תפריט חיפוש

ת"א 42363-09-17 שושני נ' מגדל חברה לביטוח

3 אפריל, 2019 |
בית משפט השלום

בית משפט השלום בראשון לציון

כב' השופט רפי ארניה

ת"א 42363-09-17 שושני ואח' נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח'

בקשה מס' 18

המבקשת:

ניצה שושני

ע"י ב"כ עו"ד רז כהן

נגד

המשיבים:

1. מגדל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד יוסי אברהם

2. רונית עלון

3. צדוק עלון

4. כלל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אהוד קלינברג

החלטה

בקשה לפסילת חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט.

רקע

1. המבקשת הגישה תביעה על סך של 224,072 ₪ כנגד המשיבה 1 (להלן: "מגדל"), וזאת בהתאם לפוליסת ביטוח אשר הפיקה מגדל לבית מגוריה, ברח' מבוא האגוז 8/17 מבשרת ציון, הכוללת ביטוח נזק צנרת ומים. בכתב התביעה נטען, כי בבית מגוריה נמצאו נזקי רטיבות אשר מקורם במקרה ביטוח המכוסה בפוליסה, ואשר אנשי המקצוע מטעם מגדל לא תיקנו כהלכה. עקב זאת, כך נטען, תיקנה המבקשת הליקויים בעצמה והגישה תביעה זו כנגד מגדל לפיצוי בגין נזקיה.

2. מגדל הכחישה טענות אלה, ובנוסף הגישה הודעת צד שלישי כנגד המשיבים 2-3 (להלן: "עלון"), בעלי הדירה שמעל דירת המבקשת, וכנגד מבטחתם (להלן: "כלל"). על פי הנטען, נזקי המים בדירת המבקשת מקורם בדירת עלון. עלון וכלל הגישו כתב הגנה להודעת הצד השלישי בו הכחישו את הטענות.

3. ביום 13.6.2018 מיניתי, בהסכמת המבקשת ומגדל, מומחה מטעם בית המשפט בתובענה (להלן: "המומחה"). כלל ועלון לא הביעו עמדתם בעניין על אף שנתבקשו לעשות כן.

4. ביום 14.11.2018 המציא המומחה את חוות דעתו ובה קבע כי עלות התיקונים אותם המבקשת טענה כי ביצעה, מגיע לכדי סך של 21,030 ₪ כשעלות זו כוללת מע"מ וביצוע על ידי קבלנים מזדמנים.

5. ביום 24.1.2019, ובעקבות חוות דעת זו הגיעו מגדל וכלל/עלון לכלל הסדר דיוני במסגרתו מחקה את הודעת הצד השלישי שהגישה כנגדם.

הבקשה דנא - טענות הצדדים

6. ביום 11.2.2019 הגישה המבקשת בקשה זו אשר בגדריה עתרה לפסילת חוות דעתו של המומחה. בבקשתה טענה המבקשת טענות שונות כנגד המומחה.

כבר עתה אומר כי מצאתי לנכון שיש להתייחס רק לאחת מהן, שכן יתר הטענות עניינן טענות כנגד גוף חוות הדעת ועל שגיאות נטענות שנפלו בה, טענות אשר מקומן בהליך הוכחות, ואשר גם אם הן נכונות - ואיני מביע כל עמדה ביחס לכך - הרי שאינן מהוות בסיס לפסילת חוות דעת.

לפיכך, התבקשה עמדת מגדל ועלון/כלל לטענה אחת בלבד והיא - כי מעיון בפרופיל המומחה באתר linkedin מציין המומחה כי הוא:

משמש כיועץ קבוע לחברת הביטוח כלל, בקביעת אחריות בתיקים בנושאי נזקי גוף, כאשר השאלה העומדת על הפרק האם להוציא את התיק להגנה, או להתפשר בשלבים הראשונים של ניהול התיק, ולסיים את התיק במינימום עלות.

7. לטענת המבקשת, שעל אף שאין להי ריבות ישירה עם כלל, הרי שעל המומחה היה לציין זאת בטרם קיבל עליו עצמו את המינוי. העובדה שהמומחה מייעץ כלל באופן קבוע מעמידה אותו בניגוד אינטרסים עם מבקשת שכן ברור שהאינטרס של כלל בתובענה הוא שהנזק יהיה נמוך ככל האפשר, משום שהדבר משליך במישרין על היקף חשיפתה להודעת הצד השלישי.

הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח ההלכה הנוהגת לפיה המומחה מטעם בית המשפט עומדת חזקת האובייקטיביות והמקצועיות ולפיכך לסטות מחוות דעתו הינה מועטה.

8. נוכח אופי הטענות התבקשה גם עמדת המומחה עצמו. הנ"ל פירט כי:

המחלקה (של כלל - הערה שלי, ר.א.) העוסקת בנזקי גוף אינה קשורה כלל למחלקה העוסקת בנזקי מים. אין כל קשר בין מחלקות אלו ואני לא יועץ למחלקה לנזקי מים, כמו שאין קשר למחלקה לביטוחי רכב, או למחלקה של ביטוחי החיים, שאין לי כל קשר אליהם. לפני שנים הייתי נותן למחלקה של נזקי גוף (הדגשה במקור) בחברת הביטוח כלל, יעוץ קבוע. כבר שנים איני עושה זאת, אלא מקבל מעורכי דין העובדים עם חברת כלל תיק אחד או שניים לחודש על מנת לבחון האם ניתן לכתוב בו חוות דעת בנושאי נזקי גוף, וזאת מתוך תיקים שבהם אני מטפל בכל חודש מגורמים אחרים. רוב עבודתי היא כמומחה מטעם בתי המשפט/

עוד הטעים המומחה כי אינו מכיר אישית אף אחד מעורכי הדין במשרד ב"כ מגדל ואינו מכיר אישית אף אדם מטעם מגדל.

9. מגדל התנגדה לביטול המינוי. לטענתה זהו ניסיון למקצה שיפורים של המבקשת נוכח ממצאי חוות הדעת אשר רחוקים ביותר מתביעתה. מגדל אף הפנתה לפסיקה בה נאמר, בין השאר, כי אין די בעצם העובדה שהמומחה מצוי בקשרים אלו ואחרים עם מי מהצדדים כי להביא לפסילת חוות הדעת.

עוד טענה מגדל כי מיד לאחר מינויו של המומחה, הודיע ב"כ מגדל לב"כ המבקשת ולב"כ כלל כל כך שמשרד ב"כ מגדל קיבל מהמומחה בעבר חוות דעת עבור לקוחותיו.

עוד טענה מגדל כי הסתמכה על חוות דעת המומחה ושינתה מצבה לרעה בכך שהגיעה להסדר דיוני עם כלל ומשכה את הודעת הצד השלישי כנגד.

מגדל הוסיפה וטענה כי מלכתחילה החזית שלה מול כלל היתה מצומצמת ביותר, ועיקר חזית המחלוקת היתה בינה לבין המבקשת. לפיכך, ממילא הסיכון אליו היתה כלל חשופה בתובענה זו מלכתחילה, היה נמוך משמעותי מהסיכון אליו היתה מגדל חשופה. כלל/עלון הצטרפו בהודעה קצרה אל טיעוני מגדל.

10. במענה לטענת מגדל כי באי כוחה הודיעו לו על קשר קודם שהיה להם עם המומחה, השיב ב"כ המבקשת כי המידע שמסרה לו ב"כ מגדל היה כי לפני למעלה מ- 5 שנים ייצג משרד ב"כ מגדל לקוחות ב- 3 תיקים להם צורפו חוות דעת שכתב המומחה. הייצוג בתיקים אלה הסתיים לפני שנים רבות וכיום אין שום קשר מקצועי ו/או היכרות אישית בין עורכי הדין במשרד ב"כ מגדל לבין המומחה.

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים סבורני כי אין מנוס ממינוי מומחה חלופי.

11. אין ספק שקיים קשר בין המומחה לבין כלל. לפי דברי המומחה עצמו הוא מוסר חוות דעת לב"כ כלל ב-  1-2 תיקים מדי חודש. כלומר, מדובר בקשר נוכח ופעיל, ומעבר לכך משמעותי, שכן מדובר בכ- 24 חוות דעת בשנה.

12. העובדה שהמומחה מוסר חוות דעת לב"כ כלל. ולא לכלל עצמה - אינה רלוונטית. בנסיבות כאלה פועל המומחה כמומחה מטעם כלל. זאת ועוד, גם המומחה מעיד על עצמו בדף שלו במדיה החברתית כי הוא "משמש כיועץ לחברת הביטוח כלל". ומה לנו למעלה מכך.

