תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
נמצאו 34 תוצאות לחיפוש שבוצע

חלל אטום

2 יוני, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר מתכננים ובונים, מתייחסים לעתיד ומתכננים לקראת פעילות תכנון ובניה עתידית.
חלון [באתר 157] | ועדה מקומית [באתר 82] | תכנית מתאר [באתר 25] | מרחב מוגן [באתר 23] | מרתף [באתר 19] | מכשול [באתר 48] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | היתר בנייה [באתר 34] | טופס 4 [באתר 16] | יסודות [באתר 225]

חניה לנכה - בבית משותף

18 אפריל, 2024 |
עו"ד רם אורן
תקנות התכנון והבנייה מתנות מתן היתר בנייה בהקצאת חניות לנכים.
חניה [באתר 55] | דירה [באתר 473] | חצר [באתר 40] | שטח [באתר 350] | בית משותף [באתר 62] | רכוש משותף [באתר 47] | היתר בנייה [באתר 34] | קורות [באתר 279] | עמודים [באתר 216]

הריסה - היתר בניה לביצוע הריסה

9 מאי, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי חוק התכנון והבניה (תשכ"ה-1965), סעיף 145(א), נדרש לקבל היתר בנייה גם על הריסת בניין, וזו לשון החוק -
מרפסת [באתר 96] | חוק התכנון והבנייה [באתר 47] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | רכוש משותף [באתר 47] | היתר בנייה [באתר 34] | חישובים סטטיים [באתר 28] | חידות [באתר 92] | קורות [באתר 279] | עמודים [באתר 216]

ליקוים נסתרים

7 נובמבר, 2022
מהו ליקוי נסתר ?
באופן כללי, ליקוי נסתר הוא ליקוי שנעלם מעיניו של קונה סביר.
האבחנה בין ליקוי גלוי לבין ליקוי נסתר, היא בעלת חשיבות מבחינת זכויותיו של הקונה, ראה פסק דינו של השופט אבישי קאופמן מבית השלום בחיפה, ת"א 13683-11-18 הירש נ' ט.א. רימון יזמות ובניה (1977) בע"מ, להלן ציטוט רלוונטי [עם הסתמכות על פסקי דין אחרים]:
קונה משנה [באתר 17] | חלון [באתר 157] | אי התאמה [באתר 140] | מטבח [באתר 48] | פרוזדור [באתר 38] | חוק המכר (דירות) [באתר 113] | דירה [באתר 473] | רוחב [באתר 89] | שטח [באתר 350] | היתר בנייה [באתר 34] | פסק דין [באתר 431]

הזכות לתכנן - ותכנית בינוי.

14 יולי, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לתכנית בינוי אין מעמד סטטוטורי, ועל כן – כדי שיהיה לה תוקף – היא צריכה לביות חלק מתכנית חוקית, המוצגת לציבור לשם הערות והתנגדויות בזמן אמת, ולא תכנית עתידית המוכתבת לאזרח ובעיקר לבעלי עניין בנכס מבלי שתינתן להם הזדמנות לבודקה.
ערעור [באתר 211] | אי התאמה [באתר 140] | חוק התכנון והבנייה [באתר 47] | ועדה מקומית [באתר 82] | ועדת ערר [באתר 34] | תכנית מתאר [באתר 25] | תכנית מפורטת [באתר 5] | תכנית בינוי [באתר 4] | היתר בנייה [באתר 34] | ערר [באתר 46] | קורות [באתר 279] | גדר [באתר 251]

מעוולה לא תצמח עילה

7 פברואר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מי שבנה ללא היתר, לא אמור להרוויח מכך כאשר באים לשקול הריסה.
ערעור [באתר 211] | חוק התכנון והבנייה [באתר 47] | ועדה מקומית [באתר 82] | מהנדס [באתר 402] | תכנית מתאר [באתר 25] | שטח [באתר 350] | היתר בנייה [באתר 34] | שער [באתר 55] | פסק דין [באתר 431]

חוות דעת מומחה לא תכלול קביעות משפטיות

18 מרץ, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חוות דעתו של מומחה אינה אמורה לכלול הכרעות משפטיות ובכך לכבול את בית המשפט לקונספציה משפטית שאולי היא שגויה, כי המומחה אינו משפטן ולא בזכות הידע המשפטי שלו הוא מונה לתפקידו כמומחה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מהנדס [באתר 402] | היתר בנייה [באתר 34] | שער [באתר 55] | גדר [באתר 251]

