תפריט חיפוש

עד מדינה

11 אוגוסט, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא

לא אובייקטיבי, מאוים- מבוהל- ומפוחד, גדוש שיקולים זרים ופועל , במקום בעד האמת- נגד חשודים כדי להציל את עורו

דבר תורה

"עד מדינה" או: "עד המלך", הוא עבריין בכוח, אשר קיבל ב"חסדה" של המדינה דרך מילוט מעונש, בתנאי שיעיד נגד חשוד בעברות פליליות ויגרום בכך להרשעת חברו.

לאמור, הוא לא רק עבריין, אלא גם בעל משימה להטיל דופי בעמיתו.

ישנה גישה הלכתית לפיה עדותו של עד מדינה פסולה, שכן נאמר בתורה:

אל תשת ידך עם רשע, להיות עד חמס

 (שמות כ"ג פסוק א')

הוראת הפסוק היא להימנע מלחבור אל העבריין וביחד אתו "להפיל" חשוד, באמצעות עדות שהיא עדותו של עד המדינה המוגדר כאן כ"עד חמס".

אומנם לפסוק זה יש פרשנויות נוספות , אולם אין חולק כי במצב בו מקבל עד המדינה טובות הנאה מעדותו- הרי עדותו היא עדות פסולה, הניתנת ע"י " עד חמס".

הפן המוסרי

הפן המוסרי לא מצטמצם בכך שעד המדינה מפר אמונים לחברו וגורם לו נזק, ואף לא מצטמצם בכך שעד מדינה עלול לתרום בעדותו להטיית דין בגלל מעורבותו בעבירה ובגלל המוטיבציה שלו להצדיק בכל מחיר את התקוות שתלו בו: הפן המוסרי- קיים גם בעצם הפטור מעונש אשר מוקנה לעד המדינה, בעקבות ההסכם עמו, ובניגוד לכללי הצדק והמוסר. לשון אחר, פטור מעונש אינו מוסרי.

השיטה

גם בתיק מ"ח 3032/99 עמוס ברנס נ' מדינת ישראל (בית המשפט העליון, שופטת: דליה דורנר), הובטח לצוות החקירה  - "בילוי של סוף שבוע עם נשותיהם במלון דן קיסריה, אם יצליחו לפענח את הרצח", ויובהר כי המוטיבציה להרשיע - מהווה שיקול זר, ראה בהחלטת השופטת דורנר בתיק הנזכר (להלן ציטוט):

רביעית, על עודף המוטיבציה של המשטרה בסגירת תיק חקירת הרצח-

גם במחיר של זניחת האמת- ניתן ללמוד גם מהודעתו של בוחבוט...

(למידע: בהחלטה הנ"ל הייתה בקשתו של עמוס ברנס לקיום משפט חוזר, והיא נענתה בחיוב).

לעד מדינה, תמיד יש עודף מוטיבציה "לספק את הסחורה". כשאין די ראיות, עולה האפשרות "להפעיל שיטה", וכך עושים: מאתרים עד פוטנציאלי, בעל תכונות אופי מתאימות, ויוצרים סביבו אוירה קשה הגורמת לו להיות מבוהל ומפוחד, עקב עבירות  או עבירות- לכאורה שהוא מעורב בהן.

לאחר שהאווירה מתגבשת והעד מצוי לדעתו ולתחושתו בסיכון ממשי ותחת איום ברור, באה ההצעה המפתה והנדיבה מהמשטרה, והיא - ויתור מלא או חלקי על העונש הצפוי לו, בטרם עת, בתנאי שעד המדינה יעיד נגד אחרים.

להבהיר: בניגוד לכללי הצדק והדין, הוא מנותב להעיד כדי להפליל, נגד מישהו, ולא בעד האמת.

עד כזה- עדותו פסולה.

הצעת חוק

ההצעה היא: לבטל את מוסד "עד המדינה", מהטעמים שפורטו.

 

טוען סינון...ajaxSpinner