תפריט חיפוש

השופט רמזי חדיד ביטל מינויו של דן אורמן כמומחה, כי אינו קונסטרוקטור

13 יוני, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

ישנם מומחים שנאחזים במינוי שקיבלו גם כאשר הוא לא מתאים לכישוריהם המקצועיים. ישנה גם תופעה כי מומחה המעיד בבית המשפט דבק בחוות דעתו גם לאחר שמוכח בפניו כי היא שגויה.

מדובר בקיבעון שאינו הולם מעמד של שליחו של בית המשפט, בין אם הקיבעון הוא לאחוז במינוי בכל מחיר ובין אם הקיבעון הוא להתנגד לגילויים חדשים ולדבוק ללא תנאי בגרסה גם כשהוכח שאינה נכונה.

המהנדס מר דן אורמן מונה כמומחה מטעם בית המשפט, אשר הניח בטעות כי הוא קונסטרוקטור במקצועו. מדובר בהחלטה בתיק - ת"א 47120-12-11 קורי נ' פרוכטר, שופט: רמזי חדיד, בית משפט השלום בחיפה.

ההנחה של בית המשפט כי דן אורמן הוא מהנדס מבנים [קונסטרוקטור] קיבלה אישוש, נוכח שתיקתו של המומחה אשר, גם לאחר שקיבל לידיו את פרטי התיק, שבו נכללה הבהרה שהנושא אשר על הפרק הוא בעיקרו בתחום הקונסטרוקציה.

אף על פי כן, ביזמת ב"כ התובעים שוגרה אל מר דן אורמן שאלה, האם הוא קונסטרוקטור, ובתשובתו כתב לבית המשפט כדלקמן:

"לשאלת כב' בית המשפט הנני מומחה בתחום הבנייה ובכלל זה בתחום הקונסטרוקציה. עורך דין סמדר בן דור שאלה אותי אם אני עוסק כיום בתכנון קונסטרוקציה ומסרתי לה שבמידת הצורך יש במשרדי מהנדס העוסק גם בתחום הקונסטרוקציה. מזה מספר שנים איני עוסק בתכנון, אך כאמור במקרה הנדון אין מניעה שאשמש כמומחה. לעניות דעתי, יש בידי מספיק ידע וניסיון על מנת לשמש כמומחה ובפרט שיתלווה אלי מהנדס עם ניסיון רב ממשרדי."

בית המשפט לא השתכנע מההסבר שקיבל מהמומחה וביטל את מינויו.

להלן ציטוט מהחלטת בית המשפט:

"שקלתי טענות הצדדים ומצאתי לבטל את מינויו של המהנדס מר דן אורמן כמומחה מטעם בית המשפט.

מתגובת המומחה עצמו עולה כי לצורך מתן חוות דעתו עליו להיעזר במהנדס ממשרדו העוסק בתחום הקונסטרוקציה.

כאמור בהחלטתי מיום 21.2.2013, משמונה המהנדס דן אורמן כמומחה מטעם בית המשפט, ההנחה הייתה כי הוא מומחה בתחום הקונסטרוקציה. בפועל התברר כי מר דן אורמן נזקק לסיוע של מומחה אחר מ משרדו לצורך מתן חוות הדעת, מומחה אשר מעולם לא מונה על ידי בית המשפט. בנסיבות העניין, אני מבטל את מינויו של מר אורמן.

בד בבד עם מתן החלטתי זו ניתנת החלטה נוספת למינוי מומחה אחר מ טעם בית המשפט בתחום הקונסטרוקציה."

טוען סינון...ajaxSpinner