תפריט חיפוש

פסקי דין נסתרים

24 ספטמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא

ישנה סדרה של פסקי דין נסתרים מעיני הציבור, לא מתוך סיבות ביטחוניות ולא מחמת צנעת הפרט, אלא מתוך שמירה על האינטרסים של חברות בניה אשר בנו דירות פגומות שבגינן נאלצו לפצות דיירים.

ראשית דבר, עובדה זו פוגעת ב"סטטיסטיקה" לפיה אחוז הזכיות בתביעות ליקויי בניה הוא נמוך, כי בפסקי הדין הנסתרים ביזמת החברות הקבלניות – יש להן מה להסתיר; הם מסתירות את העובדה שחויבו במתן פיצויים בגין נזקי בניה, בשיעורים גבוהים במיוחד.

לו היו פסקי דין אלה גלויים לכל, הייתה ה"סטטיסטיקה" אחרת.

זאת ועוד, מדובר בפסקי דין לא מנומקים, שבדרך כלל מתקבלים בהסכמת הצדדים.

להלן תיאור תמציתי של הליך, שבסופו ניתן פסק דין נסתר:

מדובר בדירה בעיר חדרה, בבית משותף.

הדירה סבלה מליקויים רבים ומגוונים, לרבות אי התאמות לתוכנית המכר, ליקויי איטום רבים שגרמו להופעת טחב ורטיבות בדירה וכן בדירת שכן תחתיה, פגמים בעבודות נגרות בניין, ליקויים בריצוף ובאריחי קיר, ליקויים בכלים סניטריים ועוד.

התביעה הועמדה על סך של 250,000 ₪. מומחה בית המשפט העריך את עלויות התיקונים בסכום מזערי של כ- 20,000 ₪, אך התובעים דרשו תיקונים ולא כסף, והנתבעת – שהסכימה לביצוע התיקונים תוך בדיקתם ע"י מומחה בית המשפט - "בילתה" בדירת התובעים ימים רבים, אך לא הצליחה להתגבר על הליקויים, וחזרה ותיקנה את הדירה עוד ועוד, כך במשך שנתיים ימים.

להבהיר, מומחה בית המשפט י"ג (שמפאת החיסיון לא יוזכר שמו) קבע בחוות דעתו כי משך התיקונים בדירה יהיה שבועיים, אך בפועל – התיקונים התמשכו שנתיים, בגלל כשלים חוזרים ונשנים לאחר כל עבודה שבוצעה ע"י הקבלן.

השגיאה של מומחה בית המשפט – ברורה, וגם מבחינת היקף כספי שגה המומחה, שהרי אי אפשר לבזבז שנתיים – (אף עם הפסקות ביניים) – בתיקונים, שהיקפם הכספי הכולל הוא רק 20,000 ₪...

בסופו של יום, התחשבנו התובעים עם החברה הקבלנית גם על העיכוב במסירת הדירה, כי בזמן ביצוע התיקונים לא יכלו לגור בה, והושגה פשרה על סך של 213,500 ₪...

פסק הדין הוא, כאמור, חסוי... יובהר כי הסכום הנ"ל הוא בנוסף לביצוע התיקונים בדירת התובעים.

טוען סינון...ajaxSpinner