תפריט חיפוש

מדוע מעניינת פתיחה חלקית של דלת?

21 יוני, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

לפעמים עולה טענה כי דלת הממ"ד נפתחת אל תוך פרוזדור, ובדרכה (במצב של פתיחה חלקית, להבדיל ממצב סגור או פתיחה מלאה) – היא חוסמת מעבר.

כנגד טענה זו, עולה טענה כי מכיוון שבמצב סגור ובמצב פתיחה מלאה אין חסימה – לכן, לכאורה, אין ליקוי.

יש לדעת, כי גם פתיחה חלקית, במצב ביניים – מעניינת את הדיירים.

הדיירים לא רוצים כי מישהו יפתח את הדלת, ומי שבא בהליכה מהירה מהצד השני – ייחסם.

הדיירים לא מעוניינים כי בדירתם, כנף חלון א' תיתקל בכנף חלון ב' או בכנף דלת ג', דבר שיוצר סיכון וסיכוי לפגיעה באגפי החלון והדלת.

הדלת, בפתיחתה, צריכה להיות מוגבלת להסדרי בטיחות סבירים, בכל שלב משלבי הפתיחה, וכך גם החלון.

מחוקק המשנה מתייחס בתקנות גם לפתיחה חלקית של דלת.

ראה, לדוגמא, תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל- 1970, התוספת השניה, תקנה מס' 3.2.1.10 (ג') לפיה נקבע:

"במהלך הפתיחה של אגף הדלת לחדר מדרגות או למהלך מדרגות, רוחב המעבר החופשי במשטח האופקי (הפודסט) לא יקטן ממחצית הרוחב הנדרש של המשטח האופקי (הפודסט)."

מדובר במפורש בתקנה המתייחסת למהלך הפתיחה של הדלת, ולא למצב סגור או פתוח באופן מרבי.

אין זו התקנה היחידה המתייחסת למהלך הפתיחה (פתיחה בכל מצב ביניים).

הטעם לכך הוא בטיחותי, ועל המתכנן להתחשב, בשלבי התכנון, בכללי תכנון בטיחותי ונוח למשתמש.

טוען סינון...ajaxSpinner