תפריט חיפוש

תנו למומחה בית המשפט לעבוד!

9 נובמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא

התופעה של בדיקת מבנה על ידי מומחה בית המשפט, תוך היצמדות פיזית אל המומחה והפרעה למהלך הבדיקה על ידי מומחי הצדדים – היא תופעה שכיחה במקומותינו. יש מומחים אשר משוכנעים, כי ככל שיהיו יותר צמודים אל מומחה בית המשפט, וככל שיפטפטו מלל רב יותר מעמיתיהם – כן ייטב. גרוע מכך, יש מומחים המתמנים על ידי בית המשפט, שנוטים בחוות דעתם אחר הצד שמרבה במלל ונדבק אליהם במהלך הביקור, מטעמים שעימם. מדובר בתופעה פסולה ולא ראויה.

מומחה בית המשפט,  לא נזקק לליווי של "מומחי משנה" בבדיקתו על מנת להכין את חוות דעתו, והוא גם לא אמור לדון במהלך הבדיקה בנושאים עיוניים ואף לא לגבש עמדה מקצועית.

כל מה שדרוש למומחה בית המשפט במהלך בדיקת המבנה באתר – הוא: בדיקת הבניין בעיניו המקצועיות, ללא פניות וללא הסחת דעת, כדי שאחר כך יוכל בראש שקט, במשרדו, לתת את חוות דעתו המקצועית. גם אם ייתקל בכמה סוגיות לא ברורות, חזקה עליו כי יידע מהי הדרך להבהירן באמצעות הצגת שאלות מתאימות.

בדיקה של מומחה ביהמ"ש מבלי שיהיו נוכחים מומחי הצדדים – לא רק שחוסכת זמן רב ומקצרת את מהלך הבדיקה, אלא גם מנטרלת ויכוחים ומריבות באתר, תורמת לאווירה רגועה בעת הבדיקה וחוסכת ממון לצדדים לדיון.

להלן תתואר פרשה שנגולה בבית המשפט – שהיא בבחינת פרט המלמד על הכלל.

לבי עם מומחה בית המשפט ד"ר אורי קורין, על כי נאלץ לחוות חוויה לא נעימה (בלשון המעטה) כפי שמתואר בפסק דינה של השופטת ד"ר איריס סירוקר, ת"א 1909/02 רגבה בע"מ נ' ד"ר בר-און, בית משפט השלום ראל"צ, פורסם ב"נבו".

להלן מובא סעיף מס' 11 מפסק הדין בשלמותו:

"11. מתברר כי במהלך הבדיקה הופעלו על המומחה לחצים. המומחה התבטא במילים: "כל פרט שרשמתי הם עמדו על הגב שלי, על הבטן שלי, כולם ראו מה אני רושם" (פרוטוקול מיום 20.5.2004 ע' 91 ש' 25-26). המומחה העיד, כי במהלך הביקור הציגו הזוג בר-און תלונות "שלא היו בבית המשפט" (פרוטוקול ע' 83 ש' 18-19); כי מר "בר-און אמר שיש פגמים נוספים" (פרוטוקול ע' 83 ש' 24-27; וכי גם מר רפי גיל – המומחה מטעם הנתבעים – הצביע על פגמים (פרוטוקול ע' 84 ש' 1-3), ואף סייע בידו בהבאת ציוד מן המכונית (פרוטוקול ע' 96 ש' 26 עד ע' 97 ש' 15). אף כי זכותם של הצדדים להמצא בעת הביקור, הרי שראוי היה כי יאפשרו למומחה בית המשפט – וכי המומחה אמנם יעמוד על האפשרות – לבחון ולבדוק באופן עצמאי, ומבלי שכל העת לוחשים על אוזנו. ואולם מר קורין ציין: "כולם היו איתי שם וכולם דיברו מהצדדים" (פרוטוקול מיום 20.5.2004 ע' 81 ש' 21)."

בהמשך הדברים, בסעיף 19 בפסק הדין, מובאים דברי ביקורת על אמינותו של המהנדס רפאל גיל, כדלקמן:

"19. שנית, וזה העיקר, עדותו של מר גיל בפני סבלה מבעית אמינות משמעותית.

העד הודה כי הוא בעל נסיון רב בחקירות בבתי משפט ובעמידה על דוכן העדים (פרוטוקול ע' 192-200). אמנם, עצם קיומו של נסיון קודם אינו פוגם; ואולם מהתנהלות העד בפני התרשמתי כי קיים חשש למתן דגש יתר מצידו על אופן הצגת הדברים החיצונית, חלף היצמדות לעובדות כהוויתן. וזאת ועוד: מר גיל הודה בקשרים אישיים ומקצועיים נמשכים בינו לבין הנתבע 2 (פרוטוקול ע' 191 ש' 4-12; ע' 192 ש' 4-5 וכן ע' 191 ש' 17 עד ע' 192 ש' 28). בתוך כך, מר גיל משמש עד מומחה בתיקים שבהם עו"ד בר-און מייצג בעלי דין (ע' 192 ד' 4-5).

אין מחלוקת כי מר גיל נלווה אל הנתבעים בהליך זה בביקור מומחה בית המשפט בביתם (פרוטוקול ע' 197 ש' 11-15), ואף השאיל למומחה זה ציוד מדידה (פרוטוקול ע' 212 ש' 1 עד ע' 213 ש' 4). כך גם סייע מר גיל בידי הנתבעים להמיר את קלטות הדי.וי.די. של צילום הביקור לקלטת רגילה, לצורך הקרנה בבית המשפט (פרוטוקול ע' 191 ש' 21-22).

מתברר, כי מר גיל סיפק לנתבעים חוות דעת בעניינים אישיים נוספים שלהם (פרוטוקול ע' 213 ש' 28 עד ע' 215 ש' 5). התנהלות נמשכת זו מעוררת חשש לעניין אישי של המומחה בתוצאות ההליך."

על פסק דין זה הוגש ערעור – ע"א 1056/06 ד"ר בר-און נ' רגבה בע"מ, בית המשפט המחוזי בתל אביב, (פורסם ב"נבו"), ערעור שנדחה.

לסיכום יובהר ויודגש: חשוב לזכור וליישם את דבר בית המשפט כפי שצוטטו לעיל – "אף כי זכותם של הצדדים להמצא בעת הביקור, הרי שראוי היה כי יאפשרו למומחה בית המשפט – וכי המומחה אמנם יעמוד על האפשרות – לבחון ולבדוק באופן עצמאי, ומבלי שכל העת לוחשים על אוזנו."

ראוי שיימנע כליל המעמד המביש, בו מומחה בית המשפט הולך לבדיקת מבנה ואחריו שובל ארוך של מומחים ועורכי דין, מהם (לפי אופיים) כמה שנדבקים אליו פיזית, לוחשים לו באוזן, ומציצים ועוקבים אחר כל מילה שהוא כותב. תנו למומחה לעבוד, והימנעו מללוותו בעת בדיקת המבנה.

טוען סינון...ajaxSpinner