תפריט חיפוש

יובל של עשייה בהנדסה בנאית

30 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא

השבוע התכנסו עשרות בוגרי הטכניון, הפקולטה להנדסה בנאית [כשמה אז], וחגגו יובל

חמישים שנות ניסיון

את הפקולטה להנדסה בנאית סיימתי בשלהי שנת 1967, וחלף לו יובל. [שלהי = סוף, מקור המלה בארמית]. בכנס שנערך בטכניון, בו נכחו עשרות בוגרים [כמאה סטודנטים פחות 16 שנפטרו, ופחות כמה נעדרים] – נשאו דברי ברכה  נשיא הטכניון ודיקן הפקולטה, ששמה שונה מ"הנדסה בנאית" - ל"הנדסה אזרחית ומדעי הסביבה", ונשאו דברים גם כמה בוגרים, שהעידו על הישגיהם בתחום ההנדסה הבנאית - או שהעלו חוויות של התפרקות ממתח, מעשי קונדס ושובבות נעורים, שלא ראוי להתפאר בהם.

השאלה הגדולה היא, על מה מעידים חמישים שנות ניסיון. בעניין זה, אצטט את דברי מורי ורבי הפרופסור יצחק אלפן ז"ל שאמר:

הניסיון אינו תחליף לידע, האינטואיציה אינה תחליף לחישובים.

הוא, כמובן, צדק; הניסיון לבדו לא מעיד דבר. יכול להיות רצף בעל 50 שנות ניסיון, שלא יודע לרצף כהלכה. הניסיון חיוני רק כאשר בעטיו נצבר ידע מקצועי. בעניין האינטואיציה, אין לסמוך על "בעל ניסיון" שמטיל את כל כובד משקלו כדי שיתקבלו טיעוניו, שאין להם רקע של חישובים או נימוקים מקצועיים, כמי שאומר: "כך אני סבור, תסמכו עליי, לי יש ניסיון".

לא אסמוך עליו, כל עוד לא יוכחו דבריו שלא ב"דרך אינטואיטיבית", אלא בדרך מקצועית.

העמדת פנים

דוגמאות לבעלי ניסיון חסרי תבונה בתחום המקצועי, הם מאות ואולי אלפים של מהנדסים, הנחשבים "לאור ניסיונם" למומחים בתחומם. מהנדסים אלה הם בעלי מוניטין, בעיני הדיוטות ובכלל זה [בכלל ההדיוטות] גם שופטים ועורכי דין.

מומחים אלה הם, אכן, בעלי ניסיון, אך חסרי ידע. בשיטה זו, מהנדס זוטר שלא עוסק במקצוע וממילא לא יודע כיצד לתכנן, יכול להפוך למומחה המתמנה על ידי בתי המשפט – רק אם ימתין די זמן, שייחשב לו צבירת ניסיון, כי לפי שיטה זו, המבוגר בשנים, הוא גם בעל הדעה.

המחשה נוספת לנכונות דבריו של פרופ' אלפן: ניסיונו של מומחה, שאינו בקי בחישובים, לתרץ את עמדתו המקצועית - על סמך הערכתו האינטואיטיבית ועל סמך המוניטין שהוא צבר והכבוד שרוחשים לו בסביבתו בקרובה ובכללה בית המשפט. כל זאת, כתחליף קלוקל ורעוע להצגת עמדה מקצועית המגובה בחישובים ובנימוקים מתחום המקצוע, כפי שמתבקש בדיון ענייני נטול פניות.

בשתי דוגמאות אלו ישנה המחשה והבהרה – כיצד להיות "מומחה למומחיות", מבלי להיות מומחה לנושא בו המומחה מתבקש לחוות דעה.

נוכח המציאות בה אנו חיים – פרופ' אלפן יצא נגד תופעה זו, הפוגעת באיכות הדיון, והגה את רעיונו המבריק, בנוסח הנוקב כפי שצוטט לעיל; ללא מתן אפשרות למהנדס להתחזות כמומחה - וללא מתן אפשרות של הטעייה והעמדת פנים.

"אין חכם כבעל ניסיון"?

בספר איוב פרק י"ב פסוק י"ב כתוב –

בישישים חכמה ואורך ימים תבונה.

לשון אחר, החכמה והתבונה הן תוצאה של גיל וותק במהלכי החיים. כך ראוי שיהיה, אך למרבה הצער הדבר לא מתקיים כאשר הניסיון לא כרוך בצבירת ידע.

זאת יש ללמוד מתוך דברי חכמים שבמשנה, מסכת קנים:

זקני תלמידי חכמים, כל זמן שמזקינים דעתם מיושבת עליהם; זקני עמי הארץ כל זמן שמזקינים דעתם מטורפת עליהם. 

המעבר בין החכם לעם הארץ הוא אפשרי ושכיח, כשם שהמעבר בין עם הארץ לחכם מוכח לפחות בסיפורו של רבי עקיבא. נסיבות החיים הן  שונות ובלתי צפויות, ובאשר לחכמה ולמומחיות, יש לבדוק כל נושא לגופו ובזמנו, ולא להסתמך על: כבוד, גיל, ניסיון ואינטואיציה.

סוף טוב

בכנס היובל של בוגרי הטכניון, הוצגו פרויקטים מכובדים ומשמעותיים אשר לבוגרים יש יד בהם, לרבות מיזמים לאומיים, כמו: נתיבי איילון וכביש 6, ולאור העובדה כי חלק לא מבוטל מהבוגרים הם כיום הזה: מתכננים, יועצים ופעילים בתחום ההנדסה הבנאית בפועל - ובשיא העשייה, אפשר לומר – עוד היד נטויה.

 

טוען סינון...ajaxSpinner