תפריט חיפוש

דלתות בחדרים רטובים והתחכמות מומחים - מקבץ פסיקה

11 אפריל, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא

האם אמור דייר להקפיד על דלת בחדר רחצה שלא תבוא במגע עם מים, כהוראת היצרן, או פשוט לבחור/לקבל דלת אחרת, אטומה ומשופרת?

התקן הישראלי 23 בחלקיו השונים, מתייחס לדלתות עץ, ויש בו הגדרות לסוגי דלתות שונים וביניהם נכלל סוג של דלת אטומה אשר בעקבות תכונותיה מתאימה לשמש דלת בחדרים רטובים בדירה. חדרים רטובים - לא מוגדרים בתקנות או בתקנים, אך ברור לכל כי מדובר בחדרים בהם יש מערכות של מים כגון חדרי רחצה, חדר כביסה, וחדר בו מותקן כיור ואפילו רק אסלה. הטעם לכך הוא שבחדרים אלו ייתכן מגע עם מים. הקריטריון הוא סוגי הצנרת העובדים בחדר וסוגי אביזרי הקצה - מקלחת, ברז מים, ניקוזי דלוחין, כיור, אסלה.

אחת החברות הידועות בתחום ייצור דלתות, מוצאת לנכון להטביע על הדלתות שאינן מיועדות לחדרים רטובים פתקית בנוסח כדלקמן:

כדי להבטיח את התקינות והאחריות של הדלת והמשקוף, יש למנוע מגע ישיר עם מים.

לגבי ניסוח זה - שתי הערות, אחת לחיוב ואחת לשלילה.

ההערה לחיוב: מדובר בגילוי נאות הבא למנוע מהמשתמש לעשות נזק מיותר למוצר.

הערה לשלילה: המשקוף הוא הרכיב העליון של מלבן הדלת. הרכיבים האנכיים מכונים מזוזות, והרכיב התחתון - מפתן. נעשה שימוש לא נכון במונח "משקוף" במקום: "מלבן".

מומחים המתמנים על ידי בתי המשפט, מוצאים לנכון לאשר דלתות רגילות כדלתות בחדרים רטובים, כולל גם דלתות עם הטבעת פתקית כנ"ל.

התירוצים של המומחים הללו להכשיר דלתות שלא מתאימות למגע עם מים כדלתות בחדרים רטובים הם מגוונים ויצירתיים, ולהלן כמה דוגמאות:

א. ההוראה של היצרן כי "צריך למנוע מגע עם מים", אינה מניעת התקנה של דלת רגילה בחדר רטוב, אלא שכאשר מתקינים דלת רגילה בחדר רטוב - יש להיזהר ולמנוע מגע עם מים.

ב. כל עוד לא מזהים ליקוי או פגם כלשהו בדלת, אין ליקוי.

ג. כוונת האזהרה של היצרן היא שצריך להימנע מלהתקים את הדלתות במטבחים ציבוריים, בבריכות שחיה, בבריכות דגים ובמקוואות, אך לא מדובר בדירות מגורים.

אין לקבל טענות אלו.

להלן ציטוט מתוך ת"א 4166-12-14 כץ משה ואח' נ' נאות חן הגורן בע"מ ואח', בית משפט השלום בחיפה, שופט: אפרים צ'יזיק, בעניין זה:

בשאלות ההבהרה מטעם התובעים נשאל המהנדס ברלינר כיצד הגיע למסקנה כי לא נמצא כל פגם בדלתות אשר הותקנו בשלושת חדרי הרחצה של הדירה מאחר ועל פי הוראות היצרן (חברת "דלתות חמדיה בע"מ") יש למנוע מגע ישיר עם מים בהתאם לתקן ת"י מספר 23. במענה לכך השיב המומחה מטעם ביהמ"ש כי אינו מקבל את פרשנותה של ב"כ התובעים בעניין זה וכי עלות החלפת הדלתות הינה 4,200 ש"ח כפי קביעתו של המהנדס בן עזרא.

בהתייחס לטענות הללו ציינו הנתבעות כי הצילום אשר מצורף לחוות דעתו של המומחה מטעם התובעים הינו צילום של מדבקה שהוצמדה לדלת ומשכך יש לקבל את עמדתו של המומחה מטעמן, מר גולדשטיין, ולפיה כוונת המדבקה הינה להתריע בפני הדיירים המתגוררים בדירה כי מגע ישיר עם מים עלול לפגוע בהן.

ודוק, ברכיב תביעה זו מצאתי לנכון לקבל את עמדת התובעים ולפיה יש לשפותם בעלות של שלוש דלתות חדשות, על פי האמור במכתבה של היועצת המשפטית של חברת "דלתות חמדיה בע"מ"  (עו"ד אורנית ארמה חסין) מיום 11.11.2014, אשר צורף לחוות דעתו של המומחה מטעם הנתבעות, אין מניעה להתקין את הדלתות הללו בחדרי רחצה מאחר והדלתות הללו אינן באות במגע ישיר עם מים. עם זאת, קיימת התכנות רבה לכך שדלתות חדרי הרחצה תיפגמנה עם חלוף הזמן מאדי המים החמים של המקלחות וכן גם בשל מגע היד התכוף של הדיירים במקלחות ובכיורי המים על דלתות חדרי האמבטיה.

אשר על כן הנני מוצא לנכון לחייב את הנתבעות לפצות את התובעים בגין ראש תביעה זה בסכום של 4,200 ש"ח בצירוף מע"מ מאחר ולא הובעה נכונות מצד הנתבעות להחליף את הדלתות הללו בדלתות חלופיות שהינן עמידות בפני מים.

ראה גם דברי השופט אבישי רובס בת"א 60577-11-15 ארדיטי ואח' נ' נאות חן הגורן בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, פסק דין מיום 12.02.2019, להלן ציטוט רלוונטי:

דלתות בחדרים רטובים (סעיף 12 בחוות הדעת)

24. הדלתות בחדרי השירות הרטובים בדירת התובעים עשויות עץ. על גבי הדלתות מוטבעת אזהרת היצרן לפיה "מוצר זה יצא ממפעלנו במצב תקין. כדי להבטיח את התקינות והאחריות של הדלת והמשקוף, יש למנוע מגע ישיר עם מים. דלתות חמדיה בע"מ". נראה כי הדברים מדברים בעד עצמם ומלכתחילה לא היה מקום להתקין דלתות מעין אלו בחדרי הרחצה. על פי מכתבה של היועצת המשפטית של חברת דלתות חמדיה מטעם הנתבעת, אין מניעה להתקין את הדלתות בחדרי הרחצה, כל עוד אין מגע ישיר בין המים לדלת. אלא, שמטבע הדברים, בחדרי הרחצה באות הדלתות במגע ישיר עם מים, בין אם במגע עם ידיים רטובות, התזת מים או אדי המים החמים של המקלחת ואין זה סביר להטיל על הדיירים למנוע מגע עם מים בחדרי הרחצה.

25. אני מקבל, אפוא, את טענת התובעים ומחייב את הנתבעות בעלות של החלפת דלתות החדרים הרטובים בסך של 4200 ₪, בצירוף מע"מ ופיקוח, בהתאם לתשובתו של המומחה ברלינר לשאלות ההבהרה.

טוען סינון...ajaxSpinner