תפריט חיפוש

מוצר חלופי "שווה ערך" אינו מבטל הצורך בהתאמה למפרט

28 דצמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא

לגבי פריטים שונים בדירה, יש במסמכי המכר התייחסות מיוחדת במפרט המצורף לחוזה המכר. כאשר נרשם במפרט "דלת כניסה – פלדלת", אין רשות לקבלן להרכיב דלת מסוג אחר, ללא הסכמת הקונה, אלא חובה להקפיד על דלת מסוג "פלדלת". כך גם לגבי סוג הבלוקים, מוצרי האלומיניום, נקודות החשמל, הכלים הסניטריים וכל פריט בדירה.

גם כאשר מסופק פריט שאין בו פגם, הקבלן לא יצא ידי חובתו – אלא הוא חייב במוצר שהובטח. לפעמים מה שהורכב בדירה בפועל עולה על מה שהובטח. אף על פי כן, הדרישה היא לספק את מה שהובטח.

לדוגמא, הובטח במפרט דלת סלון ביציאה אל המרפסת בת 2 אגפים ובפועל הותקנה דלת תלת אגפית, שהיא עולה על דלת דו אגפית מבחינת המחיר ומבחינת החלק המרבי הפתוח לאוורור. אף על פי כן, מגיע לדיירים דלת דו אגפית. במאמר מוסגר יצוין כי לדלת דו אגפית יש עדיפות על פני דלת תלת אגפית מבחינת רצף נוף חיצוני ללא הפרעת פרופילים, ויכולים להיות יתרונות סובייקטיביים אחרים. [כגון, הרגל הקונה עקב דירה קודמת שהייתה לו, או כל סיבה שהיא].

אספקת מוצר חלופי השונה מהמובטח בהסכם מהווה הפרת ההסכם ויצירת עילת תביעה לדייר.

בת"ק [תביעה קטנה] 10980/98 שהתנהלה בבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב, פסק השופט צבי דותן כי הנתבע, אשר הרכיב בדירת התובעים חלונות אלומיניום מסוג "שרמר", בעוד שבהסכם המכר היה רשום כי החלונות יהיו מסוג "7000" [והכוונה ל"קליל 7000"], הפר את החוזה. לפיכך נפסק כי עליו לפרק את החלונות שהרכיב תוך 15 יום מתאריך פסק הדין, לשלם את המקדמה שקיבל מהתובעים ולשאת בהוצאות.

פסק הדין ניתן ביום 19.07.1999.

להלן ציטוט רלוונטי:

אני מאמין לגרסת התובע, כי היה חשוב לו וכי הוא עמד על כך שיסופקו לו פרופילים מתוצרת קליל דווקא, וכי כך סוכם בין הצדדים וכך הובטח לו ע"י הנתבע. הנתבע אינו מכחיש שלא סיפק פרופילים מתוצרת קליל אלא מתוצרת אחרת.

מכיוון שכך, יש בכך אי התאמה, שמשמעותה בסעיף 11 לחוק המכר הקובע כי המוכר לא קיים את חיוביו אם מסר נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם, או נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת עם מה שהוסכם בין הצדדים.

אין רלבנטיות לשאלה אם המוצר שסופק טוב באותה מידה כמו המוצר שהוזמן...

פסק הדין פורסם באתר www.benezra.co.i 

 

טוען סינון...ajaxSpinner