תפריט חיפוש

מומחה בית המשפט אינו מוגבל לחוות הדעת של הצדדים

16 דצמבר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מומחה המתמנה על ידי בית המשפט כדי לבדוק דירה או רכוש משותף, בודק את הנדרש, בדרך כלל כששתי חוות דעת נגדיות מונחות בפניו, ולעתים קרובות אף יותר משתי חוות דעת.
המומחה אינו מגשר ואינו מפשר, ועל כן שומה עליו לבדוק את הטעון בדיקה לגופו של עניין.

אם צד א' טוען כי עלות התיקון של פריט Х היא A, וצד ב' טוען כי העלות היא B, קביעתו של המומחה לא חייבת להיות סכום ביניים בין A ל-B, ויכולה להיות גם סכום הגבוה או הנמוך מהמרווח A-B.

כך הוא הדבר, לא רק לגבי סכומים הכספיים (עלויות התיקונים), אלא גם לעניין המהותי. כשם שהמומחה מטעם בית המשפט יכול לראות פריט אשר נטען כי הוא לקוי - ולא לאשר כי יש בפריט זה ליקוי, כך גם המומחה מוסמך לקבוע ליקוי אותו הוא מזהה, גם כאשר שום צד לדיון לא טען שמדובר בליקוי.

לשון אחר, המומחה אובייקטיבי בבדיקתו ואינו מוגבל לאמור בחוות הדעת של הצדדים.

ראה בעניין זה החלטתה של השופטת אפרת בוסני, בת"א 40363-06-20 אפלבאום ואח' נ' אגדים הנדסה ובניה בע"מ ואח', ביחד עם תיקים אחרים, הקובעת לאמור:

"עניינה של המחלוקת הוא בטענות התובעים לליקויי בנייה בדירותיהם;

הבקשה אינה נתמכת בתצהיר ולא אדרש לטענות העובדתיות במסגרתה, אלא להוראות המבוקשות בכללותן. המהנדס שנהב מונה כמומחה מטעם בית המשפט שאינו מומחה מוסכם. משלא מדובר שמעמדו כמומחה מוסכם, אף שבכתב מינויו נקבע כי עליו ליתן חוות דעת בעניינים שבמחלוקת, מדובר בטענות לליקויי בנייה ואין המומחה מוגבל בקביעותיו לחוות דעת הצדדים או לטענות הצדדים בכתבי הטענות והוא רשאי לפרט בעצמו את הליקויים שמצא כפי שהוא ראה אותם במו עיניו, ככל שראה (ראו; ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מונטי רבי; ת"א (מחוזי י-ם) 1185/95 אילוז נ' קוטלר עדיקא בע"מ). אין פרוש הדבר מתן היתר להרחבת חזית המחלוקת ולגבי עניינים וליקויים שלא נטענו בכתב התביעה טענות הנתבעת שמורות עימה והתובעים לא יהיו רשאים להיבנות ממצאים בחוות דעת שלא נכללו בכתב התביעה."

ההדגשה אינה במקור; ההחלטה היא מיום 15.12.2021.

ההחלטה ניתנה על סמך בקשה למתן הוראות אשר הוגשה לבית המשפט על ידי ב"כ הדיירים, עו"ד סיוון טויזנר; בקשה שהמומחה יבדוק בבדיקתו גם ליקויים שלא כלולים בחוות הדעת של מומחה התובעים.

 

טוען סינון...ajaxSpinner