תפריט חיפוש

הרחבת חזית אסורה, או: סיוע לוועדה במילוי תפקידה?

28 יולי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

יש ועומדת להתבצע בניה אשר עלולה לגרום למטרד ולנזק, או בניה שהיא בלתי חוקית [מנוגדת לתקנות התכנון והבניה] מסיבה זו או אחרת.

הדיירים בסביבה, שעלולים להיפגע מהדבר, מפנים את תשומת לב הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לכך, כדי למנוע עבירת בניה או יצירת מטרד סביבתי, על ידי העברת הודעה על אודות המפגע הצפוי, בדרך של כתב–התנגדות לתוכנית היתר הבניה.

המתנגדים מוזמנים לישיבת הוועדה בה תידון ההתנגדות, ובשלב זה מבינים המתנגדים כי עדיף מבחינתם להסתייע בעורך דין הבקי בתחום.

אכן נשכר לשם כך עורך דין, כבא כוחם של המתנגדים, אשר מגיש כתב התנגדות מורחב ומנומק, הרבה מעבר להתנגדות שהוגשה לפני כן בדרך חובבנית.

לפעמים, לחץ הזמנים גורם לכפילות זו, של הגשת התנגדות חובבנית תחילה עד להגשה המקצועית.

במועד הדיון, יש והוועדה המקומית מביעה עמדה נגד דיון כלשהו בכתב-ההתנגדות המקצועי, הכולל נימוקים שמעבר לנוסח החובבני, בטענה של הרחבת חזית אסורה.

אירועים מסוג זה אירעו לא אחת, ונמנע מהמתנגדים לפרוש את כל נימוקיהם להתנגדותם לתוכנית.

המתנגדים נאלצים לוותר על עיקר נימוקיהם, כאמור, בגלל "הרחבת חזית אסורה".

האומנם מדובר בהרחבת חזית אסורה?!

צריך להבין כי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, שהיא רשות מנהלית, מספקת שירותי תכנון ורישוי לציבור, על אף שבדיון בהתנגדות [כמו גם בדיון בפני וועדת ערר] היא מוגדרת כ-צד לדיון; הרי היא גם משרתת ציבור, ובתוקף זה חובה עליה לבצע את תפקידה כיאות, מראש וללא תנאי.

ביצוע תפקידה כנדרש וכיאות, בא לידי מיצוי והשלמה בבדיקת התוכניות המוגשות לה ונטרולן מכל פגם שעלול להיכלל בהן, כך שהתוכניות המבוקשות לא ייצרו מטרדים ולא יחרגו מחוק התכנון והבניה ותקנותיו.

כאשר בשלב כלשהו בא מתנגד ומצביע על חשש למטרד או על אי התאמה לתקנות, הרי הוא בכך מיישם אכיפה פרטית על חשבונו, מקום בו היה על הוועדה לעשות זאת; וכי זו היא "הרחבת חזית אסורה"?!

וודאי שלא.

הטענה של הרחבת חזית, מקומה בדיון בסכסוך בין שני צדדים ניצים, ומטרתה לפשט הליכים ולקצרם, אך כשצד לדיון הוא מופקד על תכנון כחוק, והוא גם מופקד על ניהול תקין של הוצאת היתרי בניה, הרי כל מידע על אי התאמה או על מטרד, אמור להתקבל בתודה על ידי הוועדה המופקדת על הרישוי, שהרי הוועדה היא אשר הייתה אמורה בתוקף תפקידה ולפי סמכויותיה לבטל מראש מטרדים שייגרמו מיישום התוכניות, ולמנוע כל אי התאמה לתקנות.

אין בעניין זה שום הרחבת חזית אסורה, ומה שתקף בהליכי משפט רגילים, לא צריך להתקיים בהליכים מעיין-שיפוטיים בשמיעת התנגדויות ובעררים.

טוען סינון...ajaxSpinner