תפריט חיפוש

"איש השנה" תשע"ח

9 ספטמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא

את "איש השנה" לשנה החולפת, לקראת תשע"ט, בוחרים על פי מידת השפעתו; מדובר הפעם בהשפעה שלילית.

לא הייתי מכתיר את מי שבפעילותו המקצועית יוצר פגיעה באיכות המגורים במדינת ישראל בתואר: "איש השנה", לו הייתה פעילותו נקודתית, או פעולה לפרקים. אך מכיוון שהוא שהוא שוקד על משנתו ברציפות, בו אני בוחר ללא היסוס.

למשוואה של מכלול ההשפעה על איכות הבניה יש שני צדדים. הצד החיובי של המשוואה, זה התורם ופועל למען איכות המגורים ורמת הבניה במדינת ישראל, למעשה מסכל את פעילותו של איש השנה, אך רק באופן חלקי.

רוב הפעילות השלילית של איש השנה בענף הבניה אינה מול בעלי ידע מקצועי מתאים, ומכאן נובעת ונוצרת הצלחתו לגרוע מאיכות הבניה.

איש השנה, בפועל, נוהג להתייצב בין כותלי בית המשפט כדי להתערב בעדויות של אחרים - גם כאשר אינו מוזמן להעיד.

הוא נוהג בחנופה מופרזת כלפי מומחי בית המשפט בעת סיורים משותפים  בדירות.

הוא מפתח תיאוריות נבובות, לרבות "המצאת שיטות בניה", המטות את הכללים התכנוניים בכיוון הפוגע והגורע באיכות הבניה, ויש ומשנתו זו גם מוצאת את דרכה אל פסקי הדין [כאשר אין בסביבה מי שיעמיד דברים על דיוקם].

הוא מתערב בהיבטים משפטיים לחיזוק האג'נדה השלילית שלו, מבלי שיש לו הכשרה וידע בתחום המשפטי.

איש השנה יוזם ימי עיון ומרצה בפורומים מסחריים בענף הבניה, בניסיונות להפיץ את תורתו.

כאשר מי שעומד מולו מתנהל בתבונה, איש השנה "זוכה" לביקורת מבישה מבית המשפט. [אם כותבים את שמו ב"גוגל", מקבלים קודם כל את הביקורת השיפוטית על התנהלותו בבית המשפט ועל מהימנותו].

למרות זאת - נזקו גדול, כי בדרך כלל – הוא פועל נגד חלשים, ואז הוא חוגג.

נזקו – בפגיעתו באיכות הבניה במדינת ישראל, ובפגיעתו באיכות המגורים בה.

טוען סינון...ajaxSpinner