תפריט חיפוש

התנגדות לתמ"א 38 שהתקבלה

16 אוקטובר, 2017 |
אדריכלית שירה בן עזרא

לעיתים אנו נתקלים במודעות פרסום בנושא בנייה חדשה בשכונה, על גבי שילוט המוצב ברחוב, או על גבי גליון המגזין המקומי. מאמר זה ידגיש את חשיבות תשומת הלב שלנו למידע מסוג זה, שיכול להיות קריטי עד כדי שינוי אורח חייכם כתושבים וכשכנים.

לאחרונה הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון, תכנית לבנייה צפופה וחריגה, על חשבון מבנים לשימור, ברחוב המייסדים אשר בלב המושבה זכרון יעקב. לו אותו יזם היה מקבל היתר בניה לתכניתו, מעבר למפגע המקומי שהוא חמור בפני עצמו, היה נוצר תקדים מפלצתי בתחפושת של תמ"א 38, העלול לשנות את מרקמה הכפרי וההיסטורי של המושבה.

אך נפל הגורל, או המזל, ותושבי השכונה פקחו עיניהם בזמן, והגישו התנגדויות לפרויקט המדובר. בדרך זו, מצאתי עצמי מעורבת בתיק כמומחית, בהכנת חוות דעת אדריכלית מפורטת, המלווה את התנגדותם של שמונה שכנים לפרויקט אשר התנגדותם הוגשה ע"י עו"ד ד"ר איתי אליאב. כמו בכל חוות דעת, גם כאן כללה חוות הדעת מספר רב של ליקויי תכנון, שמלכתחילה לא עלו על דעתם של השכנים, ונמצאו רק לאחר בדיקה מעמיקה של התכנית המוגשת ומידת התאמתה לחוקים, לתקנות ולתכניות המתאר.

כחלק מהליך ההתנגדות, זומנו המתנגדים אל ישיבה בדבר ההתנגדות, שהתנהלה בועדה המקומית לתכנון ולבנייה בזכרון יעקב, בנוכחות מהנדס הועדה המקומית ואחרים. כפי שמתבקש, בישיבה מסוג זה מציגים הצדדים את עמדתם: סיבת התנגדותם, או הגנה על תכניתם מנגד.

בתאריך 27.09.2017, התקבלה החלטת הועדה המקומית, וניכרת הפעלת שיקול דעת מקצועית מצד הועדה, הכוללת התייחסות לסעיפי ההתנגדות ולחוות הדעת שהוגשה. הועדה התייחסה לכך שהיזם פירש כאוות נפשו את חוקי תמ"א 38, תוך כדי התעלמות מאופי הבינוי המקומי ופגיעה בו. כמו כן, הועדה לקחה בחשבון את הסעיפים בתמ"א 38 המעודדים את הועדה המקומית לתכנון ולבניה להפעיל את שיקול דעתה בטרם קבלת החלטות הרות גורל הנובעות מתכנית המתאר הארצית (תמ"א 38), שכן ידוע מראש כי תכנית מתאר זו עלולה לפגוע במרקמים קיימים בעלי אופי מקומי ולעיתים אף ייחודי ו/או היסטורי. הועדה התייחסה למבנה שנכלל ברשימת השימור של המועצה משנת 2008, למרות שיזם התכנית דאג להוציא מבנה זה מהרשימה, פעולה שנעשתה בהליך שאינו תקין, כפי שתיארתי במאמרי הקודם. הועדה מבינה כי נעשה כאן עוול בקבלת ההחלטה של הועדה לשימור של המועצה, ורואה במבנה זה מבנה המיועד לשימור. הועדה התייחסה לשלל ההקלות הבלתי מוצדקות והכירה בחובת ההצדקה וההנמקה שחלה על מבקש ההקלה. וכמובן, נושא כושר הנשיאה של רחוב המייסדים ומוגבלות התשתיות הקיימות מחייב מבחינת הועדה בחינה מעמיקה, בטרם התרת תשעת יחידות הדיור על אותו מגרש, כפי שביקש היזם.

החלטתה המקצועית של הועדה לתכנון ולבניה השומרון, תומכת בהתנגדות, לתכנית שהוגשה ע"י היזם: ההחלטה התקבלה בכובד ראש ע"י חברי הועדה לרבות יושב הראש, המזכיר, היועצת המשפטית, ויתר חברי הוועדה. החלטת קבלת ההתנגדות, ניתנה לאחר דיון חברי הועדה ובחינת סעיפי ההתנגדות, המפרטים ומסבירים את ליקויי התכנית, ואת השפעתה הקריטית על המושבה. לולא היו מתנגדי התכנית נותנים דעתם בעקבות פרסום תכנית זו (כמתבקש על-פי חוק), יש סיכוי שהתכנית הייתה יוצאת אל הפועל בדרך זו או אחרת, והשלכותיה הבלתי הפיכות היו ניכרות בנוף המושבה.

טוען סינון...ajaxSpinner