תפריט חיפוש

ניקוז רצפת המרפסת

29 אפריל, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא

ניקוז מרפסות בדירות גורים נכלל בתקן 1752.1, שעניינו ניקוז גגות.

ישנם מספר תקנים הקובעים כיצד לבצע את רצפת המרפסת מבחינת ניקוז מי גשם, ומים בכלל.

הסיבה לכך היא, שלא סביר להתייחס לנושא הריצוף לסוגיו מבלי לקבוע הוראות בנושא הניקוז, וכן, לא סביר להתייחס לנושא האיטום מבלי לכלול בכך גם את הניקוז, המהווה תנאי הכרחי לתקינות האיטום.

מטבע הדברים, ייתכן כי דרישה א' כלולה בתקן X ולא כלולה בתקן Y, ויש מי שרואה בכך (בטעות) סתירה.

מבחינה לוגית אין בכך סתירה, כי ככל שהוראה כלשהיא כלולה בתקן כלשהוא, יש חובה לקיימה גם אם ההוראה בה מדובר נזנחה ע"י תקן אחר.

המרפסת המקורה

אין כל ספק כי רצפת מרפסת ללא גג, טעונה בשיפועי ניקוז. ככל ששכבת האיטום אינה חשופה, אלא סמויה תחת הריצוף, השיפוע המינימאלי הנדרש הוא 1% ושיפוע זה צריך להימדד בעיקר מקו הדלתות של המרפסת כלפי חוץ, כמו גם לכיוון הנקזים לקליטת מי הניקוז על פי תקן 1752.1 שעניינו  איטום גגות, נקבע בסעיף 1.1 כי האמור בתקן זה חל גם על מרפסות, ולא רק על גגות.

בתקן זה [1752.1], מדובר על "מרפסת", ולא על "מרפסת מקורה", לאמור, הניקוז נדרש במרפסות  כמו בגגות, בין אם הן מקורות ובין אם הן לא מקורות. אין כאן השמטה מקרית, אלא מחשבה תכנונית; מרפסת מקורה – הפתוחה בצדדים – לא נבדלת מבחינת חשיפה לגשם ממרפסת שאינה מקורה מהסיבה שהגשמים מלווים ברוחות הגורמות לחדירת המים אל המרפסת ומכאן הצורך בשיפועי ניקוז ובניקוז יעיל. כך גם מרפסת המקורה חלקית; החלק אשר ללא גג, כמו גם החזיתות הפתוחות מפני המעקה ועד למפלס גג המרפסת – מאפשרים זרימת מים אל שטח המרפסת.

מדובר במצב עובדתי, הידוע לכול, ומצב זה מוצא את ביטויו בסעיף 1.1 לתקן 1752.1 אשר כולל במסגרת גגות – גם את המרפסות, בין מקורות ובין לא מקורות.

טוען סינון...ajaxSpinner