עיכוב כחוק אינו מזכה בפיצויים

15 ינואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מעל הזכויות של האזרח לשמור על ערך המקרקעין שלו ולהתנגד לתוכנית העלולה לפגוע ברכושו, לא מרחף איום של תביעת פיצויים, בתנאי שההתנגדויות נעשות בתום לב ובהתאם לדין, אף על פי שמדרך הטבע פעילות מעין זו גורמת נזק לבונה, ואיחור בתחילת הבנייה.
חלון [באתר 157] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 21] | חוק המקרקעין [באתר 10] | ועדה מקומית [באתר 82] | בית משותף [באתר 62] | היתר בנייה [באתר 34] | שער [באתר 55] | האחראי לביצוע השלד [באתר 3] | קורות [באתר 279]

תקן ישראלי שאינו רשמי - מחייב מוכר דירה

29 נובמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר המוכר לא מקיים את חיוביו כלפי הקונה, וגורם במעשה או במחדל לקיומה של אי התאמה בדירה, נוצרת על ידי כך כך זכות לקונה, לתבוע פיצוי על פי חוק המכר (דירות) תשל"ג 1973. (להלן - "החוק").
כאשר הדירה, או כל דבר שבה, שונים מהאמור במפרט המכר, בתקנת בניה או בתקן רשמי - קיימת אי התאמה המזכה את הקונה ויוצרת לו עילת תביעה נגד הקבלן [סעיף 4 (א) (1) לחוק].
...ומה יקרה כשמתגלית אי התאמה לתקן שאינו רשמי?
מפרט מכר [באתר 29] | תקופת בדק [באתר 22] | תקופת אחריות [באתר 18] | אי התאמה [באתר 140] | חוק המכר (דירות) [באתר 113] | תקן ישראלי [באתר 75] | תקן ישראלי [באתר 72] | דירה [באתר 473] | היתר בנייה [באתר 34] | טופס 4 [באתר 16] | תחזוקה [באתר 28] | יסודות [באתר 225] | קורות [באתר 279]

חניה טורית

2 פברואר, 2016 |
אינג' יואל בן עזרא
חניה טורית היא חניה אחת, ולא שני מקומות נפרדים.
חלון [באתר 157] | תקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה) [באתר 1] | קבועות שרברבות [באתר 57] | ועדה מקומית [באתר 82] | מהנדס [באתר 402] | תכנית היתר [באתר 18] | פגם אסתטי [באתר 19] | חניה [באתר 55] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | היתר בנייה [באתר 34] | גדר [באתר 251]

כשמהנדס בניין "מזגזג" בחוות דעתו

3 ינואר, 2016 |
עו"ד טל רבינוביץ'
תופעת "המומחים מטעם", של מומחים הבאים לרצות את שולחיהם באמצעות כתיבת חוות דעת שעיקר מטרתן היא להצדיק את טענות שולחיהם - היא תופעה אשר על בתי המשפט להוקיע בתוקף ולשלול כל לגיטימציה לקיומה, שכן תופעה זו נועדה להוליך שולל את בית המשפט ולהטות דין.
מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מומחה צד לדיון [באתר 115] | אתיקה [באתר 50] | מפרט מכר [באתר 29] | מהנדס [באתר 402] | אדריכל [באתר 142] | תכנית היתר [באתר 18] | היתר בנייה [באתר 34] | תקרה [באתר 36] | פסק דין [באתר 431]

הבדיקה הסבירה בעת העמדת הדירה לרשותו של הקונה

27 ספטמבר, 2015 |
אינג' יואל בן עזרא
בית המשפט המחוזי קבע כי המבחן המבדיל בין ליקוי סמוי וליקוי גלוי - הוא בדיקה חזותית על ידי הדיוט, ולא מעבר לכך.
קונה משנה [באתר 17] | מעקה [באתר 94] | חלון [באתר 157] | מטבח [באתר 48] | פרוזדור [באתר 38] | חוק המכר (דירות) [באתר 113] | חוק התכנון והבנייה [באתר 47] | דירה [באתר 473] | רוחב [באתר 89] | שטח [באתר 350] | היתר בנייה [באתר 34] | יסודות [באתר 225] | פרוטוקול המסירה [באתר 9] | מדרגות [באתר 101]

