תפריט חיפוש

ת"א 36155-06-13 סיון ודורי טל נ' דור שבח בניה ופיתוח בע"מ

30 אוקטובר, 2017 |
בית משפט השלום

בית משפט השלום בנצרת ת"א 36155-06-13

לפני כבוד השופטת הבכירה, רים נדאף

התובעים/המבקשים

1. סיון טל

2. דורי טל

נגד

הנתבעים/המשיבה

1. דור שבר בניה ופיתוח בע"מ

2. ק.י. פיתוח אגש"ח בע"מ

3. קיבוץ יפעת

4. חיים אנגל

6. אבי ניר

החלטה

1. בפניי בקשת התובעים, להורות על מחיקת סעיפים 12-22 מסיכומי נתבעת מס' 1 (להלן: "הנתבעת").

רקע עובדתי:

2. בדיון שהתקיים ביום 15.6.17, הסכימו ב"כ הצדדים לוותר על חקירת העדים, מבלי לפגוע בכל הטענות שיש למי מהצדדים כנגד יתר הצדדים, ולסכם בכתב את טענותיהם. בהתאם קבעתי מועדים להגשת סיכומים, כאשר התרתי לב"כ התובעים להגיש סיכומי תשובה.

3. התובעים הגישו את סיכומיהם, ובין היתר התייחסו בהם למעמד המומחים. וביקשו מבית-המשפט לבדוק בביקורתיות את חוות-דעתו של מומחה בית המשפט, המהנדס סוהיל סאבא (להלן: "המומחה"), אשר אינו מומחה מוסכם, ועל-כן מעמד חוות-דעתו מבחינה ראייתית, הוא כמעמד חוו"ד מומחה התובעים, אשר לא זומן לחקירה על-ידי הנתבעים. לאחר שהתובעים הפנו לפסיקה, טענו הם, שבכל עניין, שבו חוו"ד המומחה מנוגדת לחוו"ד בן עזרא (המומחה מטעמם - ר.נ.), הרי שהם אינם מסכימים לאמור בה.

4. הנתבעת הגישה את סיכומיה, ובסעיפים 12-22 לסיכומיה התייחסה למעמד חוות-דעת מומחה מטעם בית-המשפט, וטענה בין היתר, כי טענות התובעים בסעיפים 1-20 לסיכומיהם, נטענו על-ידי ב"כ התובעים בשורה רבה של תביעות אחרות ובכולן נדחו על-ידי בתי-המשפט. אותם טיעונים ממש אשר נטענו על-ידי ב"כ התובעים, נדחו בפסקי-דין רבים נוספים, אולם נראה כי עובדה פשוטה זו אינה מונעת את מיחזור הטענות גם בתיק דנא. מחזור טענות על-ידי בעל דין, ביודעו שטיעונים אלו נדחו פעם אחר פעם על-ידי בתי-המשפט השונים אינו ראוי, מטריח שלא לצורך את בית-המשפט ואת בעל הדין שכנגד, ואף עולה כי הטעיה של בית-המשפט. אשר על-כן ונוכח הפסיקות המפורשות והברורות של בתי-המשפט השונים, מבוקש לדחות את הטיעונים הממוחזרים והלעוסים של התובעים, ולקבל את קביעות חוות-דעת המומחה, למעט הסייגים שיפורטו בהמשך סיכומים.

הבקשה והתגובה

5. ב"כ התובעים מבקשת להורות, כאמור לעיל, על מחיקת סעיפים 12-2 מסיכומי הנתבעת, הגובלים בלשון הרע, מהווים את הרחבת חזית אסורה, הגנבת ראיות לכתב סיכומים ותקיפה אישית כנגד ב"כ התובעים והמהנדס ד"ר אברהם בן עזרא. כן מבוקש לחייב את הנתבעת בהוצאות עונשיות וראויות בשל התנהלות זו.

6. ב"כ התובעים מלינה על הסגנון שנעשה בו שימוש בסיכומים, כאשר לטענתה הנתבעת לא הפסיקה להכפיש את התובעים לכל אורך סיכומיה, ובסעיפים שהוזכרו לעיל - אף תקפה באופן אישי את המומחה מטעמם ואת באת כוחם, באמצעות זריית חול בעיני בית-המשפט ושימוש בפסקי דין המהווים עדות מפי השמועה, ואשר לא הובאו לדיון במסגרת תיק דנא, לא נבחנו, על חלקם אף הוגש ערעור ואת זה "שכחה" הנתבעת לציין.

7. עוד טוענת, כי המדובר בפסקי דין בודדים, מתוך מאות אחרים, בהם התקבלו טענות התובעים, אותן טענות, אותן מכנה הנתבעת "ממוחזרות ולעוסות". מה גם, שפסקי-הדין המאוזכרים בסעיפים 12-22, לא מביאים שום הלכה או טיעון משפטי, ולכן אינם יכולים לשמש את הנתבעת בסיכומיה. ויובהר, הגם אם היו הטענות המועלות בסעיפים האלה נכונות - אין מקום להעלותם במסגרת כתב הסיכומים הנ"ל, בשלב זה, שכן הדבר נוגד את סדרי הדין ודיני הראיות.

8. בנוסף טוענת ב"כ התובעים, כי פס"ד שהוזכרו בסעיפים 17-19, 14-15, לא הובאו לצורך ציטוט הלכה או לצורך טיעון משפטי, אלא לטיעון עובדתי בלבד, שהוא טיעון אישי כנגד מומחה התובעים וכנגד ב"כ התובעים, אשר לטענת הנתבעת 1 - "ממחזרת ולועסת" טענות עד כדי "הטעיית בית המשפט". זוהי זילות בית-המשפט ופגיעה בכבודו להתנסח כך, ויש להורות על מחיקת שפה וסגנון זה בהיותו מביש ומזלזל.

