תפריט חיפוש

מעגל הטרור

17 מאי, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא

משהו לא ברור במשוואה של היחסים בין מדינת ישראל מצד אחד בעשרות השנים האחרונות, לבין כנופיות הטרור המשנות צורה מתקופה לתקופה מבלי לשנות מהות; מראית הצדק ועגמת נפש

מדוע מדינת ישראל צריכה להיות מודאגת מהפעילות הטרוריסטית של כנופיות הטרור, ולא להפך, כלומר, לא הן [הכנופיות] מודאגות מהפעילות הצבאית של צה"ל?!

מי כאן החזק ומי כאן החלש?!

מי אמור להתחנן על נפשו להפסקת אש, כל אימת שנוצר עימות, ומי אמור להיעתר לתחינת-המונים זו?!

אין זאת, כי נתחלפו היוצרות; חזק הפך חלש, חלש הפך חזק, ריבון מבקש את מה שיש לו – ואילו  טרוריסט חסר זהות – "מאציל זכויות" שאין לו, ומיטיב עם החזק - בתנאים המוכתבים על ידו; כל מה שמעניק הטרוריסט לחזק הוא מלכתחילה חסר ערך, בבחינת מלל ללא כיסוי מעשי וללא כיסוי ביטוחי, שהרי לטרוריסט – אין ולא יהיה כלום.

כנופיות הטרור אינן יכולות לתת לצה"ל דבר וכל הבטחותיהן הן בגדר מלים נישאות ברוח וחסרות כיסוי; הכנופיות תמיד יחזרו ויעסקו בטרור, כי דרך הטרור מחיה אותן כל עוד יש להן חיים, מעסיקה, מעשירה, מפרנסת, ועבורם אין בלתה.

זאת ועוד, כל נתינה לטרור וכל תזרים של משאבים שמענו הסופי הוא כנופיות הטרור, העובר דרך שליטיהן ומנהיגיהן של הכנופיות – לא מכבים את אש הטרור אלא מלבים ומעצימים אותה, ונותנים לטרוריסטים עוד אורכה לחיים ועוד אוויר לנשימה, לקראת סיבוב הטרור הבא, ובדרך זו הסיבוב הבא של הטרור - גם בוא יבוא, בהקדם.

מעגל הטרור מנוהל על ידי מנהיגים חסרי מצפון, שלא בכדי מעדיפים לשמר את הטרוריסט הזוטר, זה הנשלח לדקור נערה, להעיף עפיפון-נפץ או להתפוצץ בתוך אזרחים מקובצים, כי באמצעות הטרוריסט הזוטר הם [המנהיגים] מקבלים תקציבי עתק מהאום, כמו גם ממדינות תומכות טרור ועתירות נפט וכסף, במסווה של סיוע לנזקקים.

אכן המשאבים מכוונים ומיועדים בסופו של יום להגיע אל הנזקק הגר באוהל, בצריף או במבנה רעוע במחנה פליטים [כן, הם עדיין קיימים ואף משומרים על ידי אינטרסנטיים!!!] - בתנאי מצוקה, אלא שעד שהמשאב הנדיב מגיע אל מענו, כבר לא נשאר ממנו הרבה, לאחר שנהנו ממנו השליטים והסרסורים בדרכו אל היעד...

וכך, בדרך הטרור, אין למעגל הטרור סוף, וכל עוד הדברים לא יובנו לאשורם ולא יופנמו, הטרור ימשיך להתקיים תוך אחזקה ושימור של הטרוריסטים שבתחתית ההירארכיה – עניים מרודים, תלויים בקיומם הפיזי בעיסוק בהפרחת בלוני טרור, בתקיעת סכין בגבו של אזרח ובהתפוצצות עם מטען, ומי שנותר בחיים, או משפחתו של ההרוג – אלה מקבלים את מה שנותר מה"תשר" של נבחרי העם ועתירי ההון, מתוך נפט שבאדמת כדור הארץ.

בלי להבין את מעגל הטרור ומימונו, אי אפשר להתמודד עם הבעיה.

טוען סינון...ajaxSpinner