שינוי בתקנת בניה לאחר מסירת הדירה

24 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מה דין תקנת בניה שהותקנה ופורסמה לאחר קבלת הדירה מהקבלן ובאה להחמיר את תנאי הביצוע?
ערעור [באתר 211] | המועד החל [באתר 8] | דירה [באתר 473] | היתר בנייה [באתר 34] | שער [באתר 55] | קורות [באתר 279] | עמודים [באתר 216] | פסק דין [באתר 431]

זכויות הבנייה אינן סחירות

22 יוני, 2015 |
אינג' יואל בן עזרא
זכויות הבנייה אינן רכוש עצמאי, הן שייכות לבעלי הנכס. קבלן אינו יכול לשמור לעצמו את זכויות הבנייה לאחר מכירת הדירות.
ערעור [באתר 211] | חוק התכנון והבנייה [באתר 47] | ועדה מקומית [באתר 82] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | ועדות לתכנון ולבנייה [באתר 9] | בית משותף [באתר 62] | רכוש משותף [באתר 47] | היתר בנייה [באתר 34] | זכויות בנייה [באתר 5] | גדר [באתר 251]

בירוקרטיה בפעילותה של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

15 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה עושות מלאכת קודש במתן שירות חיוני ולעתים מחויב המציאות לציבור – אך ביחד עם זאת, במתן שירות חשוב זה, רבה הבירוקרטיה ורב התסכול של מבקשי ההיתרים.
חוק התכנון והבנייה [באתר 47] | ועדה מקומית [באתר 82] | מהנדס [באתר 402] | אדריכל [באתר 142] | תכנית היתר [באתר 18] | היתר בנייה [באתר 34] | חידות [באתר 92] | קורות [באתר 279] | עמודים [באתר 216] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]

ת"א 18505-02-11 כורם נ' דה סביליה, שלום חיפה

26 פברואר, 2015 |
בית משפט השלום
ועדה מקומית [באתר 82] | אדריכל [באתר 142] | חניה [באתר 55] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | בית משותף [באתר 62] | היתר בנייה [באתר 34] | טופס 4 [באתר 16] | עמודים [באתר 216] | פסק דין [באתר 431] | מדרגות [באתר 101]

תביעה "מאוחרת" של זכויות בניה

2 נובמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט העליון קבע: הכחשת הליקויים על ידי הקבלן בנסיבות מסוימות מאריכה את תקופת ההתיישנות, כי בתקופת ההכחשה הדיירים לא יודעים כי קיימים ליקויים בבניין... הלכה זו אינה מנוצלת כראוי בתביעות ליקויי בניה, וכאילו נזנחה על ידי הפרקליטים של התובעים.
אי התאמה [באתר 140] | חדר שרות [באתר 32] | חוק המכר (דירות) [באתר 113] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | דירה [באתר 473] | גובה [באתר 198] | היתר בנייה [באתר 34] | התיישנות [באתר 23] | פרשת השבוע [באתר 105] | סדקים [באתר 76] | קורות [באתר 279]

התניה של מתן שירותים ציבוריים – בתשלום למטרה ציבורית

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
התנהגות הולמת של יזמי בניה מול הרשויות המקומיות, לא ראוי וגובל בפלילים - עיכוב מתן שירותי רישוי, כל עוד היזם אינו מזרים מזומנים לנותני ההיתרים, גם כאשר מדובר בהזרמת כסף למטרות ציבור. הרי אנו מכירים לא מעט אנשי ציבור שישבו או יושבים בכלא בגלל שנגסו בדרך דומה כסף - והשקיעו אותו בקידום מטרות ציבוריות.
ערעור [באתר 211] | רום ושלח [באתר 319] | ועדה מקומית [באתר 82] | היתר בנייה [באתר 34] | פסק דין [באתר 431]

מי אחראי להוצאת היתר בניה?

24 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאור המורכבות של הסוגיה האם צריך היתר, או שההיתר לא נדרש - לא יהיה זה סביר לחייב את בעל הבית [המזמין קבלן לבצע עבודות בנייה] בחובה להחליט האם דרוש היתר אם לאו. מי שהוא בעל המקצוע בנושא - הוא הקבלן, והוא חייב להימנע מלבצע עבודות בניה ללא היתר ולהתריע על כך בפני בעל הבית. משלא עשה כן, וביצע בבית בנייה קלוקלת - ללא היתר - על דעת עצמו וללא התראה כי נדרש היתר בניה - הוא יהיה האחראי לליקויים ולא יהיה לבעל הבית שום "אשם תורם".
רום ושלח [באתר 319] | מעקה [באתר 94] | חוק התכנון והבנייה [באתר 47] | מהנדס [באתר 402] | דירה [באתר 473] | מידות [באתר 127] | היתר בנייה [באתר 34] | חישובים סטטיים [באתר 28] | עמודים [באתר 216] | פסק דין [באתר 431] | מדרגות [באתר 101]

