תפריט חיפוש

המומחה אינו על תקן של משפטן

14 פברואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא

חוות דעתו של מומחה, אינה אמורה לכלול הכרעות משפטיות ובכך לכבול את בית המשפט לקונספציה משפטית שאולי היא שגויה, כי המומחה אינו משפטן ולא בזכות הידע המשפטי שלו הוא מונה לתפקידו כמומחה.

דברים אלו יפים גם כלפי מומחה לבניה שהוא גם משפטן, כאשר את מינויו הוא קיבל בזכות הידע שלו בבניה ולא במשפט.

מומחים רבים שוגים בכך, וכוללים פרטים משפטיים כחלק מחוות דעתם, בין באופן אקטיבי ובין באופן פסיבי.

באופן אקטיבי, יש ומומחה קובע בחוות דעתו קביעה משפטית ומשתית עליה תיאוריה שלמה. אמנם המומחה חייב לעתים להשתמש בנתונים ובעובדות כמו גם בהחלטות שיפוטיות, אולם הוא לא מוסמך להכריע בסוגיות משפטיות.

באופן פסיבי, יש ומומחה בית המשפט נמנע מלהתייחס לטענה משפטית המועלית על ידי צד לדיון מתוך גישה כי טענה זו לא נכונה, ואז, הוא נמנע מלחוות את דעתו למקרה שהטענה בה מדובר היא כן נכונה.

במקרים קיצוניים, יכול בית המשפט לפסול חוות דעת בשל היותה חוות דעת משפטית במקום חוות דעת מקצועית.

כך נהג בית משפט השלום בתל אביב, בה"פ 200777/05 יובל בר דב נ' בנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח בע"מ, בית משפט השלום בתל אביב, שופט: אטדגי יונה, [פדאור 329-49-06], להלן ציטוט:

בענין הבקשה לפסילת חוות דעת המומחה מטעם המבקש

1 .טענת משפטית הנכללת בחוות דעת מומחה היא עדות סברה, ואין לקבלה (א.הרנון, דיני ראיות, חלק שני, עמ' 292; ד"ר א. בן עזרא, עדות מומחה, עמ' 13). מרביתה ככולה של חוות דעת המומחה הינה פרשנות משפטית ומיעוטה בלבד ניתן להגדרה כחוות דעת מומחה.

חוות דעתה של גב' שורמן אינה מתקבלת.

ניתנת בזה הזדמנות שלישית למבקש להמציא חוות דעת מומחה, שאכן תהווה חוות דעת שבמומחיות בלבד, ללא ניתוח ופרשנות משפטיים.

כמובן, שאין למבקש כל מניעה להעזר בדעתה ובידיעותיה המשפטיות של המומחית בשלב הסיכומים ובמסגרתם, אולם אלה אינם יכולים להוות חלק מחוות דעת שבמומחיות.

על המבקש להמציא חוות דעת מתוקנת כאמור בתוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו.
המשיב רשאי להמציא חוות דעת נגדית בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת של המבקש.
הוצאות ההליכים הקשורים בבקשה זו יילקחו בחשבון במסגרת ההוצאות שייפסקו בפסק הדין.

בענין הבקשה לצירוף תצהיר משלים ומסמכים נוספים

2 .למרות שצודק המשיב, עקרונית, בטענתו, כי המבקש יכל להוסיף מלכתחילה את המבוקש על ידו, הרי שמכיוון שהתיק מצוי עדיין בשלביו המקדמיים, אני מתיר למבקש לצרף תצהיר משלים כמבוקש על ידו ולצרף אליו מסמכים נוספים, וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו.

המשיב רשאי להגיש תצהיר תשובה משלים ולצרף אליו מסמכים נוספים בתוך 30 יום מקבלת התצהיר המשלים של המבקש.

3 .כדי לאפשר לצדדים לפעול על פי האמור לעיל, נדחה מועד ההוכחות ליום 7.2.07 שעה 11:30.

ניתנה היום כ"ז בתשרי, תשס"ז (19/10/2006) בהעדר.

ראה גם ת"א 44514-05-15 סיגלית כהן ודן כהן נ' י. ב. זיו נכסים וקבלנות בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, שופט: אבישי רובס. בתיק זה נטען על ידי מומחה התביעה כי גג הבית של התובעים עשוי בניגוד למפרט מחומרים קלים במקום מבטון מזוין, ולכן מגיע לדיירים פיצוי לפי עלות החלפת הגג לגג בטון מזוין,  ולעומתו טען מומחה הנתבעת המהנדס רפי [רפאל] גיל כי הגג נבנה לפי המפרט. הוא ביסס את טענתו על ניתוח משפטי שגוי, ובית המשפט פסק:         

בהתאם לחוות דעת המהנדס רפאל גיל, מומחה מטעם הנתבעת, הרי שהגג נבנה בהתאם להוראות המפרט והיתר הבניה [חלק זה של חוות הדעת עמוס בטענות משפטיות שאינן בתחום מומחיותו של המהנדס].

בית המשפט דחה את דעתו של גיל ונימק זאת בהרחבה.

מורה נבוכים:

ישנן חוות דעת של מומחים להנדסה אזרחית הבנויות מתחילתן ועד סופן על אדני המשפט, ואם יסירו מהן את הרכיבים המשפטיים לא יישאר דבר. אכן, הנושא המשפטי משולב בנושא המקצועי ולא תמיד ניתן לבצע הפרדה בין השניים, אך דרוש ללכת בדרך המוצעת ולשמור על כמה כללים בנושא זה:

א. תמיד יהיה במרכז חוות הדעת הנושא ההנדסי-תכנוני ולא הנושא המשפטי.

ב. המומחה יסטה ויתייחס לנושא המשפטי, רק אם הוא נדרש לעשות זאת, בין לאור נוסח כתב  מינויו ובין לאור הזמנת פרקליטו, וגם במקרים אלו יגביל את חוות דעתו לתחום מקצועיותו ולעולם לא ישמש "חותמת גומי" בידי שולחו ומשלם שכרו.

ג. המומחה יימנע מקביעת עמדה נחרצת בנושא השנוי במחלוקת מבחינה משפטית, וכשמדובר במומחה מטעם בית המשפט, רצוי שהוא ייתן סיכוי גם לעמדה משפטית שאינה תואמת לעמדתו הוא.

טוען סינון...ajaxSpinner