תפריט חיפוש

שלוש אותיות רוחשות

7 ספטמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא

משלוש האותיות ח' ר' ש' אפשר לבנות יותר משלוש מלים, אך ביניהן - שלוש מלים קרובות זו לזו במובנן, עד כדי בלבול.

ראשי התיבות לשלושת המלים הן, כמובן, רח"ש, או: שח"ר, או: חר"ש, שהן גם אותיות הפועל של שלוש המלים בהן מדובר

 ואלו המלים:

 

רוחש = מביע, כמו שכתוב בתהלים פרק מ"ה פסוק 2 –

רחש לבי דבר טוב.

 שוחר = מבקש, כפי שכתוב במשלי פרק י"א פסוק 27 –

שוחר טוב יבקש רצו".

 חורש = זומם, כפי שכתוב במשלי פרק י"ב פסוק 20 –

מרמה בלב חורשי רע.

 בדרך כלל מי שזומם [חורש] הוא זומם להרע, [חורש רעתי = זומם (יותר מרוצה) רעתי]. אלא שכאילו כדי להקשות ולקרב את שלושת המלים אחת אל רעותה, בא פסוק 22 בפרק י"ד במשלי ואומר –

וחסד ואמת חורשי טוב.

 ההבדלים הדקים:

 מי שרק מביע [רוחש], מתאר מצב.

 מי שמבקש [שוחר], הוא מקווה ומייחל לשינוי מצב.

 מי שזומם [חורש] טוב או רע – מכלכל צעדיו כדי שהמצב אכן ישתנה.

 

יהדות אקטואליה

טוען סינון...ajaxSpinner