תפריט חיפוש

ת"א 34358-02-11 משה בדוש נ' מיכאל קרבצ'יק ואח'

12 פברואר, 2012 |
בית משפט השלום

בית משפט השלום בבית-שאן

ת"א 34358-02-11

כב' השופטת אינעאם דחלה-שרקאוי

משה בדוש

נ ג ד

1. מיכאל קרבצ'יק

2. יוסף נבון

3. עפרה נבון

החלטה

בפני בקשת המבקש, התובע בתביעה, להורות למשיב מספר 1, המומחה מטעם בית המשפט, להשיב לשאלות ההבהרה שנשלחו אליו ע"י המבקש, וזאת ללא כל תשלום נוסף בגין שכ"ט.

העובדות הצריכות לבקשה

המבקש פנה לבית המשפט וביקש רשות להפנות למומחה שאלות הבהרה. בקשתו של המבקש התקבלה בהחלטתי מיום 23/1/12, וכתנאי למתן תשובות, דרש המומחה שכר טרחה נוסף על סך של 2,088 ₪, ומכאן נולדה בקשה זו.

טענות המבקש

לטענת המבקש, המומחה גבה שכר מוגזם בגין חוות דעתו, על סך של 8,120 ₪ שכר שהינו גבוה מהמקובל, ואף כפול ממה שמומחים אחרים מקבלים, ולכן אין כל הצדקה לדרישה נוספת לתשלום כלשהו. עוד טען המבקש, כי היה על המומחה לבדוק את הנכסים בנכס וכן לשום את ירידת הערך. המומחה לא שם את הנכס כפי שהתבקש, על אף שקבע כי אין ירידת ערך לנכס, ובקשות ההבהרה הינם למעשה השלמת חוות הדעת שלו. עוד נטען ע"י המבקש, המומחה ערך ביקור בנכס בנוכחות מומחה הנתבע אך לא זימן את המומחה מטעם התובע/המבקש, והאחרון לא רצה לבזבז את זמנו של המומחה, ולכן לא התנגד כי הביקור בנכס ייערך, כאשר שמר לעצמו את הזכות לשלוח שאלות הבהרה למומחה בית המשפט ע"י המומחה מטעמו.

המבקש הוסיף, כי המומחה לא ציין על איזה אסמכתאות הוא נסמך, כאשר ציון האסמכתאות הינו חלק בלתי נפרד מחוות הדעת, ומרבית שאלות ההבהרה התמקדו בשאלה זו.

טענות המשיב

המומחה, המשיב מספר 1, השיב לבקשת המבקש, וטען כי עבודתו של מומחה מטעם בית המשפט הינה גדולה יותר מאשר מומחה של בעל דין, שכן החומר אשר מתבקש הוא לעבור עליו הינו יותר גדול. עוד טען המשיב מספר 1, כי שכר הטרחה נקבע לפני שהחל הוא בביצוע עבודתו, ויכול אז המבקש להעלות טענותיו לעניין שכר הטרחה בגין חוות הדעת, ומשלא עשה זאת לא יכול הוא להעלותם בשלב זה, לאחר שחוות הדעת נמסרה לצדדים .עוד טען המשיב מספר 1, כי הוא כן ערך שומה לנכס וקבע כי אין ירידת ערך, ואף השיב לשאלת ב"כ המבקש, מדוע אין ירידת ערך, והתשובה הייתה כי אין ירידה בערכו של הנכס. המשיב הוסיף וטען, כי אינו אחראי על זימון אף אחד ממוחי הצדדים, אלא הצדדים עצמם, ומשלא הזמין התובע המומחה מטעמו, אין לו אלא להלין על עצמו. לטענת המשיב 1, מרבית שאלות המבקש אינן בעניין אסמכתאות, כפי שניתן ללמוד מעיון בשאלות. לבסוף ביקש המשיב, לחייב את המבקש בשכר טרחה נוסף, עבור כל שאלה 60 ₪ ובסך הכל 1,800 ₪.

דיון ומסקנות

אקדים ואומר כי אכן נכון הוא שבד"כ תשובות לשאלות הבהרה אינן מצדיקות חיוב בתשלום נוסף, אך במה דברים אמורים? בשאלות הבהרה שאינן חורגות ממסגרת רגילה וסבירה של שאלות ענייניות ולא שאלות הבהרה שהן למעשה חקירה נגדית ארוכה.

בע"א 1684/98 נחום פרמינגר מהנדס נ' אזולאי איציק ואח' נקבע כדלקמן:

"מומחה שמונה על ידי בית המשפט והגיש חוות דעת חייב, כחלק אינטגרלי מתפקידו כעד מומחה, להשיב על שאלות ההבהרה שבית המשפט התיר לבעלי הדין לשאול. קביעת שכר טרחתו של המומחה, שמונה על ידי בית המשפט, נתונה לסמכותו ולשיקול דעתו של בית המשפט (תקנה 131(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984). במסגרת שיקול דעת זה, שוקל בית המשפט גם את הטרחה הכרוכה במתן מענה לשאלות הבהרה. גם אם טרחה זו לא נלקחה בחשבון בעת קביעת שכר הטרחה בגין חוות הדעת עצמה, רשאי בית המשפט לשקול אותה לאחר מכן, ולפסוק שכר טרחה נוסף בגינה."

כאמור, עיינתי בשאלות ההבהרה שצירף ב"כ התובע, שלו ושל השמאי מטעמו. אין ספק כי שאלות אלה, חורגות, במידה מסוימת, משאלות ההבהרה, ואין ספק שמגיע למומחה שכר טרחה עבור התשובות לשאלות ההבהרה. השאלה כמה מגיע לו?

התשובה לשאלה הנ"ל קשורה בהיקף השאלות, בטיב השאלות וכן בעיתוי הפניית השאלות. מדובר בכ- 17 שאלות, כאשר לחלק מהשאלות יש תתי סעיפים. חלק מהשאלות הן אכן באו על מנת להבהיר את קביעותיו וממצאיו של המומחה בחוות דעתו ואילו חלק אחר, הינם בגדר חקירה נגדית של המומחה. באשר לעיתוי, השאלות נשלחו למומחה, בסמוך למועד מסירת חוות הדעת ע"י המומחה, חוות הדעת נמסרה ביום 11/12/11, ולכן מתן תשובות לשאלות אינו מצריך עבודה מירבית מצידו של המומחה.

לאחר ששקלתי את טענות ב"כ התובע ותשובת המומחה לעניין שכרו בקשר למתן תשובות לשאלות ההבהרה, לא נראה לי שיש לחשב את השכר במתן התשובה לפי מחיר של 60 ₪ לשאלה, ואני מעמידה את שכר טרחתו של המומחה במתן תשובות לשאלות ההבהרה על סך כולל של 500 ₪ וזאת בשים לב לשכר הראשוני אשר נגבה ע"י המומחה, ואשר לטעמי כלל מתן תשובות לשאלות שבאות להבהיר את שצריך בירור בחוות הדעת, וחלק גדול משאלות ההבהרה נופלות בגדר שאלות אלו.

הסכום הנוסף הנ"ל ישולם ע"י התובע ישירות למומחה תוך 14 יום מהיום, והמומחה מתבקש לתת תשובות לשאלות ההבהרה תוך 14 יום מיום קבלת שכר הטרחה הנוסף.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ולמומחה .

ניתנה היום, י"ט שבט תשע"ב, 12 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.

פסק דין זה מופיע עוד ב:

-  שכר טרחה בגין תשובות לשאלות הבהרה

טוען סינון...ajaxSpinner