תפריט חיפוש

נזקי ביסוס

15 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בביצוע בניה על פי חישובי ביסוס נכונים המושתתים על תכונות הקרקע מצד אחד ועל העומסים המועברים אל הקרקע על ידי המבנה מצד שני, הבניין יהיה יציב ומתאים לייעודו. כסיוע היוצר מבחינה סטטוטורית תנאי הכרחי, בא תקן ביסוס 940 וקובע כללים בדבר דרישות מינימליות שאין להפר אותן בכל מקרה.

בפרקטיקה שלי כמהנדס מתכנן וכמהנדס יועץ, ראיתי ובדקתי מבנים שכשלו עקב ביסוס, ונוצר צורך להרוס אותם ולבנות מבנה חליפי תחתיהם – ראה  דוגמא לכך בת"א 3071-07-16 טלי ויעקב אבשלום נ' אחים כאתבי בע"מ, פסק דינו של השופט מנחם רניאל, בית המשפט המחוזי בחיפה שם קבעתי כי אין תקומה לאותו בניין שנבנה תוך הפרת כללי המקצוע בתחום הביסוס, ובית המשפט קיבל את עמדתי. יצוין כי אין זה מקרה יחיד או חריג.

הטענה הכי חביבה על המומחים מטעם הקבלן, ככל הנראה טענה שנועדה לחלצו מהאחריות הכבדה שיש לה כמובן השלכה כספית, היא – לטעון כי הבית שקע [או התרומם] עקב כשלי צנרת ונזילת מים, כי כידוע אדמה תופחת נפגעת מהימצאות בתנאי רטיבות והדבר עלול להשפיע על הביסוס.

נכון הוא כי כל מקרה צריך להיבדק לגופו, אלא שיש שתי משוכות שעל מי שטוען כי הבית שקע בגלל נזילה בצנרת – לעבור, והן כדלקמן:

א.      החלטה גורפת כי הטענה מוצדקת, וכי הבית שקע בגלל צינור דולף, עלולה להביא לידי מסקנה מרחיקת לכת ולא מציאותית, לפיה בכל מבנה בו יש דליפת מים – קיים סיכון בנושא יציבות המבנה. בעמנו אנו יושבים, ויודעים כי לא כך הדבר. כולנו ראינו ברזים דולפים, והבניינים לא נדונו להריסה. בית שתוכנן ונבנה כראוי, לא יושפע עד כדי צורך בהריסתו כאשר ישנה נזילת מים מצנרת...

ב.      והיה כי כן, יש לזכור כי לעתים קרובות כאשר קיים כשל בביסוס, היסודות והעמודים מקבלים דפורמציה, ודפורמציה זו היא הסיבה לפגיעה בצנרת, שלא אמורה לשרוד זעזועים ותזוזות הנגרמים מכשלי ביסוס. כלומר, גם אם הטענה נכונה, סיבתה היא כשל בביסוס...

 

לעתים בית המשפט מושפע מצוות נרחב של יועצים הטוענים כולם כמקהלה כי הסיבה למצב הירוד של המבנה היא – מים, בין בגלל נזילה מצנרת, בין בגלל ניקוז לקוי, שיצרו הדיירים. ברור לכל כי בדרך כלל מי שמספק לבית המשפט שורה ארוכה של מומחים הוא הצד הנתבע, הן לאור עיסוקו ואפשרויותיו והן לאור הגשת תביעות צד ג' שמתגונן אף הוא, וממנה מומחים מטעמו, ולא מדובר רק בצד ג' אחד...

המשמעות היא כי צריך לברר היטב מי יעמוד לימינו של הדייר שביתו נפגע, ובית המשפט צריך לבחון בזהירות את חוות הדעת של כל המומחים מבלי לתת יתרון לגודל.

טוען סינון...ajaxSpinner