תפריט חיפוש

חיוני אך לא הכרחי

23 ספטמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא

ראשית יובהר הפירוש האפשרי למונח: חיוני, והוא - על פי אתר "מילוג" - "חשוב מאוד, קשה להסתדר בלעדיו, נחוץ".

אף על פי שהמונח הינו מתוך השורש "חיים", ואפשר לפרשו כסם חיים - ובמובן זה הוא: הכרחי, לרוב הפירוש הוא: נחוץ, רצוי.

לאור זאת, אפשר לומר: "חיוני אך לא הכרחי".

ומעשה שהיה כך היה:

בעדותי בבית המשפט המחוזי בחיפה, העדתי כעד מומחה כי חגורות בבניה הן בבחינת רכיבי קונסטרוקציה משנית, ואינן הכרחיות.

לאמור, הימצאותן היא חיונית, אך לא הכרחית.

בית המשפט, על סמך פרשנות כי חיוני = הכרחי לאור שורשה של המילה, העיר את תשומת לבי לסתירה כביכול בדבריי, וזו הערה במקומה.

אלא שלאור ההסבר שלי ברוח הפרשנות של אתר "מילוג", לפיו חיוני הוא רק נחוץ, ישנה משמעות לאמירה - "חיוני אך לא הכרחי".

משלובנה הסוגיה, החקירה המשיכה על מי מנוחות.

טוען סינון...ajaxSpinner