תפריט חיפוש

גילוי נאות במכירת דירה

14 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא

צריך המוכר להיזהר ולא להגזים בתיקונים לקראת המכירה, ובכל מקרה – לא להסתיר פגמים. עדיף להימנע מצביעת הדירה לקראת מכירתה.

במכירת דירה, המוכר מעוניין להראותה במיטבה, ובדרך כלל מבצע בה עבודות שיפוצים הכוללות תיקוני סדקים, חידוש פריטים שנפגעו וצביעה כללית.

בכך דומה הדירה לכלה או לחתן ביום חופתם, אשר דואגים להיראות נאים.

השיפוץ  המופרז, עלול להסתיר פגמים ובכך להיות לרועץ למוכר.

כך קורה כאשר המוכר מנסה להסתיר פגם בדירה ולכסותו בצבע, והקונה שמח וטוב לב, משלם ממיטב כספו – ורק כעבור חודשים ספורים מגלה כי יש בדירה פגם שהוסתר ממנו בכוונה תחילה [כך יטען], לאמור, הקונה התרשם כי המוכר הוליך אותו שולל ויצר בפניו מצג שווא בעת מכירת הדירה.

מטעם זה צריך המוכר להיזהר ולא להגזים בתיקונים לקראת המכירה, ובכל מקרה – לא להסתיר פגמים.

ירצה, יבטל את הפגם;

לא ירצה להשקיע ממון בביטול הפגם בדירה – לא יסתירו אלא יניח לו, כדי שהקונה לא ירומה.

ראה בעניין זה ת"א 15080/07 אזולאי אווה נ' דב לוין ויהודית רייך, בית משפט השלום חיפה, שופט: דניאל פיש, תקדין [תק-של 2010 (3), 11576].

המוכרים הסתירו ליקוי תוך שיפוץ הדירה ומכרוה לתובעת, לכאורה – כדירה חדשה וראויה, ללא שום פגם.

התובעת גילתה את הפגם, שבמקרה זה היה הפגם צנרת פגומה שגרמה למעברי רטיבות, רק לאחר שהתגוררה בדירה תקופת זמן, תיקנה את הליקויים והנזקים הנלווים, והגישה תביעה נגד המוכרים.

בית המשפט פסק, לאחר שמיעת עדים ומומחים:

 "נראה לי כי מדובר בפגם – במקרה זה פגם רטיבות שמקורו בחדר

   האמבטיה – שהוסתר ע"י הנתבעים בעת מכירת הדירה לתובעת".

ובסעיף 15 (האחרון) בפסק הדין:

"אשר על כן, הנני מקבל את התביעה באופן חלקי וקובע כי על הנתבעים לשלם לתובעת יחד ולחוד את הסך של 26,057 ₪ אשר ישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, שכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪ בתוספת מע"מ והוצאות אשר יכללו את אגרת בית המשפט ששולמה באופן יחסי לסכום שנפסק, שכר העדים, הקלטת הדיון בסך 1,269 ₪ ושכר טרחתו של המומחה בן-עזרא."

בנוסף לנ"ל, זיכה ביהמ"ש את התובעת בעגמת נפש בסך של 7500 ₪.

יש והדיירים עצמם אינם יודעים מהם הפגמים בדירה, והפגמים קיימים גם קיימים. די בכך שהדיירים ידעו כי יש פגמים בדירה על מנת שתחול עליהם חובת גילוי נאות גם אם אינם יודעים, כמומחים, את פרטי הפגמים האמורים.

דוגמא לכך היא הדירות בחדרה בפרוייקט של גינדי השקעות בע"מ – רחוב פרת 3 ו- 3 א', של בוצעו חיזוקי פלדה מסיביים והוספות עמודי פלדה בכל הדירות, ועבודות אלו שנויות במחלוקת הנדסית-תכנונית, כאשר גינדי טוענת כי הבנינים חוזקו ושופרו בפיקוח מהנדס מספר 1 במדינת ישראל [המהנדס ישראל דוד], ואילו דיירי פרת 3 א' באמצעות מומחיהם ובאת כוחם טוענים כי הנ"ל אינו מספר אחת, ועוד, העבודות פגעו בדירות פגיעות ארכיטקטוניות ופגיעות אחרות [שינוי מהותי של חומרי בניה ויצירת סיכון בהעברת קווי חשמל וכיוצא בזה], ובכמה תופעות קונסטרוקטיביות לא נגעו כלל בביצוע השיפוץ [עובי התקרות, אף שבנדון זה נדלקה נורה אדומה לאור בדיקת 4 המרפסות שנשרו ממקומן].

במצב דברים זה, הדיירים נכנסו לפלונטר, והם אינם יכולים למכור את הדירות כי הם אינם יכולים לגלות גילוי נאות לגבי המבנה והחיזוק של הדירות, תפקוד הדירה לאחר רכישתה, הסיכונים הכרוכים במגורים בדירה, ועוד.

כל הנושאים הללו, שהם חיוניים להעברה לקונה במסגרת גילוי נאות, יתבררו, כך אקווה, בבית המשפט.

טוען סינון...ajaxSpinner