תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 70 תוצאות לחיפוש שבוצע

טובה שטרסברג-כהן, שופטת (בדימוס) של בית המשפט העליון

15 אוקטובר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"...מה עוד שיש לתת את הדעת לחוסר השוויון במעמדם של המשתכנים ושיכון ופיתוח האחד כלפי משנהו. לפיכך סבורה אני כי הויתורים לא ויתורים הם וכל הליקויים המנויים בחוות דעת המומחה הם ליקויים שבגינם אחראית הנתבעת". [השופטת ט' שטרסברג-כהן בעניין "ויתורים" של הדיירים לקבלן, לגבי ליקויים הקיימים בדירותיהם]
ערעור [באתר 183] | רום ושלח [באתר 257] | מבואה [באתר 3] | מחסן [באתר 25] | חניה [באתר 34] | דירה [באתר 368] | שטח [באתר 254] | מידות [באתר 82] | רכוש משותף [באתר 35] | חידות [באתר 70] | קורות [באתר 219] | עמודים [באתר 162] | פסק דין [באתר 353] | מדרגות [באתר 73]

הוועדה המקומית חייבת לדון בבקשת הקלה

5 יולי, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין למכיני תוכנית המתאר [ולמי שמאשרה] סמכות ליצור מצב לפיו לא ניתן להגיש בקשה להקלה, שתבוא לדיון בהליכי הרישוי המקובלים. הוועדה חייבת לדון בכל מקרה בבקשת הקלה, ולנמק מסקנותיה. חובת הנימוק בעלת חשיבות רבה המומחשת במקרה המתואר לעיל, ומשמעותה היא כי על הוועדה לדון בכובד ראש בבקשת ההקלה, ולהנפיק עמדה שמן הסתם עלולה לעמוד במבחן נוסף - הוא מבחן שיפוטי, או מבחנה של וועדת ערר מחוזית.
ערעור [באתר 183] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדה מקומית [באתר 64] | ועדת ערר [באתר 29] | תכנית מתאר [באתר 19] | תכנית מפורטת [באתר 2] | שטח [באתר 254] | גובה [באתר 144] | קו בניין [באתר 7] | ערר [באתר 40] | חידות [באתר 70] | יסודות [באתר 171] | עמודים [באתר 162] | פסק דין [באתר 353]

זכויות הדיירים אינן מצטמצמות לחוק המכר (דירות)

2 מאי, 2012 |
אינג' יואל בן עזרא
"בעוד חוק המכר נותן תוקף לחוזים שבין הצדדים, בא חוק המכר (דירות) להגן על רוכשי דירות גם מפני האמור בחוזים" (בית המשפט המחוזי בירושלים)
רום ושלח [באתר 257] | אי התאמה [באתר 108] | חוק המכר (דירות) [באתר 95] | תריס [באתר 32] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 368] | התיישנות [באתר 20] | חידות [באתר 70] | פסק דין [באתר 353]

מניעת קיומו של מטרד גוברת על שיקולי נוחות בבניית המרחב המוגן

4 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שיקולי חסימת אוויר ונוף בעת תכנון תוספת של מרחב מוגן - אינם עניין של מה בכך. במקרה דנן, החליטה ועדת הערר כי מרחבים מוגנים, אשר נבנו כדין - לפי היתר בנייה - ייהרסו.
רום ושלח [באתר 257] | מרפסת [באתר 69] | ועדה מקומית [באתר 64] | ועדת ערר [באתר 29] | תכנית מתאר [באתר 19] | מרחב מוגן [באתר 12] | היתר בנייה [באתר 29] | ערר [באתר 40] | חידות [באתר 70] | קורות [באתר 219] | עמודים [באתר 162] | החלטה [באתר 196]

ערר 314/11 ראובן שלום נ' ועדה מקומית לתכנון ולבניה יקנעם עילית ואח'

