תפריט חיפוש

מומחים לאיטום ו"מומחים" לאיטום

4 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא

דיון על סוגי המומחים לליקויי איטום בדירה בצד הוראת בית משפט שבערעור למומחה לבדוק שוב את הנכס לאחר שסיים את חוות דעתו ולאחר שכבר נפסק גובה הפיצוי.

בתי המשפט מגלים רגישות מיוחדת לגבי ליקויי רטיבות בדירה, ובדרך כלל השופט דואג כי יימצא פתרון לביטול ליקויי האיטום במהלך המשפט. מומחים אשר מזלזלים בליקויי איטום מתחלקים לשלושה סוגים:

א.       מומחים אשר מאתרים כמעט תמיד איזשהו ברז נוזל, הגורם כביכול לכל הבעיה, וקובעים עלות תיקון מזערית לתיקונו, תוך תקוה כי חוות דעתם המינימלית תמצא ביטויה בפסק הדין וכך יקופח הדייר וייהנה הקבלן. לפעמים הברז אכן דולף, אבל גם ...ישנם ליקויים חמורים במערכת האיטום של המרתף או הגג.

ב.       מומחים אשר "מודדים" את הרטיבות בפרוטימטר שלא מודד רטיבות כלל, ומסתמכים על תוצאות מספריות המוצגות בצג – מבלי להבין מהי המשמעות של תוצאות אלו ומבלי לדעת אל-נכון מהי המשמעות של האורות והצפצופים שהפרוטימטר מפיק. ברצותם, יש רטיבות וברצותם – אין רטיבות...

ג.        מומחים המתייחסים אל הדירה כאל זירת ניסיונות ותמיד מאמצים ומציעים את הניסיון הזול ביותר  לביטול ליקויי האיטום, תוך תקווה סמויה כי עד שיבצעוהו, אם בכלל יבצעוהו, הטענה של הדיירים תתמסמס או תתיישן או תתבטל מסיבות כלשהן, והדיירים יישארו עם ליקויי הרטיבות ועם פיצוי סמלי שלעולם לא יספיק לבטלם.

בסכסוך ארוך שנים שהתנהל בין כותלי בית המשפט בין דיירים בקריות שליד חיפה לבין חברה קבלנית, סכסוך אשר כלל ערכאת ערעור בבית המשפט המחוזי בחיפה, הורה בית המשפט המחוזי כי מומחה בית המשפט [אשר לכאורה סיים את תפקידו וקבע מהן עלויות התיקונים אותן הדיירים גם קיבלו] –  יתכבד וישוב לבדוק את הבניינים מבחינת חדירת רטיבות אליהם, עלויות התיקונים הדרושים, ולגבי בניינים שהדיירים ביצעו בהם תיקונים על חשבונם – קבע בית המשפט כי המומחה יתייחס גם לכך ויאמוד את העלויות. יש להבין כי וועדי הבתים אינם אמורים להשאיר את הדירות וחלקי הרכוש המשותף ללא טיפול ראוי נגד חדירת רטיבות. זאת ואף אחרת, וועד הבית אחראי כלפי הדיירים לתקן את נזקי הרטיבות והוא לא אמור להמתין למהלכי בית המשפט, כדי שהמומחה יראה את הרטיבות במו עיניו. אכן, יש מומחים [למרבה הצער] שלא בודקים כלל ליקויי איטום – או שאינם מסוגלים לכך או שאינם מעוניינים בכך – אלא ...בודקים הם רק אם יש או אין רטיבות... כמובן שלשם כך לא צריך להזמין מומחה ואפשר כי גם מוכר נעליים או יצרן סכיני גילוח יבדוק ויכתוב האם יש או אין רטיבות... מומחה מסוג זה לא יכתוב לעולם כי יש ליקויי איטום בקיץ, כאשר הכול יבש, ואילו בחורף – ממילא אי אפשר לבטל את הרטיבות וצריך להמתין לקיץ. בבוא הקיץ, תיעלם הרטיבות ולא יהיה מה לתקן...

להלן דבר בית המשפט בעניין הנדון: [לקוח מתוך הפדאור]

"סבורים אנו שהדרך הראויה היא להורות למומחה שמטעם בית המשפט מר דן אורמן, לבדוק פעם נוספת את הדירות נשוא חוות דעתו, לרבות הרכוש המשותף, וליתן חוות דעת משלימה שבה יקבע את שווי תיקון ליקויי הרטיבות בדירות נשוא חוות דעתו, לרבות הרכוש המשותף, וזאת נכון למועד שבו יקיים את ביקורו החוזר (וככל שהתיקונים הדרושים, או מקצתם, כבר בוצעו, יקבע המומחה את שווי עלות ביצועם של תיקונים אלה). לצורך מטרה זו, אנו מורים על החזרת התיק לבית משפט קמא, על מנת שיתן את ההוראות המתאימות למומחה בית המשפט מר דן אורמן, לגבי הערכת שווי תיקון ליקויי הרטיבות. מר אורמן ימציא את חוות דעתו המשלימה לבית משפט קמא ולבאי כח הצדדים, שיוכלו לאחר מכן להשלים את טיעוניהם, לעניין ליקויי רטיבות אלה בלבד, ולאחר מכן יתן בית משפט קמא פסק דין משלים בסוגייה זו בלבד".

 [ע"א 45200-08-10 שיכון עובדים בע''מ נ' זכאי בת שבע ואח' (חיפה), 17/03/2011].

המומחה דן אורמן היה יכול, כמובן, לכלול בחוות דעתו העיקרית את ליקויי האיטום והיה גם צריך לעשות זאת. משלא נהג כך, נאלצו הדיירים להגיש ערעור [שכנגד] ולמצות את זכויותיהם בערכאה עליונה. בערכאת הערעור נפסק כי המומחה יחזור ויבדוק את מה שהיה צריך לבדוק מלכתחילה...

טוען סינון...ajaxSpinner