תפריט חיפוש

כיצד להפוך חיסרון – ליתרון?

18 אוקטובר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא

עצה מתוך הספר שבכתובים "תבונת העדות" במהדורתו המורחבת והמחודשת.

במתן עדות, לפעמים העד מאבד את רצף הזיכרון, וכאשר הוא נשאל שאלה עובדתית, או שאלה שבסברה, ובין המשפטים הנאמרים - יש מרווח זמן בשל הערות ביניים שנאמרות בבית המשפט,  או בשל התערבות בא כוח הצד החוקר, או אף התערבות השופט בעצמו – העד לשכוח את ההקשר של הדברים מבלי לדעת במה מדובר, וכמובן שאינו מסוגל במצב זה להשיב על השאלה.

הדרך הקלה היא להודות כי השאלה נשכחה מלב, ולבקש לחזור עליה. דרך זו מתאימה, אולי, לעד רגיל, אך אינה מומלצת לעד מומחה, אשר אמור להיות בעל תכונות מיוחדות וביניהן זיכרון מופלא.

 

ישנה שיטה להתגבר על ה"בלק-אאוט" המתואר אשר עלול לפקוד את העד במהלך העדות, ואפילו להפוך את החיסרון שבאובדן הזיכרון – ליתרון של "בעל זיכרון מופלא".

עליך, העד, להטות את הדיון לנתיב אחר, באמצעות מתן תשבה על השאלה הקודמת [הרחבת התשובה שכבר ניתנה], או: הצבת שאלה כלשהי [אפילו פרוצדורלית] לבית המשפט, או: בקשה לקבל מסמך רלוונטי, או: כל עיכוב והטיה אחרים מהנושא העיקרי, ובלבד שתהיה לעד שהות מספיקה, כדי להתאמץ ולהיזכר במהלך ההשהיה - בשאלה שנשכחה מלב. 

ככל שהתרגיל מצליח, והעד נזכר בשאלה [דבר שכיח כאשר שוכחים לרגע דבר מה] – יחזור העד ויאמר בהפגנת ביטחון:

ובאשר לשאלה שנשאלתי לפני עשר דקות, תשובתי היא....."

מדובר בתרגיל שמציב את העד ברמת זיכרון מעולה ובכושר גבוה במתן עדות, ומחפה על אובדן הזיכרון הרגעי.

טוען סינון...ajaxSpinner