תפריט חיפוש

דעתם של המהנדסים רפי גיל ויצחק חיט לא התקבלה

9 דצמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

דחיית דעתם של מומחה הנתבעת ומומחה בית המשפט תוך העדפת דעתו של מומחה התביעה בנושא רטיבות ואיטום.

מדובר בת"א 33958-11-10 ברי ושרונה איצקין נ' רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ, פסק דין חלקי של השופט יאיר דלוגין, בית משפט השלום בתל אביב.

בדירת התובעים נתגלו ליקויי איטום קשים שפגעו בחלקים נרחבים בדירה, גרמו לעובש ולקילופי סיד וטיח, לפגיעה באריחי רצפה ובמערכות חשמל.

למרות שלא הכנתי בתיק זה חוות דעת מקצועית ולא העדתי בבית המשפט, יעצתי לתובעים כמומחה חיצוני בניהול התביעה ובהוכחת נזקם, לאחר שמומחה הנתבעת המהנדס רפי גיל אמד אל עלות התיקונים של נזקי הרטיבות בדירה בסכום זעום של 6500 ₪, ואף מומחה בית המשפט המהנדס יצחק חיט לא כלל בחוות דעתו מענה ראוי לביטול הליקויים [בעיקר ליקויי האיטום] בדירה. בתוקף זאת, יכול אני להעיד מראיית מצבה של הדירה ובחינת הליקויים כי היו כמה מוקדים לחדירת הרטיבות ולמעברי רטיבות בדירה: המוקד הראשון הוא נזילה מחדרי רחצה בדירה, המוקד השני הוא חדירת רטיבות דרך קירות חוץ שלא נאטמו כראוי, המוקד השלישי הוא מדירת רטיבות מהמרפסת הפתוחה והמוקד הרביעי הוא חדירת רטיבות לדירה מחלקי הרכוש המשותף (חדר המדרגות והגג) שלא נאטמו כנדרש בתקנים. כל עוד כל אלה לא יטופלו, תחדור הרטיבות לדירה. נזקי הרטיבות שנתגלו בדירה כללו פגיעה אנושה במערכות חשמל ותקשורת, כתמי עובש שחורים בקירות, רטיבות כלואה תחת הריצוף בכל חלקי הדירה, ונזקים נוספים נלווים.

בסופו של יום הצעתו של המומחה רפי גיל לייבש את התשתית תחת הריצוף [פתרון נחות וזול יחסית, שמנסיוני אני קובע כי אינו פותר את בעיית הרכב התשתית ולא פותר דבר אך גורם להפרעה ושיבוש המגורים בדירה וגורם לאשליה זמנית לדיירים] - לא התקבל על ידי בית המשפט.

להלן ציטוט מפסק הדין בעניין זה:

"המחלוקת העיקרית בין הצדדים, לפחות זו שהייתה קיימת קודם לשמיעת הראיות והגשת הסיכומים, עת עוד הסכימה הנתבעת לבצע תיקונים בדירה, הייתה לגבי אופן והיקף הביצוע של התיקונים. הנתבעת גרסה כי יש צורך ומקום לבצע תחילה תיקון ואיטום בחדר הרחצה הכללי בעיקר ולהביא לייבוש יתר חלקי הדירה בדרכים חלופיות כפי שהוצע בחוות דעתו של המומחה גיל (כגון: המתנה לייבוש מאליו עם הזמן ומעבר עונה חמה אחת או שתיים ו/או שימוש במכונות ייבוש) ורק לאחר מכן, אם הרטיבות תמשיך, לאתר ולתקן את מקורות הרטיבות הנוספים שיתגלו. התובעים טענו כי יש מקום לבצע, כאן ועכשיו, תיקון יסודי שמחייב הרמת כל המרצפות בדירה, החלפת מצע החול הקיים, איתור כל מוקדי הרטיבות ותיקונם וכו'.

כנרמז לעיל, בשלב הנוכחי, הנתבעת אינה מסכימה עוד לבצע תיקונים כלשהם בדירה וזאת בין היתר בשל הטענה שהתובעים לא פנו אליה במשך מספר שנים מאז ביצעה תיקונים בדירה בשנת 2006 וכשכבר פנו שוב, בשנת 2009, מנעו ממנה לבצע תיקונים. הנתבעת טוענת, אם כן, כי התובעים אחראים למרבית הליקויים הקיימים היום בדירה וכי בנסיבות, אין עוד מקום לחייב אותה לבצע תיקון כלשהו. לטענות אלה של הנתבעת, עוד אתייחס בהמשך פסק הדין.

