תפריט חיפוש

אין מקום להכפשות בא כוח ומומחה בכתבי טענות

6 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בכתבי טענות, עורכי דין רבים מנצלים את דף הניר המונח לפניהם על מנת לזלזל, לפגוע, להכפיש ולבזות את עורך הדין הנגדי ואת המומחה הנגדי, תוך ניצול ציני של המסגרת המשפטית, המהווה לפעמים חממה להכפשות.

אין מקום להכפשות בא-כוח ומומחה בכתבי הטענות, אף על פי שבדרך כלל ב"כ הצד הנפגע - מוחל על כבודו ועל כבודו של המומחה אשר נתן חוות דעת בתיק. מחילה זו נעשית כדי שלא להאריך ולסרבל את הדיון, ומפני שנושא זה - הוא משני לעיקר התיק, ולא עומד כלל לדיון ולבחינה במסגרת פסק הדין.

להלן חלק מפסק דין בית משפט השלום בחיפה בעניין זה, ת"א 26398-04-15 עמוס מלניקוב נ' שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ, שופטת סיגלית מצא:

בקשה למחיקת טענות מבישות

89. ב"כ התובע עתרה למחיקת סעיפים 36-40 לסיכומי הנתבעת, הכוללים לטענתה טענות מבישות.

לאחר שעיינתי בפרק ג.3 לסיכומי הנתבעת, אני מקבלת את בקשת ב"כ התובע ומורה על מחיקת הפרק (סעיפים 36-40 לסיכומי הנתבעת).

90. צודקת ב"כ התובע כי יש להימנע מטענות אישיות כלפי באי כוחה הצדדים או מומחים מטעמם. באי כוח הצדדים או המומחים מטעמם אינם הנושא או העניין, ואין להפכם לכאלה. מעבר להיעדר הרלבנטיות של הטענות, מדובר בטענות אשר עשויות לפגוע במטה לחמם של ב"כ התובע והמומחה מטעמו, ללא כל צידוק או הליך הוגן. מילים עשויות לפצוע ויש להיזהר ולהישמר בטעם העלאתן על הכתב ופרסומן. דברים אלה יפים ביתר שאת כאשר מדובר בטענות הנוגעות למשלח ידו של האדם בו מדובר, קל וחומר כאשר מדובר בחבר למקצוע.

לא זו בלבד שטיעון מסוג "אד הומינום" אינו ענייני או רלבנטי ואין בו לקדם את הדיון הענייני, הוא אינו מכבד את נושאו או נשואו.

91. בתגובת הנתבעת לבקשה התנצל ב"כ הנתבעת בפני ב"כ התובע והסביר את כוונת הדברים, הגם שלא הסכים לקבלת הבקשה. עוד הרחיב ב"כ הנתבעת בשבחיה של ב"כ התובע, וטוב שעשה כן. על זאת ייאמר "מודה ועוזב ירוחם.

אשר על כן, אני מקבלת את הבקשה ומורה על מחיקת פרק ג.3 לסיכומי הנתבעת. אין צו להוצאות בגין בקשה זו.

[המשמעות של הביטוי "אד הומינום" היא: טיעון לגופו של אדם, מקור הביטוי הוא בשפה הטינית.

מדובר בכשל הגיוני, כשמשיבים לטענה עניינית על ידי התייחסות למי שמציג את הטענה ולא לטענה עצמה. כמו כן, הכשל הלוגי שחבוי בשיטת "אד הומינום" בא לידי מיצוי כאשר נמנעים מלהתמודד עם הטענה ובמקום זאת מתייחסים לחוסר העקביות או לשגיאות כתיב (או אחרות) בטענה. הכשל הוא בכך שמעלים נושא משני שאינו שייך כלל לעיקר, ותוקפים אותו, תוך התחמקות מהתמודדות עם הנושא העיקרי].

עינינו הרואות כי בית המשפט הוציא מתחת ידו במסגרת פסק הדין, החלטה למחיקת הפרק המשמיץ מתוך סיכומי הנתבעת - שיכון ובינוי נדלן בע"מ - ואין צורך להכביר מילים בעניין זה מעבר למה שנכתב בציטוט לעיל, המדבר בעד עצמו.

טוען סינון...ajaxSpinner