מניעת קיומו של מטרד גוברת על שיקולי נוחות בבניית המרחב המוגן

4 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שיקולי חסימת אוויר ונוף בעת תכנון תוספת של מרחב מוגן - אינם עניין של מה בכך. במקרה דנן, החליטה ועדת הערר כי מרחבים מוגנים, אשר נבנו כדין - לפי היתר בנייה - ייהרסו.
רום ושלח [באתר 319] | מרפסת [באתר 96] | ועדה מקומית [באתר 82] | ועדת ערר [באתר 34] | תכנית מתאר [באתר 25] | מרחב מוגן [באתר 23] | היתר בנייה [באתר 34] | ערר [באתר 46] | חידות [באתר 92] | קורות [באתר 279] | עמודים [באתר 216] | החלטה [באתר 235]

ערר 314/11 ראובן שלום נ' ועדה מקומית לתכנון ולבניה יקנעם עילית ואח'

27 מרץ, 2012 |
ועדת ערר מחוזית
רום ושלח [באתר 319] | חלון [באתר 157] | חוק התכנון והבנייה [באתר 47] | ועדה מקומית [באתר 82] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | קו בניין [באתר 8] | היתר בנייה [באתר 34] | ערר [באתר 46] | חידות [באתר 92] | החלטה [באתר 235]

ערר 001/12

27 מרץ, 2012 |
ועדת ערר מחוזית
רום ושלח [באתר 319] | חלון [באתר 157] | מחסן [באתר 30] | מרפסת [באתר 96] | ועדה מקומית [באתר 82] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | בית משותף [באתר 62] | היתר בנייה [באתר 34] | חישוב שטחים [באתר 17] | ערר [באתר 46] | חידות [באתר 92] | עמודים [באתר 216] | החלטה [באתר 235]

וועדה מקומית לתכנון ולבנייה מול האזרח

11 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט העליון קבע כי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מנועה מלקחת ערבות ממי שמגיש בקשה להיתר בנייה, כשמטרתה של ערבות זו היא להבטיח קיום תנאי ההיתר, וזאת (בין היתר) מפני שהבסיס לדרישת ערבות מסוג זה הינו העמדת האזרח כעבריין בפוטנציה.
אינטרס ציבורי [באתר 4] | ועדה מקומית [באתר 82] | ועדת ערר [באתר 34] | גינה [באתר 32] | אורך [באתר 129] | היתר בנייה [באתר 34] | ערר [באתר 46] | קורות [באתר 279] | החלטה [באתר 235]

הדרישה לסגירה ולמילוי של חלל אטום

18 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין זו הפעם הראשונה שהנושא מועלה על הכתב, והסיבה לכך היא כי וועדות מקומיות לתכנון ולבניה חוזרות ודורשות דרישות חסרות שחר מאזרחים לגבי חללים שאינם בני שימוש בבניין.
חלון [באתר 157] | ועדה מקומית [באתר 82] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | ועדות לתכנון ולבנייה [באתר 9] | היתר בנייה [באתר 34] | רטיבות [באתר 119] | יסודות [באתר 225] | עמודים [באתר 216]

זכויות תביעה בתום מעל 7 שנים ממועד הרכישה

1 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"משהגעתי אנוכי למסקנה כי הדין מאפשר באופן סביר קונסטרוקציה אשר על פיה תובענה זו לא התיישנה, הרי שהרצון לעשיית צדק היווה אף הוא שיקול בעל משקל בעבורי לשם העדפת הפרשנות שהובילה לתוצאה זו", כך מצטט בית המשפט העליון את דברי השופט בך בע"א 1484/89 שיכון עובדים בע"מ נ' עיזבון בליבאום ז"ל.
חוק המכר (דירות) [באתר 113] | מהנדס [באתר 402] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | דירה [באתר 473] | גובה [באתר 198] | היתר בנייה [באתר 34] | התיישנות [באתר 23] | פרשת השבוע [באתר 105] | סדקים [באתר 76] | יסודות [באתר 225] | קורות [באתר 279] | עמודים [באתר 216]