כרגע, וביחס לשאלה שעדיין עומדת על הפרק היום, לגבי אילו תיקונים יש לבצע בדירה, הרי שלאחר שעיינתי בכל חוות הדעת והתרשמתי מחקירות המומחים ושאר הראיות בתיק, נחה דעתי באופן ברור כי, בוודאי כיום, אין עוד להסתפק בתיקון נקודתי, אלא יש צורך לבצע כאן ועכשיו, תיקון יסודי של הדירה, שכולל, בין היתר, הרמת כל המרצפות וחיפויים בחדר הרחצה הכללי, איטום כראוי של חדר זה, הרמת כל המרצפות ופרקטים בדירה לצורך החלפת כל מצע החול בדירה למצע חול חדש ויבש, איתור מקורות רטיבות נוספים בדירה אם קיימים ותיקונם, בדיקת מערכות האינסטלציה בדירה, בדיקת צנרת החשמל ומערכת החשמל והחלפת כל אביזר ממערכת זו אשר נפגע כתוצאה מן הרטיבות וכל עבודה אחרת שנדרשת לצורך השבת מצב הדירה לקדמותה בטרם ניזוקה מליקויי הרטיבות.

מיותר לציין כי לצורך עבודות הנ"ל יהיה מקום לפנות את כל המיטלטלין ואת כל המחוברים לדירה, אשר מפריעים לביצוע עבודות (כגון: ארונות מטבח, ארונות בגדים, כלים סניטריים ועוד). בנסיבות העניין, בשל היקף העבודות וגם מאחר ועד שלא יפורקו כל המרצפות בדירה, כולל בעיקר בחדר הרחצה הכללי, לא ניתן יהיה עדיין לדעת בוודאות את פירוט כל העבודות הנדרשות, יהיה מקום לביצוע העבודות הנ"ל בפיקוח מומחה שביהמ"ש ימנה לצורך כך.

לא נעלמה מעיניי העובדה שעל פי חוות דעתו של מומחה ביהמ"ש, כמו גם על פי עמדתו בחקירתו הנגדית, יש להסתפק בתיקון נקודתי יותר, שמתרכז בעיקר בחדר הרחצה הכללי ותוך כך שמצע החול הרטוב בחלקי הדירה השונים יתייבש מאליו, לאחר מעבר של עונה חמה אחת או יותר ואמנם בתוספת תיקונים נקודתיים נוספים כגון, איטום סביב מסגרת דלת הוויטרינה, איטום בהיקף מתקני אינסטלציה, איטום של רצפת הארונות הקומתיים של מוני החשמל וכיבוי האש, תיקון במרפסת השכן שמעל.

עם זאת, בנסיבות העניין, פתרון זה אינו ראוי כיום ולדעתי, במבט ממוקד על חומר הראיות הכולל, גם לא היה ראוי בעת מתן חוות דעתו של מומחה ביהמ"ש. עדיפות עליי חוות הדעת של המומחים ארז אריה ואריה יהודה, ואשר על פיהן יש לבצע תיקון כולל ויסודי כאן ועכשיו, תוך החלפת כל מצע החול בדירה ולא על ידי המתנה לייבושו על פני שנה או אף יותר, תקופת הזמן הנדרשת לצורך כך על פי מה שציין המומחה רוזן מאינפרטק (ראה פר' 4.2.13, עמ' 22, ש' 21). מומחה בית המשפט ציין אמנם בעדותו כי די במעבר של עונה חמה אחת (פר' 3.2.13, עמ' 23, ש' 15), אולם אני מעדיף את עדותו של רוזן שהייתה יותר אמינה עליי ואשר בזמנו מונה על ידי הצדדים כמומחה מוסכם."

ההדגשות אינן במקור.

כמובן שעלות הפתרון הנחוץ גבוהה עשרת מונים מהעלות המצומצמת בהם נקטו המומחים רפאל גיל ויצחק חיט, ועוד יצוין כי פסק הדין שניתן הוא רק פסק דין חלקי.

יש ללמוד מתיק זה ראשית דבר, את מידת יעילותו של "פתרון" הייבוש המכני, וכן ללמוד גם שדירת מגורים לא אמורה להוות אתר ניסויים בידי הקבלן וכאשר מתגלית בה רטיבות עדיף לבטל את הרטיבות בשלמות ולהימנע מניסוי ותעיה שמתישים את הדיירים ומשבשים את שגרת החיים בדירה.

טוען סינון...ajaxSpinner