תפריט חיפוש

ע"א 6373/03 אשטרום נ' סלומון

16 ינואר, 2006 |
בית המשפט העליון

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 6373/03 ע"א 9538/05

בפני:

כבוד השופטת א' פרוקצ'יה, כבוד השופטת ע' ארבל, כבוד השופט ס' ג'ובראן

המערערות בע"א 6373/03 והמשיבות בע"א 9538/05:

1 . אשטרום חברה להנדסה בע"מ

2. שיכון ופתוח לישראל בע"מ                         

נגד

המשיבים בע"א 6373/03 והמערערים בע"א 9538/05

שמואל סלומון ועוד 35 אח'

ערעור וערעור שכנגד על פסק דין והשלמת פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב בת"א 922/95 שניתנו ביום 21.5.03 וביום 8.8.05 על ידי כבוד השופטת צ' ברון.

תאריך הישיבה: ט"ז בטבת התשס"ו (16.01.06)

בשם המערערת 1 בע"א 6373/03 והמשיבה 1 בע"א 9538/05עו"ד ח' הס-קיבש

בשם המערערת 2 בע"א 6373/03 והמשיבה 2 בע"א 9538/05עו"ד ת' ורטהיים

בשם המשיבים בע"א 6373/03 והמערערים בע"א 9538/05עו"ד מ' לשם, עו"ד א' אברמוביץ

פסק-דין

1. בהסכמת הצדדים, ערעורים אלה נדונו בפנינו על דרך הפשרה, במסגרת סעיף 79א לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) תשמ"ד-1984.

2. לאחר שבחנו את טיעוני הצדדים בערעורים לפרטיהם, באנו לכלל הקביעות הבאות:

(א) הפיצויים שנפסקו לדיירים בגין כל אחת מהדירות יעמדו בעינם בהתאם לפסק הדין של בית המשפט המחוזי.

(ב) אשר לפיצוי בגין הרכוש המשותף, הסכום שישולם בפועל לידי הדיירים יעמוד על הסך 42,000 דולר. שאר קביעות פסק הדין קמא מיום 21.5.03, כפי שתוקן ביום 8.8.05, יעמדו בעינן.

אין צו להוצאות בערכאה זו.

ניתן היום, ט"ז בטבת תשס"ו (16.1.06).

טוען סינון...ajaxSpinner