תפריט חיפוש

השכן מתכנן - אתה בודק!

26 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

כאשר השכן הצמוד שלכם מתכנן לבנות לידכם, רצוי מאוד כי תבדקו, כבר בשלב התכנון את התוכניות שלו, שמא מימושן עלול לפגוע בכם. אל תסמכו על הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה – לפעמים היא לא תשמור על האינטרסים שלכם כלל.

בין אם מדובר בשכן אשר ביתו צמוד לביתכם ומצוי באותה חלקה, ובין אם מדובר בשכן שמגרשו נפרד מהמגרש שלכם ואף אם יש מרווחים צדדיים המהווים שטח ללא בנייה ביניכם, ראוי כי אם שכנכם מתכוון לבנות בית, אזי כבר בשלב התכנון, תבדקו את תכניות השכנים מבחינת האינטרסים התכנוניים שלכם.

דבר זה צריך להיעשות כבר בשלב המוקדם, לאמור: בזמן התכנון, לבל יהיה מאוחר מדי וייגרם נזק גדול לשני הצדדים, בגין פעולות של ביצוע התכנון תוך הפרעה, שיכולה ליצור נזק בלתי הפיך. ההפרעות עלולות להיות מהותיות, כמו למשל:

שמא השכן מתכנן בנייה לגובה שתחסום את חלונות ביתך ותמנע אוויר, אור ונוף.

שמא השכן מתעקש להיצמד לשטח שלך, בין בבניית חנייה לרכב – שכמוה כבניין לכל דבר – ובין אם מדובר במחסן הצמוד לקו גבול המגרש, תוך חסימת אוויר, אור ונוף.

שמא הקיר התומך שביניכם, הכלול בתוכניות, מהווה הפרעה; או שאולי ניצול אחוזי הבנייה מעבר לגבול שאושר, כולל הקלות – יגרע מאפשרויות הבנייה שלך, כשמדובר באותה חלקה.

יש גם הפרעות מסוג אחר, כגון: פעם ארכיטקטוני מובהק, כמו שימוש בסגנון בנייה העלול ליצור מפגע אסתטי-סביבתי; חריג ארכיטקטוני, ואולי  חריג מבחינת הייעוד – גן ילדים, מסעדה או עסק אחר באזור מגורים, או אפילו הקצאת השטח למבנה ציבורי.

אם סברת כי הוועדה המקומית היא הגוף שיגן על האינטרסים שלך במקרה של פגיעה תכנונית – הרי שטעית! לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יש אינטרסים משל עצמה, ואף על פי שבגדר תפקידה גם לדאוג לתכנון תקין ולא פוגע, הרי פעילותה בתחום זה מוגבלת, ולא תמיד היא רואה את הדברים כפי שהם נראים מחלון ביתך.

להלן ריכוז דוגמאות בתחום האמור, שימחישו את כוונת הדברים:

1. יזם הגיש תכניות להקמת מרכז מסחרי, תוך הריסת חנות בדמי מפתח. בעל החנות התנגד לתוכניות, ואף שהתוכניות כבר אושרו על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, התנגדותו התקבלה בבית המשפט.

2. יזם הגיש תכניות בנייה למגורים תוך הסתרת אור, אוויר ונוף לדייר אחר. התוכניות היו בהתאמה לתוכנית המתאר ולכן אושרו. אף על פי כן, הדייר התנגד לבנייה כפי שהייתה. התנגדותו הייתה נגד היזם ונגד הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, והתקבלה בבית המשפט; תכנון הבניין שונה כך שלא יהווה הפרעה לדייר המתנגד.

3. יזם הגיש תכניות לבנייה על סמך קו-קרקע שנראה לשכנו שגוי (מוגבה), ולפיכך הבניין המבוקש אמור  להיות מוגבה בהתאם (מדובר בקו קרקע דמיוני, כי נעשו חפירות באתר). הדייר קיבל ייעוץ מתאים ואיתר מפת מדידה בטרם נעשו באתר חפירות כלשהן. ואכן נמצא כי חששו היה מבוסס, וקו הקרקע המקורי נמוך בהפרש ניכר מהקו ששורטט בתוכניות.

4. שכן א' בנה תוספת בנייה. שכן ב' הגיש תוספת הרבה יותר גדולה ובסגנון אחר, כך שנוצרה הפרעה לשכן א', שכבר בנה. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אישרה את התוכניות, אך בפניה לוועדת ערר על החלטתה זו – האישור בוטל.

כל הדוגמאות לעיל מתארות את שגרת עבודתה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, שלא תמיד מחליטה החלטות תכנוניות בשום שכל, ולפעמים רק פעילות יזומה של אזרח, רגע לפני שזכויותיו פוקעות, גורמת לביטול תכנית מזיקה ופוגעת שכמעט ואושרה ע"י הוועדה, או שכבר אושרה.

טוען סינון...ajaxSpinner