תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
נמצאו 17 תוצאות לחיפוש שבוצע

שטחי שירות ושטחים עיקריים

2 מאי, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בקביעת אחוזי הבניה של מבנים בין בשלב התכנון ובין לאחר הבניה, יש צורך להגדיר "שטח עיקרי" ו"שטח שירות".
מחסן [באתר 30] | חדר כביסה [באתר 12] | שטח עיקרי [באתר 7] | שטח שירות [באתר 9] | מרחב מוגן [באתר 23] | חניה [באתר 55] | שטח [באתר 350] | חישוב שטחים [באתר 17] | גדר [באתר 251] | מדרגות [באתר 101]

חישוב שטחים - בליטות וקירות

16 ינואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חישוב שטחים ואחוזי בניה נועד לצרכים שונים; ביניהם - קביעת גודל הדירה בהסכמי המכר, קביעת אגרות בניה, בסיס מספרי לחישוב אחוזי בניה, ועוד.
שטח שירות [באתר 9] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | מידות [באתר 127] | חישוב שטחים [באתר 17] | רצפה [באתר 105] | יסודות [באתר 225] | קורות [באתר 279]

חניה מכנית

19 נובמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
החניה המכנית, המהווה פתרון דחוק למבנים חדשים או מחודשים בהם יש מצוקת חניה, מתגלה כפתרון נחות, מסורבל, מסוכן ובלתי חוקי.
רום ושלח [באתר 319] | חוק התכנון והבנייה [באתר 47] | תקן ישראלי [באתר 75] | מהנדס [באתר 402] | שטח שירות [באתר 9] | תקן ישראלי [באתר 72] | חניה [באתר 55] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | חישוב שטחים [באתר 17] | עמודים [באתר 216] | גדר [באתר 251] | מדרגות [באתר 101]

תקדים בחישוב שטחים

12 יולי, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא
להלן בקובץ - חוות דעת מקצועית על תקדים בחישוב שטחים. מדובר בשטח [חלל] בגובה של שתי קומות במבנה, חיצוני או פנימי שסגור לכל היותר בשני כיוונים, אשר לפי תקנה 4 ט לתקנות חישוב שטחים - אמור להיות מחוץ לחישובי שטח למטרת אחוזי בניה ואגרות. הנושא במחלוקת, על אף החלטות וועדות ערר ופסיקה בכל הערכאות.
כדי להיכנס למאמר, פתח קובץ [פרטים מזהים הוסרו].
שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | חישוב שטחים [באתר 17] | ערר [באתר 46]

בקרת תכניות בוועדות המקומיות לתכנון ולבניה – רפורמה ומעש

25 מרץ, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בחינת הרפורמה בתחום הרישוי והמלצות לשיפור התפקוד של הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה בתחום רישוי הבניה.
חלון [באתר 157] | חוק התכנון והבנייה [באתר 47] | ועדה מקומית [באתר 82] | מכון בקרה [באתר 12] | ריצוף וחיפוי [באתר 170] | מהנדס [באתר 402] | חצר [באתר 40] | שטח [באתר 350] | מידות [באתר 127] | חישוב שטחים [באתר 17] | מדרגות [באתר 101]

ערר 2/12 נסי צור נ' הועדה המקומית לתו"ב ראשל"צ

3 דצמבר, 2012 |
ועדת ערר מחוזית
מרפסת [באתר 96] | ועדה מקומית [באתר 82] | ועדת ערר [באתר 34] | מהנדס [באתר 402] | אדריכל [באתר 142] | דירה [באתר 473] | חצר [באתר 40] | שטח [באתר 350] | בית משותף [באתר 62] | חישוב שטחים [באתר 17] | ערר [באתר 46] | יסודות [באתר 225] | קורות [באתר 279] | החלטה [באתר 235]

ערר 001/12

27 מרץ, 2012 |
ועדת ערר מחוזית
רום ושלח [באתר 319] | חלון [באתר 157] | מחסן [באתר 30] | מרפסת [באתר 96] | ועדה מקומית [באתר 82] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | בית משותף [באתר 62] | היתר בנייה [באתר 34] | חישוב שטחים [באתר 17] | ערר [באתר 46] | חידות [באתר 92] | עמודים [באתר 216] | החלטה [באתר 235]

סוגיות משפטיות מפי מהנדס שאינו משפטן

17 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לעתים צריך המומחה להלך על חבל דק שבין התחום ההנדסי לבין התחום המשפטי, דבר לא פשוט עקב שילובם זה בזה של שני תחומים אלו. מצד אחד, הידע המשפטי אינו מוגבל ואינו ממודר ומומחה חייב לדעת את אשר הוא טוען. מצד שני, המומחה לא הופך למשפטן ובית המשפט אף כאשר מקבל את חוות דעתו או אפילו מזמינה - לא יתייחס אליו כאל משפטן. צד שלישי, בית המשפט צריך להיות קשוב לכל הטענות ולבדקן, כולל הנגועות בהשקה לתחום המשפטי.
ועדת ערר [באתר 34] | מהנדס [באתר 402] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | זכויות בנייה [באתר 5] | חישוב שטחים [באתר 17] | ערר [באתר 46] | יסודות [באתר 225] | קורות [באתר 279] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235] | מדרגות [באתר 101]

