תפריט חיפוש

"אין קץ להתמחויות בתחומים שונים"

12 מאי, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא

[מדברי כב' השופט, מורי לתואר שני, ד"ר גבריאל קלינג].

באחד המינויים שלי ע"י בית משפט השלום בחיפה, נדרשתי לחוות את דעתי בנוגד לליקויים בנכס שהתפרשו על פני תחומים רבים ושונים - קונסטרוקציה, מים וביוב, מערכות איטום וניקוז, מערכות חשמל ועוד.

מן הסתם, אני מהנדס בניין, ולשאלה: "האם אתה יועץ אינסטלציה" - התשובה הנכונה היא: "לא", וכן גם לשאלות "האם אתה יועץ חשמל", "האם אתה יועץ איטום" - התשובות הנכונות הן - לא.

לומר רק "לא" - משמע לומר רק חלק מן האמת, כי החלק השני – גם אם לא נאמר - מובא בתוך ת"א 1171/89 זכריה זלוצין ואח' נ' דיור לעולה בע"מ ואח', פסק דין משלים [דינים מחוזי לייב (ד) (182)], ולהלן ציטוט מדבריו:

"כיום, אין קץ להתמחויות בתחומים שונים, ואין קביעה כי יש תת-התמחות שאינה מנת חלקו של מומחה אומרת כי אין לקבל חוות דעתו של אותו מומחה המתייחסת לאותן תת-התמחויות.

כל המשמעות של קיומן של אותן תת-התמחויות היא, שכאשר בפני בית המשפט שתי חוות דעת, אחת של המומחה הכללי, והשנייה של מי שהתמנה בתחום צר יותר, עשוי בית המשפט ליתן משקל יתר לחוות הדעת בתחומה של תת התמחות.

אין מקום לקבוע כי קיומה של תת-התמחות שוללת את האפשרות להיזקק לחוות דעת של מי שאינו עוסק באותה תת-התמחות."

המסר המתקבל מפסק הדין הוא כפול:

ראשית, כאשר בפני בית המשפט יש חוות דעת של מומחה, לדוגמא - מהנדס בניין, המתייחסת גם לתחום החשמל, בצד חוות דעת של מומחה שני שהוא מהנדס חשמל, הרי אז - בתחום החשמל - מצופה כי בית המשפט יעדיף [בנושא החשמל] את חוות דעתו של מהנדס החשמל, וכך גם בנושאים ספציפיים אחרים.

שנית, אנו מוצפים התמחויות-משנה בתחומים רבים ושונים, ולא קיימת חובה להזדקק לחוות דעת נפרדת בכל תחום של תת-התמחות, ובכך להרבות בהוצאות, להאריך את הדיון ולסרבל אותו, שכן מומחה יכול להתייחס לנושאי תת-התמחויות מבלי להיעזר במומחים ספציפיים.

זאת ועוד, יש מקרים בהם תהיה עדיפות למומחה כללי בתחום של תת התמחות הדורש התמחות מיוחדת, על פני חוות דעתו של מומחה לתחום המיוחד, ואין זה דבר בלתי נמנע. 

לאמירה זו של בית המשפט כמצוטט לעיל - יש חשיבות רבה, והיא באה לבלום את הטענה כי מהנדס בניין לא מוסמך להתייחס למקצועות המשנה בתחום הבניה, כי הוא: "אינו מהנדס חשמל", "אינו מהנדס איטום" [יש דבר כזה?], "אינו יועץ קרקע" וכו'. עם כל הכבוד לתת התמחויות, יש גבול שכאשר עוברים אותו מתחילים לאבד את היתרון המקצועי. המיצוי האידיאלי של התמחות ספציפית, מוביל אל מומחה היודע הכול על כלום - ובית המשפט לא זקוק למומחה מסוג זה...

חוות הדעת תיבדקנה ע"י בית המשפט על פי הממצאים השונים בתיק; על פי תוכנן, על פי הגיונם של דברים ועל פי עדויותיהם של המומחים ככל שהתקיימו, וכלל הראיות בתיק.

טוען סינון...ajaxSpinner