תפריט חיפוש

לפעמים, עד הדיוט יכול להתמודד עם עד מומחה

2 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא

ברור וידוע כי עד רגיל אינו עד מומחה, ועד רגיל לא אמור להעיד על נושא שבמומחיות.
לפעמים הגבול בין עדות רגילה לבין עדותו של מומחה אינו ברור, אינו חד, וקיים מרווח די גדול בו יכול עד רגיל להעיד לגבי נושאים הנראים לכאורה מיוחדים למומחה.

שהרי עבודתו של המומחה אינה אמורה להיות תיאורטית ועיונית, אלא נשענת על רקע עובדתי, ולגבי הרקע העובדתי לכל עד רגיל ישנה הזכות להעיד ולדייק בכל מה שהמומחה לא דייק.

יש נושאים במומחיות שהם בידיעתו של כל עד וגם הדיוט מוסמך לתת בהם עדות.

סייג משפטי בדיני התעבורה הוא שאין לחצות כביש באור אדום, אך הדרישה הזו היא חלה על כל אזרח, ומי שחייב לנהוג לפי כללים מסוימים, מוסמך להעיד עליהם מבלי שעדותו תיחשב לחדירה לתחום זר ומקצועי המיוחד למשפטנים.

דוגמא מתחום ליקויי הבניה: על פי הל"ת – הוראות למתקני תברואה, תש"ל 1970, יש הוראה לפיה המרחק בין הכיור לבין הקיר המקביל לו, יהיה לכל הפחות 75 ס"מ, וזאת כדי כדי ליצור שטחי שימוש פנויים מול הכיור. יכול מומחה לבוא לדירה ולמדוד 76 ס"מ ועל סמך ממצא זה לקבוע כמומחה כי המצב תקין ותואם את דרישת הל"ת.

יכול הדיוט לטול מטר-מידה, ולהוכיח כי המידה הנכונה היא 71 ס"מ ולא 76 ס"מ, ולכן יש צפיפות אסורה בחדר הרחצה, וקיים ליקוי. מוטב כי יעשה זאת תוך תיעוד על ידי צילום מרחוק ומקרוב, כדי להוכיח שהמומחה טעה במדידתו. בעניין זה אין שום יתרון למומחה על ההדיוט, כי מדובר בפעולה פשוטה הניתנת לבדיקה על ידי כל אחד, בכל עת.

לאור זאת, כאשר אתה נדרש להכין תצהיר עדות ראשית, או כשאתה מוזמן לתת עדות, תוכל לגלוש לתחום ההנדסי או לתחום המשפטי בנושאים פשוטים כגון אלה, שאין בהם שום תובנה מקצועית ייחודית, ואין בהם יתרון למומחה.

טוען סינון...ajaxSpinner