התנאים והכללים לבניית פרגולה

1 מרץ, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
קניתי דירה בפתח תקווה עם מרפסת רחבת ידיים, וברצוני לבנות במרפסת פרגולה; האם יידרש היתר בניה לכל סוג של פרגולה, גגון או קירוי קל?
מסעד [באתר 13] | מרפסת [באתר 96] | תקנות התכנון והבנייה (היתר לעבודה מצומצמת) [באתר 1] | ועדה מקומית [באתר 82] | מהנדס [באתר 402] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | היתר בנייה [באתר 34] | ערר [באתר 46] | תקרה [באתר 36] | קורות [באתר 279] | עמודים [באתר 216] | גדר [באתר 251]

תוספת שטח עיקרי בגין ממ"ד ישן

13 ינואר, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
בעת הגשת תכנית להיתר בנייה, שעניינה תוספת או שינוי לבניין קיים, התקנות הקובעות הן התקנות אשר חלות במועד הגשת ההיתר - לרבות תקנות הג"א ותקנות חישוב השטחים, ולא התקנות אשר היו בתוקף בעבר. שינוי בשיטת חישוב השטחים יכולה לאפשר תוספות בנייה בבניין קיים, שמלוא זכויותיו נוצלו בעת בנייתו.
חדר שינה [באתר 18] | תכנית מתאר [באתר 25] | שטח עיקרי [באתר 7] | מרחב מוגן [באתר 23] | דירה [באתר 473] | רוחב [באתר 89] | שטח [באתר 350] | היתר בנייה [באתר 34] | חישוב שטחים [באתר 17] | רצפה [באתר 105]

שער הנפתח אל הרחוב

4 אוקטובר, 2009 |
אינג' יואל בן עזרא
ברחוב שבו אני גרה, מספר תושבים התקינו שערים חשמליים אשר דלתותיו נפתחות כלפי המדרכה. ילד העומד באזור של המדרכה בשטח פתיחת הכנפיים של השער- עלול להיפגע- וזה מה שקרה לילדי. מה אומר החוק בנושא זה? האם יש תקן? מה ניתן לעשות?
אי התאמה [באתר 140] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 21] | חניה [באתר 55] | אורך [באתר 129] | רוחב [באתר 89] | שטח [באתר 350] | היתר בנייה [באתר 34] | שער [באתר 55] | משלי [באתר 65] | גדר [באתר 251] | מדרגות [באתר 101]

הוכחת בנייה ללא היתר ושימוש שלא כדין

5 מרץ, 2008 |
ד"ר אברהם בן עזרא
היעדרו של היתר אינו ראיה לבנייה ללא היתר.
ערעור [באתר 211] | ועדה מקומית [באתר 82] | ועדה מחוזית [באתר 12] | מהנדס [באתר 402] | שטח [באתר 350] | היתר בנייה [באתר 34] | חידות [באתר 92] | עמודים [באתר 216] | פסק דין [באתר 431]

ב/18589/05 מדינת ישראל נ' מעוז חן

21 מאי, 2006 |
בית משפט השלום
זוטי דברים [באתר 6] | אינטרס ציבורי [באתר 4] | היתר בנייה [באתר 34] | גדר [באתר 251] | החלטה [באתר 235]

תעודת עניות לבית המשפט בפרק: מומחים

1 ינואר, 2006 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שאלות הבהרה [באתר 78] | חקירת מומחה [באתר 21] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | אי התאמה [באתר 140] | ועדה מקומית [באתר 82] | מהנדס [באתר 402] | מידות [באתר 127] | היתר בנייה [באתר 34] | סדקים [באתר 76] | שברים [באתר 88] | קורות [באתר 279] | פסק דין [באתר 431]

ע"א 3862/04 עיריית פתח תקווה נ' אורה נקר ואח'

26 יולי, 2004 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 211] | גובה [באתר 198] | היתר בנייה [באתר 34] | יסודות [באתר 225] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]

ת"א 4397/00 ישראלי אביגיל ואח' נ' צדוק יהודה ואח'

21 דצמבר, 2003 |
בית משפט השלום
רום ושלח [באתר 319] | חלון [באתר 157] | מטבח [באתר 48] | גובה [באתר 198] | היתר בנייה [באתר 34] | עמודים [באתר 216] | פסק דין [באתר 431] | מדרגות [באתר 101]

ע"א 3940/94 שמואל רונן נ' ס.ע.ל.ר חברה לבניין בע"מ

11 פברואר, 1998 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 211] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | היתר בנייה [באתר 34] | יסודות [באתר 225] | פסק דין [באתר 431]
טוען סינון...ajaxSpinner