27 מרץ, 2012 |
ועדת ערר מחוזית
רום ושלח [באתר 257] | חלון [באתר 119] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדה מקומית [באתר 64] | שטח [באתר 254] | גובה [באתר 144] | קו בניין [באתר 7] | היתר בנייה [באתר 29] | ערר [באתר 40] | חידות [באתר 70] | החלטה [באתר 196]

ערר 001/12

27 מרץ, 2012 |
ועדת ערר מחוזית
רום ושלח [באתר 257] | חלון [באתר 119] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 69] | ועדה מקומית [באתר 64] | דירה [באתר 368] | שטח [באתר 254] | גובה [באתר 144] | בית משותף [באתר 47] | היתר בנייה [באתר 29] | חישוב שטחים [באתר 13] | ערר [באתר 40] | חידות [באתר 70] | עמודים [באתר 162] | החלטה [באתר 196]

סוגיות בקביעת חוזק חיפויי האבן

21 דצמבר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בבדיקת התאמת חיפויי האבן הטבעית להוראות התקנים, מושם דגש על ממוצע המדגם ועל סף גבולי, מבלי שתהיה התייחסות לסטיית התקן (מידת הפיזור).
רום ושלח [באתר 257] | ריצוף וחיפוי [באתר 121] | 1555.3 [באתר 9] | שטח [באתר 254] | חידות [באתר 70] | גדר [באתר 178] | החלטה [באתר 196]

מספר הדירות בבניין משפיע על ערך הדירה

21 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"סעיף 13 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א - 1970 הביא חידוש בדיני החוזים. בעודשבעבר, בעקבות ההלכות במשפט המקובל, נפסק לא אחת שבית המשפט לא יורה על פיצוי בגין נזק לא ממוניגרידא, קובע סעיף 13 הוראה מפורשת בדבר פיצוי בגין נזק שכזה."
חניה [באתר 34] | דירה [באתר 368] | בית משותף [באתר 47] | חידות [באתר 70]

מידת ההנאה לא משפיעה על תשלומי האחזקה

21 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אני גר בקומה עליונה [קומה 18] בבית משותף, ואיני משתמש כלל במדרגות, כי אף אם המעלית תקועה - והיו דברים מעולם - לא סביר כי אעלה וארד רגלי. האם עלי לשלם עבור ניקיון המדרגות כמו זה שגר בקומה ראשונה או שניה בבית המשותף?
ערעור [באתר 183] | חניה [באתר 34] | מרתף [באתר 17] | דירה [באתר 368] | שטח [באתר 254] | בית משותף [באתר 47] | רכוש משותף [באתר 35] | חידות [באתר 70] | עמודים [באתר 162] | גדר [באתר 178] | פסק דין [באתר 353] | מדרגות [באתר 73]

זכויות מתגבשות על ידי מנהג

15 אוגוסט, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"אין מניעה שבהסכמה יחליטו בעלי הזכויות הקנייניות על שימושים כאלה ואחרים של הרכוש המשותף, לרבות שימושים ייחודיים. הסכמה כזו אפשר שתתגבש במפורש על דרך של כתב, על דרך של החלטה המתקבלת באסיפה כללית של בעלי דירות עפ"י 71(א) לחוק המקרקעין, וכן סעיף 12(ב) לתקנון המצוי, אפשר גם שאותה חלוקה תתגבש במהלך השנים על דרך של מנהג" [המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה].
רום ושלח [באתר 257] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 69] | חוק המקרקעין [באתר 8] | ריצוף וחיפוי [באתר 121] | חניה [באתר 34] | דירה [באתר 368] | חצר [באתר 31] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 254] | מידות [באתר 82] | בית משותף [באתר 47] | רכוש משותף [באתר 35] | חידות [באתר 70] | יסודות [באתר 171] | קורות [באתר 219] | החלטה [באתר 196] | מדרגות [באתר 73]

רע"א 2988/11 שיכון עובדים בע"מ נ' זכאי בת שבע ואח'

4 יולי, 2011 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 183] | תקופת אחריות [באתר 18] | רום ושלח [באתר 257] | חוק המכר (דירות) [באתר 95] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 368] | התיישנות [באתר 20] | חידות [באתר 70] | עמודים [באתר 162] | פסק דין [באתר 353] | החלטה [באתר 196]

מהי הסטייה המותרת במידות הבנייה?

