תפריט חיפוש

בש"א 2205/2009 וקנין נ' נגר

17 אוגוסט, 2009 |
בית משפט השלום

בית משפט השלום בבאר שבע

בש"א 2205/09

התובע:

אלי ליאור וקנין

קלריס וקנין

ב"כ תובע:

עו"ד גסר יעקב

נגד

הנתבע:

יעקב נגר

שרה נגר

ישראל לוי

ב"כ נתבע:

עו"ד נעים יואל כהן עמירם

החלטה

עד כה, לא התקבלה תשובת מי מהמשיבים לבקשה, חרף ההחלטות מיום 7.4.09, 24.5.09 ו- 7.7.09.

תשובת המומחה גם היא לא התקבלה בבית המשפט, אך העתקה צרוף להודעת עו"ד גסר מיום 15.7.09.

עיון בתשובה ובנספחיה, מעלה, כי עוד טרם מתן חוו"ד המומחה אינג' יוגר בתיק זה, הוציא הנתבע אינג' שני, חוות דעת לטובת המומחה אינג' יוגר, בתיק בו נתבע המומחה באופן אישי.

המומחה הסביר, כי עובר למתן חוות דעתו, לא היה מודע למצב. משום שלא היה מעורב בפועל בניהול הגנתו בתיק האחר, ולא ידע, באותו שלב, כי אינג' שני נתן חוות דעת לטובתו.

עולה עם זאת תהייה, אם הנתבע אינג' שני עצמו, שנתן את חוות הדעת לטובת המומחה, לא היה מודע למצב זה.

מכל מקום, בנסיבות שנוצרו, עולה חשש ממשי, לכל הפחות, למראית עין של משוא פנים, מצב המומחה כלפי אינג' שני, וזאת, כאשר המומחה טרם נחקר על חוות דעתו, ואם יוותר מינויו על כנו, עשוי החשש האמור להעיב על חקירתו.

נוכח האמור, וכאשר כל המשיבים נמנעו מלהשיב לבקשה, סבורני, כי יש להורות על ביטול מינויו של המומחה כמבוקש, ולמנות תחתיו מומחה אחר.

לא מצאתי בנסיבות העניין, מקום לחיוב המומחה בתשלום הוצאות כמבוקש.

היות שהתקלה מונחת לפתחו של הנתבע אינג' שני, יש להטיל עליו תשלום שכר המומחה שימונה.

נוכח הקושי שליווה את מינוי המומחים בעניין זה, עוד משלביו המוקדמים, מתבקש המומחה אינג' שמואל רבין, להמליץ תוך 10 ימים על 5 מומחים אפשריים, בתחום הנדסת קרקע וביסוס מבנים, כאשר רשימה זו תוגש לבית המשפט, ובמקביל, תומצא לב"כ הצדדים.

ב"כ הצדדים יבדקו היטב עם מרשיהם, אם קיימת מצידם מניעה למינוי מי מהמומחים שיוצעו, על רקע של הכרות אישית או מטעם אחר, וימסרו תוך 7 ימים הודעה לבית המשפט לעניין זה, למען הסר ספק, ההודעה תמסר, גם אם לא קמה מניעה כאמור, וזאת, ע"מ לחסוך עיכובים נוספים.

לאחר מכן, ימונה מומחה חלופי. למותר לציין, כי ימי פגרה יבואו במניין לצורך החלטה האמורה. מועדי ההוכחות שנקבעו יישארו על כנם, כאשר ב"כ הצדדים יתאמו את סדר חקירת העדים, המזכירות תודיע ההחלטה בדחיפות לב"כ כל הצדדים, לאינג' יוגר ולאינג' רבין.

ניתנה היום כ"ז באב, תשס"ט (17 באוגוסט 2009) בהעדר הצדדים.

גדעון גד, שופט

טוען סינון...ajaxSpinner