תפריט חיפוש

תקנה 90 ואני

29 ספטמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא

לא כל שינוי הוא גם שיפור; לא כל שינוי הוא לטובה. זו הסיבה שהבעתי פליאה בזמנו כשמפלגה בישראל בחרה לכנות את עצמה בתואר "שינוי" *].

הפעם מדובר בתקנות סדר הדין החדשות, שטרם נכנסו לתוקף, אשר תחת הכותרת: "סמכותו של מומחה מטעם בית המשפט", תקנה 90 קובעת לאמור:

"מומחה מטעם בית המשפט רשאי לדרוש מבעל דין להעמיד לבדיקה את נושא חוות הדעת; כן הוא רשאי לדרוש מבעל דין לאפשר לו לשמוע את דעתו של מומחה שנתן חוות דעת מטעם בעל דין ולקבל מכל אדם או מוסד את העתקי הרשומות הנוגעות לנושא הבדיקה כאמור."           

מכיוון שיש לי מינויים לא מעטים מטעם בתי המשפט, בצד עבודתי כמומחה מטעם צדדים לדיון [תובעים, נתבעים, דיירים, קבלנים] – אתייחס לתקנה 90 גם כמומחה מטעם בית המשפט וגם כמומחה מטעם צד לדיון, ואעשה זאת מבלי להפר את התקנה כי בעבודתי המקצועית עליי להסתגל לדרישת התקנות [ככל שנחוץ הסבר מדוע לא אפר תקנה כתובה].

ראשית דבר –

תקנה 90 המצוטטת לעיל ואני, כמומחה מטעם בית המשפט:

  1. איני מתכוון לדרוש ממומחה צד לדיון בשום מצב כי יוסיף הסבר מקצועי לגבי סוגיות שעל הפרק, מעבר לאשר כתוב בחוות דעתו. חזקה על מומחה כי הוא יבהיר את חוות הדעת בתוכה. הוספת פרקים היא תוספת לחוות הדעת והרחבתה, וככל שצד לדיון מעוניין לעשות זאת, יש בידיו הדרך המשפטית והגלויה, לבצע את כוונותיו – לא דרכי. אני איני ידו הארוכה של בית המשפט ובית המשפט לא מחויב לאמץ את חוות דעתי המקצועית, למרות שהוא מינה אותי כמומחה מטעמו.
  2. קל וחומר, לא אבקש ולא אסכים לקבל מצד לדיון "רשומות הנוגעות לנושא הבדיקה": איני יודע מהן רשומות אלו שאינן מוגדרות בחוק ובתקנות או בכל תקן, מהם גבולותיהן, האם הרשומות כוללות תכניות, מפרטים, תמלילים וכיוצא בזה, מסמכים שדינם להיכנס לתיק רק בדרך הבדוקה, היא דרך בית המשפט, ואז ממילא אקבלן כקבלת יתר כתבי בית דין. לא אאפשר לצד לדיון לעקוף את בית המשפט בעניין זה.

לא עליי להחליט החלטה האם מסמך כלשהו שנכלל באותן "רשומות" עלומות הוא ראוי שייכלל במסגרת המסמכים המהווים ראיות בתיק אם לאו.

  1. לא אאפשר לקיים בפניי דיונים, ישיבות, שיחות, בענייני זכויות הצדדים ולא ארחיב [אפשר לומר: אחריב] יריעה משפטית, העקבות אותן סמכויות שמוענקות לי על ידי תקנה 90, כי אין זמני פנוי לכך, כי לא לשם כך קיבלתי את המינוי, כי אין לי סמכות לנהל דיונים, ולאור העקרונות המקצועיים שלי ותקנות האתיקה של המהנדסים החלות עליי כמהנדס.

גם כמומחה צד לדיון יש במה לדון בעניין תקנה 90 –

תקנה 90 המצוטטת לעיל ואני, כמומחה מטעם צד לדיון:

  1. אם מומחה בית המשפט יפנה אליי ויבקש לשמוע את דעתי, אפנה אותו לחוות דעתי שממילא מצויה אצלו ובה הוא דן.
  2. אם יבקש מסמכים – אפנה אותו לבית המשפט.
  3. אסכל בנועם כל ניסיון לנצל את תקנה 90 לדיון במסגרת בית דין שדה המנוהל על ידי מי שלא ראוי שינהלו וגם לא יודע לנהלו.

סיכום

תקוותי כי תקנה 90 תשתנה מהותית או תבוטל.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*] מפלגת שינוי הוקמה אחרי מלחמת יום כיפור ונכנסה לכנסת ה- 10,  11 ו- 12.

 

טוען סינון...ajaxSpinner