10 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהי הסטייה המותרת במידות בבנייה?
רום ושלח [באתר 257] | מעקה [באתר 63] | אי התאמה [באתר 108] | מהנדס [באתר 313] | דירה [באתר 368] | שטח [באתר 254] | גובה [באתר 144] | מידות [באתר 82] | רצפה [באתר 60] | חידות [באתר 70] | קורות [באתר 219] | מדרגות [באתר 73]

עע"מ 2219/10 הועדה המקומית לתכנון ובניה אבו בסמה נ' עמותת רגבים

12 אפריל, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 183] | רום ושלח [באתר 257] | דירה [באתר 368] | חידות [באתר 70] | גדר [באתר 178] | פסק דין [באתר 353] | החלטה [באתר 196]

אדני חלונות

10 אוגוסט, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בקביעת מבנה אדן החלון ובבחינתו - האם הפריט תקין או שמא נפל בו פגם, אין צורך לראות את הנזק ורק אז לקבוע קיומו. על המומחה לראות פני עתיד, ולבחון את טיב הבנייה גם באין כל סימני רטיבות. וראה דבר בית המשפט בעניין אדני חלונות.
רום ושלח [באתר 257] | חלון [באתר 119] | אוורור [באתר 43] | סלון [באתר 32] | חדר שינה [באתר 12] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 313] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 368] | שטח [באתר 254] | רטיבות [באתר 98] | חידות [באתר 70] | סדקים [באתר 57] | פסק דין [באתר 353]

ע"א 8148/06 ברכה אליהו נ' נפתלי שימרובסקי

31 דצמבר, 2008 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 183] | מטבח [באתר 33] | מחסן [באתר 25] | דירה [באתר 368] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 254] | בית משותף [באתר 47] | רכוש משותף [באתר 35] | חידות [באתר 70] | פסק דין [באתר 353]

ת"א 5038/02 אוסטרובסקי ילנה נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

13 נובמבר, 2008 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 60] | מהנדס [באתר 313] | חידות [באתר 70] | שקיעת יסודות [באתר 13] | יסודות [באתר 171] | עמודים [באתר 162] | החלטה [באתר 196]

הוכחת בנייה ללא היתר ושימוש שלא כדין

5 מרץ, 2008 |
ד"ר אברהם בן עזרא
היעדרו של היתר אינו ראיה לבנייה ללא היתר.
ערעור [באתר 183] | ועדה מקומית [באתר 64] | ועדה מחוזית [באתר 11] | מהנדס [באתר 313] | שטח [באתר 254] | היתר בנייה [באתר 29] | חידות [באתר 70] | עמודים [באתר 162] | פסק דין [באתר 353]

וידוע כי בסוד החשבון השלישי כמו השביעי

28 אפריל, 2006 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי הספר "אמר אברהם המחבר" בהוצאת "אקדמון" מאת הנ"ל.
משלי [באתר 47] | פרשת השבוע [באתר 90] | חידות [באתר 70]

ת"א 2035/01 אשרוב נ' מדינת ישראל

29 נובמבר, 2004 |
בית משפט השלום
פרוזדור [באתר 25] | תקן ישראלי [באתר 35] | ריצוף וחיפוי [באתר 121] | מהנדס [באתר 313] | תקן ישראלי [באתר 41] | אורך [באתר 93] | שטח [באתר 254] | גובה [באתר 144] | רצפה [באתר 60] | חידות [באתר 70] | שברים [באתר 71] | יסודות [באתר 171] | פסק דין [באתר 353] | מדרגות [באתר 73]

ע"א 6291/95 בן יקר גת נ' הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה "מודיעין"

25 יוני, 1997 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 183] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | שטח [באתר 254] | גובה [באתר 144] | קו בניין [באתר 7] | חידות [באתר 70] | קורות [באתר 219] | גדר [באתר 178] | פסק דין [באתר 353]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner