תפריט חיפוש

עמית זיו העריך את הליקויים ב 3800 ₪ - ביהמ"ש פסק מעל פי 10

8 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא

יש לבדוק טרם הסכמה למינוי מומחה מטעם בית המשפט - מהן דעותיו במקצועיות באשר לקציבת עלויות לתיקון הליקויים בנכס ומהן הערכותיו השמאיות באשר לירידת ערך.

מדובר בת"א 13120/03 אורי וליאת אריה נ' אנג'ל ג'נרל דיבלופרס בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, שופט: שלמה לבנוני, פסק דין מיום 18.03.2007 [פורסם ב"פדאור"].

ראשית דבר יובהר כי המומחה עמית זיו מתמנה דרך קבע על ידי  בתי המשפט בישראל כמומחה בתחום הבניה, ומכאן החשיבות של הדיון בדעותיו המקצועיות בתחום בו הוא שליחו של בית המשפט.

כמומחה מטעם בית המשפט, מונה בתיק הנ"ל המהנדס יהושע בר-זיו, אשר בדק את הדירה וקבע כי הליקויים בה ניתנים לתיקון בעלות של 40558 ₪. בית המשפט אף התייחס להגזמה של המומחה עמית זיו שהוא מהנדס ושמאי, וקבע בפסק דינו סעיף 15 כדלקמן:

קביעתי האמורה מצביעה על רמת הגוזמה אם בחוות דעתו של אדלר ואם בחוות דעתו של זיו.

בכתב התביעה הועלו טענות בדבר ליקויי בניה שכיחים כגון ליקויי ריצוף, מדרגות פנימיות, דלת ממ"ד, ועוד. 

דוגמא נוספת: בת"א 3752/04 ילין תמרה ואח' נ' אנגל דיבלופרס בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, שופט: דניאל פיש, פורסם ב"פסק דין" ביום 9 מרץ 2008 בו קבע עמית זיו כי עלות תיקוני הליקויים מסתכמת בסך צנוע של 2650 ₪ בלבד. שולם על פי פסק הדין – 50,368 ₪ בגין ירידת ערך + 16,895 ₪ בגין ליקויים. מדובר בהערכת זיו בשיעור 5% בלבד מהסכום שהתקבל בפועל.

דוגמא נוספת: בת"א 20804/02 רוזנברג נ' אנגל בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, [פורסם ב"תקדין"], שופטת: תמר שרון-נתנאל, קבע המומחה עמית זיו עלות התיקונים בסך 200 ₪ עבור תיקוני ריצוף, סכום קטן פי מאות ממה שנפסק...

 

טוען סינון...ajaxSpinner