תפריט חיפוש

המטבח כחלק מהסלון

11 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

כיצד יחושב גודלו של חלון במטבח הבנוי כחלק מהסלון, ללא הפרדה? הרי החלון במטבח מחויב להיות בעל שטח של 5% משטחו של המטבח – וכאן, לכאורה, המטבח אינו מוגדר כלל בשטחו

תכנון המטבח יכול להיות כחדר סגור ומוגדר ע"י קירות, או – לחילופין – כחלל שבהמשכו פינת אוכל וסלון מבלי שתהיה הפרדה ע"י מחיצה ביניהם. השאלה העולה כאן היא – כיצד יחושב גודלו של חלון במטבח הבנוי כחלק מהסלון, ללא הפרדה? הרי החלון במטבח מחויב להיות בעל שטח של 5% משטחו של המטבח – וכאן, לכאורה, המטבח אינו מוגדר כלל בשטחו.

האמנם במצב כזה משוחרר המתכנן ופטור הבונה מלהתקין חלון במטבח, מתוך הנחה שהחלונות בפינת האוכל או בסלון ישמשו גם את המטבח? התשובה לכך היא שלילית. 

מהבחינה התכנונית - בין אם המטבח "סגור" ובין אם הוא חלל פתוח, נעשות בו פעילויות המצריכות אוורור, כגון – בישול, שטיפת כלים, אפיה וכיוצא בזה. אין למעט בשטחי האוורור הדרושים בהתאם לחוק ולתקנות, ולא ראוי כי בחסות אי-הבהירות והקושי בתיחום המטבח – יורחק החלון עד לקצה הסלון, באופן שעיקר המטבח ייוותר ללא אוורור. 

דרוש לקבוע "על הנייר" תחום סביר למטבח הפתוח, ולהתקין בו חלון לשם תאורה ואוורור לפי המידות הקבועות בתקנות. 

מהבחינההמשפטית - בית המשפט כבר נתן את דעתו על סוגיה זו ופסק:

"חלון מטבח 

11 . המומחה מצא כי הסף העליון של החלון במטבח הינו בגובה 1.65 מטר. 

לדבריו יש בכך לכאורה ליקוי וסטייה מהאמור בתקנות אך מאחר והמטבח אינו חדר בפני עצמו אלא מהווה חלק מחלל חדר המגורים ופינת האוכל, לא חלות התקנות הקובעות כי הסף העליון של חלון מטבח לא יפחת מ-2 מטר. 

ב"כ התובע מבקש לשכנע כי טעה המומחה בהערכתו. לדבריו על-פי סעיף 2.04 לתוספת לתקנות ישנה הגדרה גם של מטבח הנכלל בחדר מגורים. לפיכך טוען הוא כי סעיף 2.21 לתוספת לתקנות חל גם על מטבח שכזה. לדבריו העובדה שמתקין התקנות אשר היה מודע לאפשרות של מטבח מאוחד לחדר מגורים, לא מצא לנכון לסייג את סעיף 2.21 למטבח שכזה ומלמדת שבכל מטבח יש להקפיד על הגובה הנדרש. 

בחקירתו חזר המומחה על הערכתו כי אין צורך בשינויי החלון. כן ציין כי אין צורך להחליף את החלון אלא די בפעולת חציבה בעלות של כ-1,500 ש"ח. המומחה הדגיש כי שינוי גובה החלון יפגע בתובע שכן יהיה צורך להקטין את הארונות המצויים כעת מעל החלון. 

איש מהצדדים לא הסכים להביא בפני התייחסות כלשהי של הפסיקה בסוגיה זו. אודה כי לא מצאתי כל בסיס בתכלית של קביעת הגובה אשר תצדיק הבחנה בין מטבח אשר מהווה חלק מחלל של חדר מגורים או חדר אוכל לבין מטבח אשר תחום בקירות. התכלית של התקנת חלון בגובה מוגדר הינה ככל הנראה הדאגה לאיוורור המטבח ותכלית זו אינה משתנה גם אם בין המטבח לבין החדר הסמוך לא נבנה כל קיר. על פניו הפירוש של התקנות צריך להיקבע בהתאם לתיפקוד של סביבת חלון ואם החלון נמצא באזור המתפקד כמטבח, יש להכיל את כל ההוראות גם לגבי גובה החלונות.

לגביו אעיר כי ככל הנראה השינוי שנעשה בהפיכת היחידות ממשרדים למגורים היא שגרמה את השיבוש בתכנון גובה החלונות וכפי שמציין המומחה לא ניתנה הדעת לגובה הנדרש בדירת מגורים להבדיל ממשרד. "אשר על כן יש מקום להתערב בקביעת המומחה ולקבוע כי התובע זכאי לפיצוי בסך של 1,500 ש"ח כפי שציין המומחה בחקירתו הנגדית (עמ' 15)."

(ת"א 15939/93, שלום צבי נ' בני חדרה בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, שופט: רון סוקול, פסק דין מיום 10.05.2001, לא פורסם, מופיע בספר "סוגיות בליקויי תכנון ובניה" מאת א' בן עזרא בהוצאת "בורסי" בעמוד 373).

אמנם הנושא המדויק שעלה לדיון בפסק דין זה הוא גובה חלון מטבח, אולם הבסיס להחלטה הוא שהמטבח הפתוח דינו מבחינת האוורור כמטבח שאינו פתוח, ואם כך הם פני הדברים לגבי גובה חלון המטבח, קל וחומר שהדברים יפים ותקפים גם לגבי שטחו של החלון, ועוד יותר מזה – לגבי עצם קיומו.

טוען סינון...ajaxSpinner