תפריט חיפוש

ת"ק 10980/98

19 יולי, 1999 |
בית משפט השלום

בבית משפט לתביעות קטנות בתל אביב יפו

ת"ק 10980/98

בפני: כב' השופט צבי דותן

התובע טוען כי הזמין אצל הנתבע עבודת אלומיניום שכללה חלונות הזזה מפרופיל קליל 7000 וכן תריסים חשמליים. התובע מציין כי הדגיש בפני הנתבע שהוא מעוניין אך ורק בפרופיל של קליל ולא של חברה אחרת, וכך אכן סוכם ביניהם.

הנתבע בכתב הגנתו מכחיש את הטענה כי סוכם על פרופילים מתוצרת קליל, ואומר שסופקו פרופילים מתוצרת שרמר אשר אינם נופלים באיכותם מפרופילי קליל.

בחוזה שבית הצדדים ת/2 צויין כי האלומיניום צריך להיות מסוג 7000 ולא צויין "קליל". אולם, במכתב מאת חב' קליל תעשיות שהוגש וסומן ת/1 נאמר מפורשות כי "אם נרשם בכתב ההזמנה 7000 בלבד, מן המקובלות הוא שמדובר בסדרת קליל 7000, מיכוון שאין סדרת 7000 אחרת בשוק". התובע הביא בתמיכה לטענתו כי סוכם על קליל 7000 את עדותה של אשתו, אשר חזרה על גרסת התובע.

יצויין כי גם הנתבע בשטף דיבורו אמר, בין היתר, כי "במקרה זה דיברנו על קליל 7000", אם כי לאחר מכן ניסה לחזור בו ולטעון כי לא כך סוכם.

אני מאמין לגרסת התובע, כי היה חשוב לו וכי הוא עמד על כך שיסופקו לו פרופילים מתוצרת קליל דווקא, וכי כך סוכם ביטן הצדדים וכך הובטח לו על ידי הנתבע. הנתבע אינו מכחיש שלא סיפק פרופילים מתוצרת קליל אלא מתוצרת אחרת.

מכיוון שכך יש בכך אי התאמה, כמשמעותה בסעיף 11 לחוק המכר הקובע כי המוכר לא קיים את חיוביו אם מסר נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מו המוסכם, או נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת עם מה שהוסכם בין הצדדים.

לעניין זה אין כל רלוונטיות לשאלה אם המוצר שסופק טוב באותה מידה כמו המוצר שהוזמן, לפיכך, אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבע לפרק את החלונות שביצע בביתו של התובע ולהחזירם לחזקתו ולהחזיר לתובע את המקדמה בסך 8000 ש"ח ששולמה על ידו. פירוק החלונות יבוצע בתוך 15 יום.

הסכום שציינתי יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיול 3.9.98 ועד לתשלום בפועל.

אשר לתביעה שכנגד, תביעה זו מבוססת על הטענה כי התובע הפר את החוזה בכך שלא איפשר לנתבע להמשיך ולבצע את העבודה. התביעה שכנגד היא על תשלום יתרת המחיר המוסכם ונזקים נוספים. משקבעתי כי הנתבע הוא שהפר את ההסכם, ולא התובע, ממילא אין מקום לתביעה שכנגד. התובע, בראותו כי הנתבע לא סיפק לו את המוצר המוסכם, רשאי היה להפסיק את המשך ביצוע העבודות, כפי שאכן עשה, ואין הוא נחשב מפר חוזה בשל כך.

אני דוחה את התביעה שכנגד.

הנתבע יישא בהוצאות המשפט בסך 700 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן והודע היום, 19.07.99, במעמד הצדדים הנ"ל.

צ' דותן,

שופט


פורסם בספר ליקויי בנייה כרך א' מאת ד"ר אברהם בן עזרא, בהוצאת "בורסי", עמ' 56.

טוען סינון...ajaxSpinner