תפריט חיפוש

המספר 77

7 דצמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא

תכונותיו וייחודו של המספר 77 לרגל יום הולדתי ה- 77

לקראת הגיל החדש שלי [77 בכ"ב בטבת תשע"ט] - אני נוהג לבדוק את הייחודיות של מספר זה. לא קשה לאתר ייחודיות למספרים, והכוונה כאן היא רק למספרים טבעיים [חיוביים ושלמים], שהרי לכל מספר [טבעי] יש ייחודיות;

כל מספר טבעי הוא המספר הקטן ביותר, אשר מתחלק לעצמו ללא שארית.

באשר למספר 77, יש לו "קשרים" עם מספרים ראשוניים [מספרים טבעיים שלא מתחלקים (ללא שארית) לשום מספר זולת ל- 1 ולעצמם].

לשמע השאלה על אודות הגורמים הראשוניים של המספר 77, תבוא מיד תשובה - 7 ו-11, כי 7x11=77, אך יש עוד מספר ראשוני "בעסק" והוא - 1, כי: 1x7x11=77.

בכך לא תם הקשר שהין 77 לבין המספרים הראשוניים.

אם נחבר את הריבועים של 7 ו- 11, המרכיבים בהכפלתם זה בזה את המספר 77, נקבל:

7x7=49

11x11=121

49+121=170

ו-170 שווה 10 כפול 17;

17, הוא כמובן מספר ראשוני...

בעניין המספרים הראשוניים, שתי הערות:

א. אכן צמד של שני מספרים טבעיים עוקבים יכלול אחד שאינו ראשוני עקב חלוקתו ב- 2. כלל זה לא מתקיים לגבי הצמד 1 ו- 2, ששניהם מספרים ראשוניים.

ב. ישנם גם שלשה אחת, [ורק שלשה אחת], של שלושה מספרים טבעיים עוקבים וראשוניים; השלשה היא - 1, 2, 3.

טוען סינון...ajaxSpinner