13. על בתי המשפט למנות מומחים אובייקטיביים אשר לא דבק בהם חשש לניגוד עניינים ולא למראית עין. בעניין זה ר' רע"א 2104/12 פלונית נ' ד"ר וינברג (1.5.2012), רע"א 1138/12 אי.די.בי. חברה לביטוח בע"מ נ' פלוני (9.4.2012).

אמנם, עומדת למומחה חזקת מקצועיות ואובייקטיביות, גם אם עמד בעבר קשר מקצועי עם אחד הצדדים להליך, או עם בא כוחו. סתירת חזקה זו מחייבת הוכחת קיומן של אינדיקציות ברורות לניגוד עניינים המעלה חשש ממשי לכך שזכויות בעל הדין תיפגענה עקב אותה קירבה בין המומחה לבין הצד שכנגד (רע"א 334/99 טרקלין החשמל בע"מ נ' חלפון (30.5.1999).

נראה כי לשם כך נדרש, לכל הפחות, להוכיח קיומה של זיקה מהותית בין המומחה לבין הצד שכנגד, על פני פרק זמן משמעותי.

(רע"א 8869/13 נעמה פאור נ' כלל חברה לביטוח בע"מ 19.1.2014)

14. חוששני, שבנסיבות האמורות אינדיקיציה וזיקה מהותית מסוג זה הוכחה. אכן, אין למבקשת יריבות ישירה עם כלל. ואולם, אין ספק, שלממצאי המומחה יש השלכה ישירה על היקף החשיפה של כלל. הודעת הצד השלישי שהגישה מגדל ייחסה לה את מלוא האחריות לנזק, ובפני כלל עמד, טרם חוות הדעת, הסיכון של חיוב במלוא סכום התובענה. ברי כי ממצאי המומחה הפחיתו באופן משמעותי את היקף חשיפתה של כלל. לפיכך, ומבלי שיהיה בכך כדי להוות ממצא בדבר עצם אובייקטיביות מקצועיות ונכונות ממצאי המומחה - נפגעה לכל הפחות מראית העין האובייקטיבית. פגיעה זו מצדיקה החלפת המומחה.

15. באשר לטענת מגדל כי ב"כ המבקשת ידע על הקשר הקודם שהיה למשרד ב"כ מגדל עם המומחה, אך לא מחה על כך - אין הדבר דומה לראיה. המידע שהביאה ב"כ מגדל בפני ב"כ המבקשת, עניינו בתיקי עבר רחוקים שהסתיימו. אם אלה בלבד היו פני הדברים, ברו שלא היתה כל עילה לסעד המבוקש בבקשה זו.

דא עקא, הנתונים עליהם מבוססת עתירה זו שונים באופן מהותי מהמידע שהביאה ב"כ מגדל בפני ב"כ המבקשת. כמובן, שאין בכך כדי להטיל בב"כ מגדל דופי, שכן נכון עשתה מעת שגלתה את אוזנו של ב"כ המבקשת בדבר קשר קודם זה, ואולם אין עובדה זו רלוונטית להכרעה קא עסקינן.

16. נתתי דעתי לשאלה נוספת והיא - האם אין בהחלטה זו כדי להוות פגיעה בזכויות מגדל אשר הסתמכה על חוות דעת המומחה והגיעה להסדר דיוני עם כלל, ובהתאם לכך הודעת הצד השלישי שלה כנגד נדחתה. אכן, יש בטענה אלה ממש, ואולם אין בכך כדי להוות שיקול לעניין ההחלטה להחליף את המומחה, משנמצא כי קיימת עילה לכך.

ככל שיתברר שהיקף החשיפה של מגדל בעקבות חוות דעת המומחה החילופי השתנה באופן משמעותי, ומבלי להביע עמדה בדבר או לקבוע מסמרות כלשהן, תוכל מגדל לשקול לחפש תרופתה, בין היתר, בדיוני החוזים.

17. נוכח כל האמור אני קובע כדלקמן:

א. ממנה כמומחה חלופי בתובענה את המהנדס מר יעקב דובדבני.

ב. חוות דעת המומחה מוצאת מתיק בית המשפט, ולא תשמש כראיה בתיק.

ג. הצדדים (היינו - המבקשת ומגדל) ישאו, בשלב זה, בשכ"ט המומחה החלופי בחלקים שווים.

ד. תזכורת פנימית בפני ליום 3.6.2019.

ניתנה היום, כ"ז אדר ב' תשע"ט, 03 באפריל 2019, בהעדר הצדדים.

רפי ארניה, שופט

טוען סינון...ajaxSpinner