תפריט חיפוש

הגדרת חדר רטוב

30 ינואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא

השאלה, האם החדר בו מדובר הוא חדר רטוב או חדר יבש, היא שאלה חשובה בתכנון, כי ישנם כללים החלים על חדר רטוב, אשר לא חלים על חדר יבש בדירת מגורים, כמו גם במבנה ציבורי.

על פי ת"י 1099 שעניינו זיגוג, אזורים רטובים מכונים אזורי סיכון, ונדרש כי השמשות המותקנות בהם יהיו בטיחותיות.

על פי התקנים: תקן 1629 (החל על ריצוף טראצו), תקן 1555.3 (החל על ריצוף קרמי) ותקני ריצוף-פנים נוספים, בחדר רטוב נדרש איטום תת רצפתי, דרישה שלא קיימת לגבי שאר המבנה (היבש).

כך גם דלתות פנימיות ומלבני דלתות, יהיו עמידים נגד רטיבות באזורים רטובים, דרישה שאינה חלה על אזורים שאינם רטובים.

כך גם רכיבי גבס במבנים המיועדים לתנאי רטיבות- (שהם מיוצרים בצבע ירוק)- מובדלים מרכיבי גבס המיועדים לחדרים יבשים (וצבעם לבן).

עינינו הרואות, כי יש משמעות להגדרת החלל בדירת מגורים - כרטוב או כיבש, וכך גם במבנים שאינם מיועדים למגורים.

אחד הקריטריונים לאבחנה בין רטוב ליבש הוא חשיפה לגשם.

על פי קריטריון זה, מרפסת שאינה מקורה היא שטח רטוב; כך גם המרפסת הפתוחה ממפלס פני המעקה ועד לתקרה- אף שהיא מקורה, גם היא בבחינת שטח רטוב, כי הגשם אינו יורד אנכית אלא בשיפוע, עקב שילובו ברוחות.

קריטריון אחר הוא סוגי צנרת - ושימוש, על פי קריטריון משולב זה (צנרת + שימוש); מטבח בדירת מגורים, להבדיל ממטבח תעשייתי או ציבורי, אינו בחזקת שטח רטוב, וזאת לאור שילובו עם פינת האוכל והסלון בתכנון המודרני ("מטבח פתוח"); אף על פי שבמטבחים יש כיורים ומייבשי כלים ולכן גם צנרת מים ודלוחין, ייחשב אזור המטבח כשטח יבש.

לעומת זאת, חדר בית שימוש, בין אם מכיל בתוכו גם כיור ובין אם לא; חדר אמבטיה, חדר מקלחת וחדר כביסה - כל אלה הם בבחינת חדרים רטובים.

להלן תקן 1924 סעיף 1.3.24 [כולל תיקון] - ראה גם ציטוט:

חדר רטוב ורכיבים רטובים:

חדר אמבטיה, מקלחת, שירותים, קיר כיור מטבח, קיר כיור כביסה, או חלל אחר שמשתמשים בו במערכת מים היוצרת סביבה רטובה, כאשר החלל מאוורר באמצעים טבעיים כגון חלון או באמצעים מכניים כגון אוורור [ונטה].

לפי התיקון לסעיף 1.3.24:

כותרת ההגדרה תישמט, ובמקומה ייכתב חדר רטוב ורכיבים רטובים (להלן:" חדר רטוב"). בשורה הראשונה, לאחר המילה "שירותים" יוסף: קיר כיור מטבח, קיר כיור כביסה.

 

להלן הגדרה מוצלחת של "חדר רטוב" מטעם מחלקת מיגון של פיקוד העורף, מתוך "מפרט לבניית חדרים רטובים במרחבים מוגנים" מינואר 2009;

מפרט טכני לבניית חדרים רטובים במרחבים מוגנים

1. הגדרות:

א. "מרחב מוגן" - מקלט במתכונת מרחב הבנוי בתוך מעטפת המבנה, המיועד להגן על החוסים בו מפני התקפה והמתוכנן עפ"י תקנות פקע"ר.

ב. "חדר רטוב" - חדר המשמש לשירותים, לאמבטיה, למקלחת או לחדר כביסה.

 

טוען סינון...ajaxSpinner