תפריט חיפוש

מי ישתיק את ח"כ חנין זועבי?

1 יולי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מי צריך, לטובת מדינת ישראל ולטובתו הוא - להשתיק את ח"כ חנין זועבי?
כיצד הדברים משתלבים עם האמור בתורה ועם דברי הרמב"ם?
ומה הקשר של התנהלותה של זועבי עם עקומת גאוס?

לכל הזרם המרכזי בציבוריות הישראלית, חורה כי אזרחי ישראל מממנים את פעילותה של חברת הכנסת חנין זועבי, והיא, הנהנית בתוקף בחירתה מכספי הציבור המורעפים עליה בשפע ומזכויות נוספות של הגנה, חסינות, הטבות כספיות ואחרות, כבוד ועוד – גומלת לאזרחי ישראל השפלה, כינויי גנאי קיצוניים, פגיעה ביעדים המדיניים של המדינה, חבלה בערכי המוסר וניסיון חבלה בכושר עמידתה של מדינת ישראל מול אויביה וחורשי רעתה.

על כך נאמר בפרשת השבוע ראה דברים פרק ט"ו פסוק י"א:

"כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, על כן אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח את ידך לאחיך לענייך ולאביוניך בארצך."

הרמב"ם משתמש בפסוק זה בספר המדע מתוך היד החזקה, הסבריו לגבי הרשות הנתונה לאדם בבחירת הטוב או הרע, ולהלן דבריו שם:

"העם הזה יהיה בהם צדיקים ורשעים. לא מפני זה יאמר הרשע: כבר נגזר עליו שיהיה רשע, מפני שהודיע למשה שיהיו רשעים בישראל. כעניין שנאמר: לא יחדל אביון מקרב הארץ (דברים ט"ו י"א)."

יש כאן הרחבת הרעיון הכלול בפסוק, מתחום העני והעשיר גם אל תחום הצדיק והרשע.

לאמור, בכל מצב ובכל חברה יהיו תמיד קבוצת אביונים בשולי החברה, והפרשנים מרחיבים זאת כי למעשה בכל תחום ישנם ויהיו שוליים.

נושא זה שמקורו בתורה והוא אומץ והורחב על ידי חכמי הדורות, מצא לו מקום כבוד גם במדעי הסטטיסטיקה בצורת עקומת גאוס. לפי עקומת גאוס, הנמצאים בשוליים, או סיכויי הימצאותם בשוליים, ילכו ויפחתו במספרם ככל שיתרחקו מהזרם המרכזי, מדעת הרוב, מהממוצע.

חברת הכנסת זועבי היא כאביוני העיר, מיקומה בשוליים והיא לא מצויה בזרם הראשי.

אפשר לבנות עקומת גאוס ולציין בה היכן נמצאת הגב' זועבי כשהעקומה מתארת את כלל אזרחי ישראל, ואפילו כאשר עקומת גאוס תתאר את המגזר הערבי – מיקומה של זועבי ייוותר בשוליים הקיצוניים.

כאביון וכסכל, כעני וכרשע, ח"כ חנין זועבי גורמת נזק למדינת ישראל, אך יותר מכך היא גורמת נזק לציבור הערבי, זה אשר שלח אותה לכנסת.

למעשה, חורשי רעתם של המיעוטים במדינה צריכים לתמוך בהישארותה של זועבי בכנסת, כי היא פוגעת במיעוטים יותר מכל פגיעה ישירה שעולה על הדעת במדינה דמוקראטית, ודווקא מי שחפץ בקידום ובשגשוג של המיעוטים במדינה צריך לתמוך בסילוקה ובהשתקתה של זועבי.

זה לא פאראדוכס, אלא תוצאה של ניתוח פשוט וענייני של המצב.

הנחות יסוד לניתוח זה הן כי כל אחד מערביי ישראל, ולבטח רוב מכריע, יעדיף להיות אזרח במדינה דמוקראטית, חופשית, מתקדמת, חזקה ועוצמתית, מאשר להיות "אזרח" תחת שלטון עריץ ורודני כזה אשר מתחולל ומשתולל בקרב עמים אחרים באזור.

לכן מי שאמור להשתיק את חנין זועבי ולסלקה מסדר היום של אזרחי ישראל – הוא רק ציבור בוחריה, לטובתו המגזרית כמו גם לטובת מדינת ישראל, תדמיתה בעולם וחוסנה המדיני והצבאי.

טוען סינון...ajaxSpinner