תפריט חיפוש

מתמטיקה וחזון או: פייגלין צודק

18 יוני, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא

אנשי החזון - בדרך הנכונה, בזכות המתמטיקה...

א.    מבוא

לאור רתיעתו הפסימית של השר מתן כהנא מהציבור הערבי, והכרזתו כי הניסוי לעבוד ביחד עם מפלגות ערביות - נכשל, הגיב חבר מפלגת הליכוד משה פייגלין במאמר שפורסם ב"מקור ראשון" ביום 17.06.2022 – "כהנא צדק"; מאמר שתכליתו ביקורת על השר מתן כהנא, עקב היעדר מנהיגות וחזון.

ב.     דמוגרפיה

בסוף המאמר ציין פייגלין כי תחזיתו היא לרוב של- 90% יהודים בארץ ישראל  בעוד 30 שנה, והזכיר כי בשנת 1947 - טרם הקמת המדינה - היו בין הנהר לים רק 40% יהודים, ואילו היום השיעור של היהודים בין הים לנהר עומד על 70%.

פייגלין תלה את השינוי הדמוגרפי, ואת תחזיתו האופטימית לעתיד, בכך שערבים רבים שואפים להגר לאירופה. מדובר בתהליך בהתהוות, ובשילוב עם העלייה הצפויה של היהודים לארץ – התוצאות "מעודדות".

איני שם את יהבי על הגירה, אלא דווקא על ריבוי טבעי, ולהלן ניתוח קצרצר וידידותי, אף על פי שבמדובר בפרק השייך ל"תורת הטורים" – כותרת שתרתיע רבים מהקוראים.

ההתייחסות של הסטטיסטיקאים לשתי קבוצות המתחרות ביניהן – האחת יהודים והשניה ערבים, היא ביסודה - שגיאה במתמטיקה, וחוסר הבנה כיצד מתפתח הטור הגיאומטרי.

הקבוצות צריכות להיבנות ולהיבחן - לא על סמך קריטריונים חברתיים, אלא בראש ובראשונה על סמך קריטריונים סטטיסטיים, ומבחינה סטטיסטית ישנה תת קבוצה בקרב היהודים שאינה כוללת את הציבור החילוני, והיא, דתיים ביחד עם חרדים.

קבוצה זו, שאינה הומוגנית מבחינה חברתית, פוליטית, אורח חיים וכו', היא קבוצה הומוגנית מבחינת קצב הריבוי הטבעי והיא קבוצה מנצחת, קבוצה אחת ברורה ודומיננטית מבחינה מתמטית-סטטיסטית. ייחודה הוא בכך ששיעור הגידול שלה גבוה, גבוה בהפרש רב מעל שיעור הגידול של קבוצת החילונים, וכן גם גבוה בהפרש משמעותי מקבוצת המוסלמים, או כלל הערבים שבמדינה.

כלל בסטטיסטיקה [שקשה להבנה] הוא, ששיעור הגידול משפיע לטווח ארוך יותר מהשפעתם של נתוני הפתיחה, ולכן, מובטח בארץ הזו רוב יהודי.

ג.      מחקרים

אנשי האקדמיה העוסקים בתחזיות דמוגרפיות – למרבה הצער אינם מתמטיקאים, ולא ערכו מחקרים מספריים של גידול אוכלוסין בטור גיאומטרי. ספק רב אם הנוסחאות לשיעור גידולו של טור גיאומטרי מוכרות להם.

בבדיקת המחקרים בנושא, [פרט לכמה מאמרים שנכתבו על ידי], לא מצאתי שום נוסחה מתמטית, ולא אותר שום נימוק של שינוי קצב הגידול. [להבהיר: שינוי הקצב – היא מנת הטור הגיאומטרי]. לפיכך, המחקרים הרבים שנערכו  - כשלו בחיזוי העתיד, ומה שחזו המלומדים לגבי גידול האוכלוסין ואיבוד הרוב היהודי – הוכח כלא מציאותי.

השגיאה נעוצה בעובדה, כי המתמטיקאים לא עוסקים בדמוגרפיה, והדמוגרפים לא עוסקים במתמטיקה...

ד.     חזון ותחזית

בנוסף לתחזיות עתידיות לפי מודל גיאומטרי, אין להתעלם מנטייה מדינית של החוקרים.

אפשר לקבוע כי השילוב של תחזית נכונה ומחושבת, עם חזון – לא קיים במחקר.

אכן החזון הוא שיקול זר במחקר, אולם התחזית היא גורם שבו קיים מרכיב מתמטי עיקרי, והזנחתו של המרכיב המתמטי - משבשת את המחקר, וגורמת למפח נפש לחוקרים, שמחקריהם מוכחים בלא נכונים ואינם תואמי מציאות במבחן הזמן, מסיבות מקצועיות...

זה בדיוק מה שקורה לחוקרי הדמוגרפיה, רואי השחורות, ללא הצדקה מתמטית, ועוד לא כללנו את גורם העלייה שהוא ייחודי לעם ישראל המפוזר בתפוצות, ואת יתר הגורמים המשפיעים על היווצרותה והתפתחותה המדינה היהודית, לרבות אמונה וחזון...

 

טוען סינון...ajaxSpinner