סימן לבאות – כי קורוזיה תגרום בסופו של דבר להתנתקות אבני החיפוי במשך הזמן.
רום ושלח [באתר 286] | תקן ישראלי [באתר 49] | חיפוי חוץ [באתר 17] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | אדריכל [באתר 131] | 2378.1 [באתר 5] | 2378.2 [באתר 5] | תקן ישראלי [באתר 53] | אורך [באתר 103] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | מידות [באתר 93] | חישובים סטטיים [באתר 21] | רטיבות [באתר 101] | עמודים [באתר 183]

אוורור מחסן

28 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המחסן מיועד לאחסנת חפצים. לעתים מדובר בחפצים שהשימוש בהם נדיר ולכן גם הוצאתם מהמחסן מתבצעת לעתים רחוקות. דווקא מסיבה זו, נדרש אוורורו של המחסן יותר מאשר אוורור כל חלל אחר בדירה. המחסן יכול להיות בתוך הדירה כחלק ממנה או במפלס אחר – היינו הך מבחינת הצורך באוורורו.
חלון [באתר 134] | אוורור [באתר 49] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 77] | חדר רחצה [באתר 29] | חדר שרות [באתר 27] | קבועות שרברבות [באתר 47] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | שטח [באתר 280] | קורות [באתר 242] | עמודים [באתר 183] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389]

הנדסאי בניין כמומחה בית המשפט

17 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הצדק לא נראה - וספק האם הוא נעשה - במצב בו מומחי הצדדים הם מהנדסים או אדריכלים - ובית המשפט ממנה כמומחה מטעמו אשר מתפקידו להכריע בין מומחי הצדדים - הנדסאי.
מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | אוורור [באתר 49] | מחסן [באתר 25] | חדר שרות [באתר 27] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | מומחה מוסכם [באתר 19] | אורך [באתר 103] | שטח [באתר 280] | מידות [באתר 93] | עמודים [באתר 183] | פסק דין [באתר 389]

אמצעים להשגה על חוות דעת

17 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הדרך להשגה על חוות דעתו של מומחה בית המשפט, במישור המקצועי בדבר קביעותיו ומסקנותיו, ובמישור האישי - בדבר התאמתו לתפקיד, יושרו, ומהימנותו.
ערעור [באתר 197] | שאלות הבהרה [באתר 68] | חקירת מומחה [באתר 19] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | עד מומחה [באתר 29] | אתיקה [באתר 49] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | יסודות [באתר 190] | קורות [באתר 242] | פסק דין [באתר 389]

ערר 344/10 צימרמן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות

10 ינואר, 2011 |
ועדת ערר מחוזית
מרפסת [באתר 77] | תריס [באתר 33] | ועדה מקומית [באתר 72] | אדריכל [באתר 131] | שטח עיקרי [באתר 6] | דירה [באתר 415] | חצר [באתר 34] | שטח [באתר 280] | בית משותף [באתר 52] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 44] | רצפה [באתר 72] | תקרה [באתר 28] | קורות [באתר 242] | עמודים [באתר 183] | גדר [באתר 203] | החלטה [באתר 220]

בית המשפט תומך בהגדלת הפער בין דיירים לקבלנים

8 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעסקת רכישה של דירת מגורים, אין שוויון בין המוכר לקונה. בעוד שהמוכר מיוצג על ידי עורכי דין ומרופד ביועצים, ניצב מולו הקונה בגפו, וחותם על כל מסמך נדרש.
ערעור [באתר 197] | מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | יסודות [באתר 190] | עמודים [באתר 183] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220]

פרשנות שסופה הלכה פסוקה

3 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ההשלכות של הלכת בית המשפט העליון שכוונה נגד מגורשי גוש קטיף, אינן צטמצמות לזכויותיהם בלבד, אלא הן חובקות את כל שדה התכנון והרישוי בישראל, והמשמעות הינה כי הלובי במלון בן 2 הקומות שבמרכז רוב בתי המלון בישראל - לא ייחשב כשטח בנוי ולא יילקח בחשבון בחישוב אחוזי הבנייה, כמו גם לא ישולמו מיסי ארנונה בגינו, וכך גם כל שטח בן שתי קומות מקומת הקרקע מעלה, שסביבו חלל ולא קירות, בדיוק כמו שקיים בבית עוזי כהן לקמן.
ערעור [באתר 197] | רום ושלח [באתר 286] | סלון [באתר 35] | מבואה [באתר 3] | ועדה מקומית [באתר 72] | ועדת ערר [באתר 32] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | שטח שירות [באתר 5] | שטח [באתר 280] | גובה [באתר 167] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 44] | קורות [באתר 242] | גדר [באתר 203] | החלטה [באתר 220]

