תפריט חיפוש

עד המדינה מיקי גנור

22 מרץ, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא

עד מדינה – עדותו מלכתחילה היא פסולה ולא ברור מדוע לא בוטל מוסד עד המדינה מהעולם, שהרי הוא בהכרח עד חמס כפירוש הראב"ע לתורה.

מי אתה מיקי גנור?

בעברו היה מיקי גנור קצין בחיל הים, אך פרסומו - והעניין הציבורי בו - מתמקדים בפרק אחר בחייו, כאשר הפך לאיש עסקים: בחודש יולי שנת 2017 נחשד גנור במתן שוחד בפרשת רכישת הצוללות - ובו בחודש חתם על הסכם "עד מדינה", כאשר ברור לכול, כי צוות החקירה לא היה  מעוניין "בראש" של גנור, אלא "בראש" נחשק יותר – זה של ראש הממשלה, בנימין נתניהו. בהסכם עד המדינה נקבע כי גנור ישלם קנס מוגבל בסך 10 מיליון ₪, ויקבל עונש מאסר של שנה אחד. כנגד זה, ישתף פעולה עם החוקרים וימסור בעדותו כל מה שהוא יודע בפרשת הצוללות, מתוך תקווה כי כך יילכד בנימין נתניהו ברשת שצוות החקירה פרש לרגליו. המטרה הלא כל כך סמויה הייתה, כמובן, להפליל את בנימין נתניהו בתיק הצוללות, והיה נדמה, לפחות לחוגי השמאל ולצוות החקירה, כי המטרה כבר מושגת, בניגוד להצהרתו החוזרת ונשנית של ראש הממשלה כי "לא היה כלום".

בעיתונות פורסם כי העמלה של גנור הייתה אמורה להיות [בגין עסקת התיווך] בסכום כספי של  30 מיליון אירו.

והנה, ביום 19 למרץ 2019 הודיע גנור לחוקריו ביחידת להב 433 כי הוא חוזר בו מהסכם עד המדינה, כי לאמיתו של דבר, לא היה שוחד ולא נברא כלל... גנור הסביר כי עדותו הקודמת לפיה ניתן שוחד נגבתה ממנו לאחר שהופעלו עליו לחצים להיות עד מדינה, והקורא מוזמן לדמיין אילו לחצים הופעלו על גנור, לאור הלהיטות של הפרקליטות וצוות החקירה, להיטות שלא היה ניתן להסתיר, להחשיד את נתניהו.

כיום מואשם גנור בשיבוש הליכי משפט, וכאן מוצע ואף מומלץ לקורא להבין, מי בדיוק שיבש הליכי משפט? זה שלחץ, או זה שנכנע ללחץ?!

מה זה "עד מדינה"?

עד מדינה, המכונה גם: "עד מלך" [ובכתובים "עד חמס"] – הוא חשוד, נאשם או מורשע בפלילים, המעיד מטעם התביעה במטרה לחלץ עצמו מעונש, כולו או מקצתו. כל עד מלך הוא עד חמס, אך לא כל עד חמס הוא עד מלך. עדותו של עד מדינה [עד מלך] צריכה לגרום להרשעתם של אחרים, אחרת אין מקום לעסקה.

כדי שאדם יסכים להיות עד מדינה, צריך לשכנע אותו לעשות כן. השכנוע יכול להיות מתן הצעות מפתות כולל שחרור מענישה או מהעמדה לדין, או – הפעלת לחץ, וכבר נאמר כי בדרגות לחץ שונות – כל אחד ייכנע ללחץ ויודה [או יעיד] על כל מה שחוקריו רוצים.

לחץ על אדם – תמיד מניב תוצאות רצויות.

מן הסתם, עדות הניתנת תחת לחץ היא בעייתית. גם עדות הניתנת בתמורה להטבה היא בעייתית. המילה "בעייתית" – עדינה בשימושה בהקשר זה. בכתובים, יש קשר בין עד מדינה לעד חמש:

בספר שמות פרק כ"ג פסוק א' נאמר:

לא תשא שמע שוא, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס.

להלן פירוש הראב"ע לפסוק:

וטעם אל תשת ידך עם רשע, להתחבר עמו בעדות שוא, לעשות חמס לנקי, אולי העני יעשה זאת למלאות חסרונו.

לאמור, מי שעדותו עלולה להיות מתוך שיקול זר, כמו עני שיהיה מוכן לפעמים למלא חסרונו תמורת עדות שקר – עדותו פסולה.

בענייננו

עדותו הראשונה של מיקי גנור, שניתנה כדי לחלץ עצמו – תואמת את מצבו של עד חמס לפי פירוש הראב"ע.

המוסד של עד מדינה בעייתי. בענייננו, לא רק פרשת הצוללות – צללה, אלא גם השיטה - שוב נתגלתה בחסרונה.

טוען סינון...ajaxSpinner