9. הנתבעת לא ביקשה לחקור את מומחה התובעים על חוות-דעתו, ויתרה על הגשת תצהירי עדות ראשית מטעמה, ובמצב דברים זה אינה זכאית "לצרף" לסיכומיה כל מסמך שהוא ראיה חדשה גם אם הדבר נעשה על דרך של הפניה אל פסקי-הדין אותם מזכירה הנתבעת, ואשר פורסמו כולם בנבו.

10. מנגד, טוענת הנתבעת, כי יש לדחות את הבקשה, תוך חיוב בהוצאות. בסופו של יום באצטלה של בקשה דנא, מוגשים סיכומי תשובה נוספים ודומה כי מדובר בחוסר תום לב קיצוני, שהרי התובעים היו יכולים להתייחס בסיכומי התשובה לטענות, אולם הם לא עשות כן.

11. סמכות בית-המשפט להורות על תיקון או מחיקה, מקורה בתקנה 91, לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, כאשר התובעים ממניעיהם, לא טרחו לפנות תחילה לנתבעת, בהתאם להוראות התקנה. כמו כן, הפסיקה שהובאה בסיכומי הנתבעת, הנה אסמכתאות משפטיות, יחד עם זאת מצאה לנכון להוסיף בסיכומים, כי המדובר באותה מייצגת ואותו מומחה, וברי כי זה מידע שמותר להביא בפני בית-המשפט. אין המדובר בהגנבת ראיות, שעה שלסיכומים לא צורף דבר וחצי דבר. המדובר בפסיקה עקרונית המבהירה היטב את מעמד המומחה מטעם בית המשפט.

12. עוד טוענת הנתבעת, כי ניתן לטעון, שפס"ד הללו שגויים ולהסביר מדוע, לא במסגרת בקשה דנא. פסקי הדין הובאו לשאלה המשפטית בדבר מעמד מומחה בית-המשפט, ועל-כן, אינם מהווים עדות שמיעה. כמו כן, בבקשה מעלים התובעים טענות עובדתיות ביחס לפס"ד שונים, אך הם בחרו שלא לתמוך אותן בתצהיר וגם בשל כך דין הבקשה להידחות.

13. בנוסף טוענת הנתבעת, כי התובעים מגדילים לעשות בבקשתם ומעלים סעד של מחיקת טענות מכתב סיכומים בדבר מעמדו העודף של המומחה, על יסוד זה שלא נחקר המומחה מטעמם ולכן לשיטתם הטענות לא הוכחו כלל בתיק זה. מה בין הטענות הללו ובין הבקשה למחיקת סעיפים מכתב סיכומים?

14. הנתבעת טוענת עוד, כי הנימוק האחרון למחיקת הסעיפים הוא, שהתובעים לא התייחסו לאותן אסמכתאות משפטיות, ולכן יש למחוק את הסעיפים. כלומר, העובדה שאין בפי התובעים תשובה עניינית לשורה של פסקי-דין בעניין מעמד מומחה בית-המשפט היא נימוק למחיקת טענות!!!

דיון והכרעה

15. לאחר עיון בבקשה ובתגובה, הנני דוחה דותה.

16. נכון הוא, כי מוטב אילו הנתבעת הייתה מתנסחת אחרת בסיכומיה, ולא הייתה מעלה טענות ש"מבוקש לדחות את הטיעונים הממוחזרים והלעוסים של התובעים", או לא משתמשת במילה "מנופחות". יחד עם זאת, איני מוצאת, כי בשימוש במילים האלו, יש בו כדי להביא לקבלת הבקשה.

17. אין כל מניעה לפנות בסיכומים לפסקי דין/החלטות אשר ניתנו בתיקים אחרים, הגם אם באותם התיקים טיפלה ב"כ התובעים ו/או ניתנה שם חוו"ד על-ידי אותו המומחה, אשר נתן חוו"ד מטעם התובעים בתיק דנא, הלא הוא ד"ר בן עזרא. יחד עם זאת, ברור הוא כרי המקרה נשוא דיוננו, ובכלל זה מעמד המומחה מטעם בית-המשפט וקביעותיו של אותו מומחה, יבחנו לאור מכלול החומר המצוי בתיק דנא ולאור ההלכה הפסוקה, ולא בהתאם לקביעה/החלטה/ או פסק דין שניתן בתיק זה או אחר דווקא, אשר לא נידון בפניי.

18. ויודגש, הנתבעת רשאית להעלות בסיכומיה טענות כנגד האמור בסיכומי ב"כ התובעים, ואין בכך כדי להביא להיענות לבקשה דנא. ויובהר כי, גם אם אותן טענות שהעלתה ב"כ התובעים בסיכומיה כאן, נטענו על ידה בתיקים אחרים, ואף נדחו, אין בכך בכדי להשפיע על התיק נשוא דיוננו, שכן כאמור לעיל, כל תיק נבחן לגופו של עניין לאור מכלול הנתונים המצויים באותו התיק.

19. לסיכום, הבקשה נדחית, ללא צו להוצאות, פסק דין יינתן בקרוב ויישלח.

ניתנה היום, י' חשוון תשע"ח, 30 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.

פסק דין זה מופיע עוד ב:

-  הביקורת חושפת רדידות בית המשפט

טוען סינון...ajaxSpinner