תפריט חיפוש

השמים יערפו טל, או ירעפו טל?

12 אוקטובר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא

שתי הצורות נכונות.

בספר דברים, פרק ל"ג פסוק כ"ח [פרשת "וזאת הברכה"], נאמר:

וישכון ישראל בטח, בדד עין יעקב, אל ארץ דגן ותירוש, אף שמיו יערפו טל.

 יערפו טל – משמע: ייזלו טל, יטפטפו טל, כפי שנכתב גם בדברים ל"ב פסוק ב' [פרשת "האזינו"] –

 יערוף כמטר לקחי, כטל תיזל אמרתי.

 והנה, בספר משלי פרק ג' פסוק כ' נאמר:

בדעתו תהומות נבקעו, ושחקים ירעפו טל.

 גם כאן המשמעות היא – ייזלו טל,  יטפטפו טל.

 שתי הצורות, שהן מלים שונות [בעלות שורש שונה אך דומה] – תקינות הן.

הצורה האחת – ירעפו משורש רעף, והצורה השנייה – יערפו משורש ערף.

מדוע צריך בעברית, שיהיו שתי צורות כה דומות עד כדי בלבול – עם אותו פירוש?

ברור ופשוט, שהרי יש פירושים נוספים, אחרים, לכל אחת מהמילים, וטפטוף הטל הוא רק המכנה המשותף להן.

טוען סינון...ajaxSpinner