תפריט חיפוש

זיכוי בגין: "בלתי צפוי מראש"?

28 מרץ, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא

יש מומחים במוסיפים בכל חוות דעת מקצועית היוצאת מתחת ידם, כשם שהו מוסיפים מע"מ, גם ראש נזק המוגדר בכינוי "בצ"מ" שמשמעותו: "בלתי צפוי מראש".

היש לכך הצדקה וטעם?

 מקובלת עליי דעתה של השופטת כרמלה האפט בת"א 54888/08 עידית קלוו נ' קרן פז חברה לבניין בע"מ [פסק דין מיום 10.7.2014] כי –

"ברוב המקרים אין מקום לקבוע תוספת עבור אירועים בלתי צפויים מראש במסגרת חוות דעת בעניין ליקויי בניה".

 לדעתי, היה עדיף ויותר מדויק לו בית המשפט היה כותב בהחלטתו "ברוב המקרים", במקום: "בכל המקרים".

 הרי חוות דעת מקצועית כוללת הערכה של עלויות, וזאת לא קביעה שרירותית אלא [כך יש לצפות] קביעה מקצועית בעקבות בדיקה מה דרוש לבצע בפועל על מנת לבטל את הליקויים שאותרו. בכל מצב, ההערכה לא יכולה להיות מדויקת, כי כאשר באים לבצע, עורכים מכרז ומקבלים הצעות מחיר שונות שאינן אחידות ואינן תואמות את ההערכות של המומחה בהכרח. לפיכך, לא ברור מדוע מומחה מוסיף ראש נזק זה.

 בית המשפט מבין כי כל הערכה של מומחה אינה תורה מסיני ואינה מחייבת את מי שיגיע כדי לתקן. יש מקום לברר את הבלתי צפוי במסגרת שאלות הבהרה ובמסגרת חקירה, כדי להבין האם בסוג מסוים של עבודות, קיים מרכיב בערך גבוה במיוחד בשל אי הוודאות, אך יש לדעת כי אי הוודאות היא על פי עקומת ההסתברות של גאוס [הפעמון] יכולה להיות לשני הצדדים.

 מומחה המפעיל שיקול דעת מקצועי משל עצמו, ולא בהכרח מעתיק מחירים מתוך מחירונים, [וכך צריך לנהוג כל מומחה] אמור להבין את המצב במיוחד של הנושא הניצב בפניו, ולתמחר את עלויות התיקונים בהתאם לכך. לדוגמא, אם מדובר בעבודה מורכבת במיוחד אשר לא מוצאת ביטויה במחירונים מקובלים, המומחה צריך להוסיף תיאור קצר על אודות העבודה הנדרשת וייחודה, ותיאור זה מצדיק מחיר מיוחד ושונה מהרשום במחירונים. כן רשאי המומחה לסבור כי מחירי המחירון נמוכים או גבוהים מהמחירים האמתיים, וזאת ישפיע על חוות דעתו. כן יכול המומחה להוסיף הערה בדבר טווח מחירים אפשרי, אך כל זאת לא עולה בקנה אחד עם הוספה אוטומטית של "בלתי צפוי מראש".

 זאת ועוד, אם לדעת המומחה צריך להוסיף למחיריו סכום קבוע של "בצ"מ" – נניח, בשיעור 10% - מדוע שלא יעלה מלכתחילה את המחירים ב 10%?! מי מונע ממנו לעשות זאת?! מדוע הוא צריך להציג מחירים נמוכים ואחר כך להעלותם באמצעים של תירוץ?! השימוש ב"בלתי צפוי מראש" מעיד על חוסר מקצועיות ועל תפישה לא נכונה של מחירונים, מעמדם, תקפותם ככל שיש להם תוקף, ומשדר מעין התנצלות מקצועית שאין מקומה בתוך מסמך הידוע בכינויו – חוות דעת מקצועית.

 יש למומחה אפשרות לכלול בחוות דעתו הערה כי במצבים א' ב' ג' ייתכנו שינויים בעלויות. יש אפשרות לציין כי עלות מסוימת קשה ולכן קיים סיכוי לחריגה ממה שנאמד בחוות הדעת. אולם כתיבת מחירים נמוכים באופן שיטתי ואחר כך העלאתם על ידי הכפלה במקדם שרירותי או מחושב היא אחיזת עיניים שאין מקומה במסמך מקצועי כחוות דעת של מומחה.

 

טוען סינון...ajaxSpinner