שטחו של חלון בדירת מגורים

15 אוגוסט, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת מצומצמת זו, מצאתי לנכון להעמיד נושאים שבמחלוקת בהנדסה אזרחית ובאדריכלות, על דיוקם לאור גישות מוטעות הפוגעות באיכות המגורים בישראל דרך פגיעתן הקשה באיכות התכנון.
חלון [באתר 134] | אוורור [באתר 49] | מרפסת [באתר 77] | חדר שרות [באתר 27] | חוק המכר (דירות) [באתר 101] | תריס [באתר 33] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | חצר [באתר 34] | רוחב [באתר 64] | שטח [באתר 280] | מידות [באתר 93] | רצפה [באתר 72] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | מדרגות [באתר 82]

שמ ב' - 6081/08 זוהאדי אבו ג'אמע נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ב'

29 אוקטובר, 2008
רום ושלח [באתר 286] | חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | ועדה מקומית [באתר 72] | ועדה מחוזית [באתר 11] | ועדת ערר [באתר 32] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | קו בניין [באתר 8] | ערר [באתר 44] | החלטה [באתר 220]

ע"א 7298/00 בסט דוד נ' חממי עזרא

4 ספטמבר, 2007 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 197] | רום ושלח [באתר 286] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | פסק דין [באתר 389]

ת"א 16325/04 מוזש עודד ודורית נ' מטאנס מיכאל חברה לבניין ועבודות אבן בע"מ

30 אוגוסט, 2006 |
בית משפט השלום
חקירת מומחה [באתר 19] | עד מומחה [באתר 29] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | מומחה מוסכם [באתר 19] | דירה [באתר 415] | פסק דין [באתר 389] | פרוטוקול המסירה [באתר 9]

ת"א 48122/04 רייטר נ' ו.א.קבלני בניין בע"מ

23 ינואר, 2006 |
בית משפט השלום
מומחה צד לדיון [באתר 108] | חלון [באתר 134] | חדר שינה [באתר 14] | חדר רחצה [באתר 29] | קבועות שרברבות [באתר 47] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | אורך [באתר 103] | שטח [באתר 280] | תקרה [באתר 28] | מינוי מומחה [באתר 28] | יסודות [באתר 190] | פסק דין [באתר 389]

ת"א 1208/96 אלברט אוחיון ואח' נ' חממי עזרא ואח'
לפסק הדין 1208/96 ישנם מספר הפניות. הקליקו על הקישור בכדי לפתוח בדף חדש

28 יולי, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 197] | רום ושלח [באתר 286] | אדריכל [באתר 131] | קורות [באתר 242] | גדר [באתר 203] | פסק דין [באתר 389] | החלטה [באתר 220]

ת"א 676/00 שקולניק גרש וגלינה נ' א.ש. רהט הנדסה בע"מ

7 יוני, 2004 |
בית המשפט המחוזי
רום ושלח [באתר 286] | חלון [באתר 134] | קבועות שרברבות [באתר 47] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | פסק דין [באתר 389]

ת"א 45958/99 מירי פיש שנקר נ' קונס לאן ואח'

4 פברואר, 2004
מפרט מכר [באתר 28] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | בית משותף [באתר 52] | שברים [באתר 78] | פסק דין [באתר 389]

מומחי בית המשפט: האכזבה הגדולה

22 יוני, 2002 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דוגמאות קשות לקריאה על מעלליהם של מומחי בית המשפט בתחום ליקויי הבניה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 203] | מומחה צד לדיון [באתר 108] | חלון [באתר 134] | חוק המכר (דירות) [באתר 101] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | רכוש משותף [באתר 39] | סדקים [באתר 64] | קורות [באתר 242] | החלטה [באתר 220]

ת"א 73161/96 הלפרין נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

14 ינואר, 2002 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 68] | אדריכל [באתר 131] | גובה [באתר 167] | משלי [באתר 58] | החלטה [באתר 220]

ת"א 1208/96 אלברט אוחיון ואח' נ' חממי עזרא ואח'
לפסק הדין 1208/96 ישנם מספר הפניות. הקליקו על הקישור בכדי לפתוח בדף חדש

18 אוגוסט, 2000 |
בית המשפט המחוזי
רום ושלח [באתר 286] | אי התאמה [באתר 123] | חוק המכר (דירות) [באתר 101] | חוק התכנון והבנייה [באתר 42] | אדריכל [באתר 131] | רכוש משותף [באתר 39] | פסק דין [באתר 389]

ת"א 1512/94 אלקיים ואח' נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

4 ינואר, 1998 |
בית המשפט המחוזי
שאלות הבהרה [באתר 68] | רום ושלח [באתר 286] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | דירה [באתר 415] | אורך [באתר 103] | החלטה [באתר 220]

ת"א 782/93 פרץ שלמה ואח' נ' יפרח בנין ופיתוח בע"מ ואח'

11 ספטמבר, 1997 |
בית המשפט המחוזי
שאלות הבהרה [באתר 68] | ריצוף וחיפוי [באתר 138] | מהנדס [באתר 355] | אדריכל [באתר 131] | מינוי מומחה [באתר 28] | פסק דין [באתר 389]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner