תפריט חיפוש

חול תחת הריצוף שאינו מיוצב בצמנט

14 נובמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא

פסק דין בעקבות ליקוי של חול תחת הריצוף שאינו מיוצב בצמנט

מדובר בדירת מגורים בגבעת זאב אשר שווקה ונמכרה לדיירים על ידי חברת הבניה "משהב חברה לשכון בניין ופיתוח בע"מ". משהב יזמה בניה מסיבית של בתי מגורים בגבעת זאב הכוללים בתים משותפים בני 4 קומות ויותר, כמו גם וילות/קוטג'ים בני 2 עד 4 מפלסים. משרדנו בדק עשרות דירות, ובכל הדירות שנבדקו, בין היתר נתגלה כי החול תחת הריצוף בכל שטחי הדירות אינו מיוצב בצמנט, דבר שהוא מנוגד לתקן 1555.3.

התובעים אמיר ושני פרדי הגישו תביעה נגד משהב בגין ליקויים שונים ובכללם חול תחת הריצוף ללא ייצוב בצמנט. במהלך התביעה, הוזמן מכון התקנים לערוך בדיקת התאמה של חול המילוי לדרישות התקן, ואף שפירוק אריחים בדירה מגלה כי החול ללא צמנט, סרבו במכון התקנים לרשום בתעודת הבדיקה כי יש בכך אי התאמה, שהרי לא נבדק ההרכב הכימי של התשתית... רק לאחר התראה מתאימה בצירוף הסבר כי רואים בעין שאין צמנט בחול ולא דרושה שום בדיקה כימית, נאות מכון התקנים בתיק זה להמציא תעודת בדיקה מתוקנת אשר כוללת את הכיתוב "לא מתאים" בכל מקום בו נגלה חול מילוי ללא צמנט.

בית משפט השלום [ת"א 34103-04-13 אמיר פרדי, שני פרדי נ' משהב חברה לשכון בניין ופיתוח בע"מ, תל אביב, שופטת: עידית ברקוביץ] פסק כי הדיירים יקבלו פיצוי הכולל את עלות החלפת הריצוף כדי שיוחלף חול המילוי תחתיו.

על כך הוגש ערעור – ע"א 66378-12-15 משהב חברה לשכון בניין ופיתוח בע"מ נ' אמיר ושני פרדי בית המשפט המחוזי בתל אביב, שופטת: שרה דותן, בו נפסק כי הערעור נדחה ופסק הדין נותר על כנו. 

הטענה כי התקן 1555.3 אינו תקן רשמי ולכן המערערת לא הייתה חייבת ביישומו נדחתה, לאור העובדה כי על פי חוק המכר (דירות) אי התאמה לתקן שאינו רשמי מהווה אי התאמה למפרט ואי התאמה כזו יוצרת לתובעים עילת תביעה.

 

הטענה כי מומחה בית המשפט [המהנדס יקי נחמן] היה בדעה כי לא צריך להחליף את הריצוף - נדחתה, שכן עמדתו [המלצתו] של יקי נחמן לא שקולה כתקן ישראלי, ומשהוכחה אי התאמה כאמור, אין עוד מקום להשאיר את אי ההתאמה על מכונה, ומה שלא נפגם היום עלול להיפגם בעוד זמן לא ידוע בשל החול תחת הריצוף שאינו מיוצב בצמנט כדרישת התקן.

טוען סינון...ajaxSpinner