תפריט חיפוש

הצעת חוק - למניעת פירוק חברות בנייה

5 ספטמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מועלית בזה הצעת חוק למניעת פירוק מרצון, או מניעת פעולה אחרת המרוקנת את החברה מנכסיה ומכושר עמידתה בפירעון חובותיה, של חברות בע"מ בתחום קבלנות בניין ויזמות בנייה, העוסקות בבניית דירות או במכירתן, למשך 10 שנים ממועד המכירה של הדירה האחרונה.

מטרת ההצעה היא למנוע התחמקות מכוונת ויזומה מאחריות החברה, כלפי ציבור רוכשי הדירות. מטרת ההצעה היא לסכל התחמקות מחובות החלות על המוכר על פי חוק המכר (דירות) תשל"ג 1973. חוק זה מקנה זכויות לציבור רוכשי הדירות, זכויות העלולות להתבטל בפועל כאשר מי שאמור לשלם פיצויים כבר לא קיים או שהוא חדל פרעון.

לצורך מימוש זכויותיהם של רוכשי הדירות, לעיתים קרובות נאלצים הדיירים הנפגעים לנהל תביעות האורכות זמן רב הנאמד בשנים, ואם בתום ההליך המשפטי יתברר לדיירים (התובעים) כי הם עומדים בפני שוקת שבורה וקופה ריקה - הרי לא רק שהם לא יקבלו את הפיצויים המגיעים להם על פי פסק הדין, אלה גם יצאו נפסדים עקב ההוצאות הרבות הכרוכות בהליך המשפטי.

לא מדובר ב"סתם הגנה" על התובעים, אלא במניעת זילות חוק המכר (דירות) הבא להקנות זכויות לקונה עקב בנייה פגומה, והזכויות לקונה הן החובות לבונה. מדובר בזכויות/חובות לטווחים ארוכים של שנים רבות, וכל עוד החברה הקבלנית או החברה היזמית, הקבלן או היזם, לא עברו תקופת אחריות זו - תקנת השוק מחייבת שלא ייעלמו כלא היו, שהרי החובה לבונה ידועה וברורה וקבועה בחוק. אין זה מצב רגיל, בו בעלי חברה בע"מ מסיימים את פעילותם ומבקשים פירוק מרצון בתום לב.

הצעת החוק יכולה להיות במסגרת תיקון לחוק המכר (דירות) או בכל מסגרת אחרת.

למרבה הצער, ישנם מקרים רבים בהם הדיירים נותרים בסיום ההליך המשפטי המתיש עם פסק דין טוב - אך אין להם ממי לגבות את כספם, כי החברה הנתבעת התפרקה מרצון, או שהתרוקנה (מרצון) מנכסיה, שהועברו לחברה אחרת הבונה שוב דירות למכירה...                             

טוען סינון...ajaxSpinner