חישוב שטח של מרפסת גג

13 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אני מתגורר בישוב בדרום הארץ. הגשתי בקשה להיתר בניה של בית פרטי עם גג בטון שטוח, ועם חדר מדרגות העולה אל הגג. את הגג שרצפתו בטון ומותקנים בו דודי שמש ומזגנים - הקפתי במעקה. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דורשת ממני לכלול את שטח הגג בחישוב אחוזי הבניה והאגרות כאילו מדובר במרפסת. האם הדרישה מוצדקת?
רום ושלח [באתר 319] | מעקה [באתר 94] | אוורור [באתר 58] | אי התאמה [באתר 140] | מרפסת [באתר 96] | ועדה מקומית [באתר 82] | ריצוף וחיפוי [באתר 170] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | חישוב שטחים [באתר 17] | רצפה [באתר 105] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431] | מדרגות [באתר 101]

תוספת שטח עיקרי בגין ממ"ד ישן

13 ינואר, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
בעת הגשת תכנית להיתר בנייה, שעניינה תוספת או שינוי לבניין קיים, התקנות הקובעות הן התקנות אשר חלות במועד הגשת ההיתר - לרבות תקנות הג"א ותקנות חישוב השטחים, ולא התקנות אשר היו בתוקף בעבר. שינוי בשיטת חישוב השטחים יכולה לאפשר תוספות בנייה בבניין קיים, שמלוא זכויותיו נוצלו בעת בנייתו.
חדר שינה [באתר 18] | תכנית מתאר [באתר 25] | שטח עיקרי [באתר 7] | מרחב מוגן [באתר 23] | דירה [באתר 473] | רוחב [באתר 89] | שטח [באתר 350] | היתר בנייה [באתר 34] | חישוב שטחים [באתר 17] | רצפה [באתר 105]

ערר 344/10 צימרמן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות

10 ינואר, 2011 |
ועדת ערר מחוזית
מרפסת [באתר 96] | תריס [באתר 37] | ועדה מקומית [באתר 82] | אדריכל [באתר 142] | שטח עיקרי [באתר 7] | דירה [באתר 473] | חצר [באתר 40] | שטח [באתר 350] | בית משותף [באתר 62] | חישוב שטחים [באתר 17] | ערר [באתר 46] | רצפה [באתר 105] | תקרה [באתר 36] | קורות [באתר 279] | עמודים [באתר 216] | גדר [באתר 251] | החלטה [באתר 235]

ברוך מזוז נ' ועדת הזכאות (מנהלת סלע)

21 ספטמבר, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 211] | רום ושלח [באתר 319] | שטח עיקרי [באתר 7] | שטח שירות [באתר 9] | אורך [באתר 129] | שטח [באתר 350] | חישוב שטחים [באתר 17] | יסודות [באתר 225] | קורות [באתר 279] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]

פרשנות שסופה הלכה פסוקה

3 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ההשלכות של הלכת בית המשפט העליון שכוונה נגד מגורשי גוש קטיף, אינן צטמצמות לזכויותיהם בלבד, אלא הן חובקות את כל שדה התכנון והרישוי בישראל, והמשמעות הינה כי הלובי במלון בן 2 הקומות שבמרכז רוב בתי המלון בישראל - לא ייחשב כשטח בנוי ולא יילקח בחשבון בחישוב אחוזי הבנייה, כמו גם לא ישולמו מיסי ארנונה בגינו, וכך גם כל שטח בן שתי קומות מקומת הקרקע מעלה, שסביבו חלל ולא קירות, בדיוק כמו שקיים בבית עוזי כהן לקמן.
ערעור [באתר 211] | רום ושלח [באתר 319] | סלון [באתר 41] | מבואה [באתר 4] | ועדה מקומית [באתר 82] | ועדת ערר [באתר 34] | מהנדס [באתר 402] | אדריכל [באתר 142] | שטח שירות [באתר 9] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | חישוב שטחים [באתר 17] | ערר [באתר 46] | קורות [באתר 279] | גדר [באתר 251] | החלטה [באתר 235]

אישוש לתקדים בחישוב שטחים

24 מרץ, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תקנה 4 (ט) לחישוב שטחים בתכניות ובהיתרים קובעת כללים על פיהם יזוכה שטח מחישוב שטחים, אם הוא במפלס הכניסה, גובהו כחלל כפול והוא סגור בשני קירות לכל היותר. תקנה זו איננה עוסקת בייעוד השטח בפועל, ומדובר גם בשטח אשר משמש בפועל כשטח עיקרי, בתוך המבנה.
ערעור [באתר 211] | רום ושלח [באתר 319] | סלון [באתר 41] | ועדת ערר [באתר 34] | שטח עיקרי [באתר 7] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | זכויות בנייה [באתר 5] | חישוב שטחים [באתר 17] | ערר [באתר 46] | קורות [באתר 279] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]

ערר 195/08 ברוך מזוז נ' ועדת הזכאות - מינהלת סל"ע

6 יולי, 2009
ערעור [באתר 211] | רום ושלח [באתר 319] | מעקה [באתר 94] | שטח עיקרי [באתר 7] | שטח שירות [באתר 9] | מרתף [באתר 19] | דירה [באתר 473] | חצר [באתר 40] | אורך [באתר 129] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | חישוב שטחים [באתר 17] | ערר [באתר 46] | קורות [באתר 279] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]

חוזר המנהל הכללי מס' 6/2008

24 אוגוסט, 2008
שטח עיקרי [באתר 7] | שטח שירות [באתר 9] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | חישוב שטחים [באתר 17] | קורות [באתר 279]

ערר 6018/04 עוזי כהן נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים

3 יוני, 2004 |
ועדת ערר מחוזית
רום ושלח [באתר 319] | ועדה מקומית [באתר 82] | ועדת ערר [באתר 34] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | זכויות בנייה [באתר 5] | חישוב שטחים [באתר 17] | ערר [באתר 46] | קורות [באתר 279] | החלטה [באתר 235]
טוען סינון...ajaxSpinner