תפריט חיפוש

אברה ועברה

19 אוקטובר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא

"אברה" ו"עברה" הן שתי מילים, אשר נשמעות כמילה אחת מפי כל מי שאינו מבטא כהלכה את ה-    ע' בשפה העברית.

אברה – פירוש אחד לה: כנף.

ראה ספר תהילים פרק צ"א פסוק ד' –

באברתו יסך לך,

ותחת כנפיו תחסה,

צינה וסוחרה אמיתו.

ראה גם ספר דברים, פרשת "האזינו" פרק ל"ב פסוק י"א –

כנשר יעיר קנו

 על גוזליו ירחף,

 יפרוש כנפיו, ייקחהו,

 יישאהו על אברתו.

עברה - פירושה זעם, חימה, חרון וחרי אף.

ראה ספר משלי, פרק י"ד פסוק ל"ה:

רצון מלך לעבד משכיל,

ועברתו תהיה מביש.

ראה גםש: משלי, פרק כ"ב פסוק ח' -

זורע עוולה יקצור אוון,

ושבט עברתו לא יכלה.

חובר גם פיוט על ידי המשורר והמנהיג הרוחני בקהילה מקהילות יהודי מרוקו שנפטר בשנת 1736 – משה בן יעקב אדהאן – בשם: "סוכה ולולב לעם סגולה" והמשפט הנוגע לענייננו הריהו מובא כאן:

ישמח ישראל בצל סוכתו

יסתופף יחסה תחת אברתו.

...זמר ישראלי ידוע, אשר שר את השיר – מבטא בשירתו היפה את המילה "אברתו", כאילו הייתה: "עברתו", ואף שהשיר נעם לנו מאוד, התיקון המתבקש ינעם יותר...

טוען סינון...ajaxSpinner